Kekkosta ja kommunismia vastaan : Georg C. Ehrnroothin poliittinen toiminta vuosina 1945-1982

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9918-2
Title: Kekkosta ja kommunismia vastaan : Georg C. Ehrnroothin poliittinen toiminta vuosina 1945-1982
Author: Keski-Rauska, Riku
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-06-07
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9918-2
http://hdl.handle.net/10138/45249
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Georg C. Ehrnrooth (1926-2010), Lawyer and Licentiate in Law, was one of the most well-known right-wing opposition politicians during the Presidency of Urho Kekkonen. His career in national politics started in the Swedish People s Party, where he became well known as an opponent of Urho Kekkonen and Communism. He was also known as a defendant of parliamentarianism and an advocate for the Nordic rule of law. As a long-time member of the Helsinki City Council, Ehrnrooth was known for his special interest in the social problems of the elderly. This thesis, a partial biography written using the traditional historical research method, examines the political involvement of Ehrnrooth during 1945-1982. The core issues researched in this study are Ehrnrooth s involvement in national politics as well as the development of his profile as a political opponent of Kekkonen and Communism. The development of Ehrnrooth s image and political career can begin to be uncovered by looking into his family, childhood, early years and education. The study pays special attention to the causes of Ehrnrooths political awakening and the formation of his political inclination. In addition to societal factors, research is conducted on other determining reasons for his political involvement such as psychological factors, family background and the environment he was brought up in. The activity leading up to Ehrnrooths political marginalization is studied by examining political harmony during the era as well as Cold War culture. The central questions of my thesis are: What factors caused the development of Ehrnrooths persona and political thinking? From where did his opposition to Kekkonen and Communism originate? Why did he continue on his political line, even though it caused his political marginalization? The most significant sources of data for the thesis are the Georg C. Ehrnrooth archives at the National Library, documents obtained directly from Georg C. Ehrnrooth and personal interviews and documents kept in several political party archives. In my thesis, I argue that the foundation of Georg C. Ehrnrooths inclination to the opposition of Communism and Kekkonen lies within his family roots, his future political inheritance and the societal events that took place between 1939-1946 in both Finnish society and his family life. The tradition of Christian-patriotism and the rule of law stems from his family, and ultimately leads to the development of his political thinking in combination with the resolutions that took place after World War II. In terms of his opposition to Kekkonen and Communism, the most significant event that took place was the war crime trials. In terms of the evolution of his political career, it was Ehrnrooths uncompromising character, criticism of Finlands official foreign policy and his steadfast belief in his own political disposition that led to his political marginalization - in reality this meant the weakening of possibilities for cooperation and falling outside the nucleus of the government. In addition to these other factors, Ehrnrooths political marginalization was also impacted by his western contacts and his settlement on the side of the United States in the confrontations of the Cold War.Asianajaja, lakitieteen lisensiaatti Georg C. Ehrnrooth (1926-2010) oli yksi tunnetuimmista oikeisto-oppositiopoliitikoista Urho Kekkosen presidenttikausien aikana. Valtakunnanpolitiikassa Ruotsalaisessa Kansanpuolueessa poliittisen uransa aloittanut Ehrnrooth tuli tunnetuksi etenkin Urho Kekkosen ja kommunismin vastustajana mutta myös parlamentarismin ja Pohjoismaisen oikeusvaltion puolestapuhujana. Helsingin kaupunginvaltuuston pitkäaikaisena jäsenenä Ehrnrooth tunnettiin erityisesti vanhusten sosiaalisista ongelmista kiinnostuneena poliitikkona. Kekkosta ja kommunismia vastaan -väitöstutkimus on osaelämäkerta, jossa perinteisen historiantutkimuksen keinoin tarkastellaan Ehrnroothin poliittista toimintaa vuosina 1945-1982. Tutkimuksen keskiössä ovat erityisesti Ehrnroothin toiminta valtakunnanpolitiikassa sekä profiloituminen Kekkos- ja kommunisminvastaisena poliitikkona. Ehrnroothin henkilökuvan rakentaminen ja poliittisen toiminnan taustatekijöiden selvittäminen lähtee liikkeelle Ehrnroothin sukutaustan, lapsuus- ja nuoruusvuosien sekä opiskeluaikojen tarkastelusta. Erityistä huomiota tutkimuksessa on kiinnitetty Ehrnroothin poliittiseen heräämiseen ja poliittisen linjan muotoutumiseen vaikuttaneisiin tekijöihin. Yhteiskunnallisten tekijöiden ohella tutkimuskohteen poliittisen aktivoitumisen taustatekijöitä on tarkasteltu niin psykologisten tekijöiden, sukutaustan kuin kasvuympäristönkin kautta. Ehrnroothin poliittiseen marginalisoitumiseen johtaneen toiminnan takia tutkimuskohdetta tarkastellaan myös poliittisen yhdenmukaistumisen sekä kylmän sodan aikaisen poliittisen kulttuurin kautta. Tutkimukseni keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: millaisista tekijöistä Ehrnroothin persoona ja poliittinen ajattelu rakentuivat? Mistä Ehrnroothin Kekkos- ja kommunisminvastaisuus kumpusivat? Mikä sai Ehrnroothin jatkamaan poliittisella linjallaan, vaikka se johtikin poliittiseen marginalisoitumiseen? Tutkimuksen tärkeimpiä lähdeaineistoja ovat Kansallisarkistossa säilytettävä Georg C. Ehrnroothin arkisto, Georg C. Ehrnroothilta henkilökohtaisesti saadut asiakirjat, henkilöhaastattelut ja eri puoluearkistoissa säilytettävät asiakirjat. Väitöskirjassani osoitan, että Georg C. Ehrnroothin taipumattoman Kekkos- ja kommunisminvastaisen poliittisen linjan taustalla olivat ennen kaikkea Ehrnroothin sukutaustasta tuleva poliittinen perintö ja vuosien 1939-1946 yhteiskunnalliset tapahtumat niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin Ehrnroothien perhe-elämässäkin. Sukutaustasta tuleva kristillis-isänmaallinen ja perustuslaillinen traditio muodostivat arvoperustan, jonka varaan Georg C. Ehrnroothin poliittinen ajattelu rakentui toisen maailmansodan jälkiselvittelyjen yhteydessä. Kekkos- ja kommunisminvastaisuuden kannalta ratkaisevin tapahtuma oli sotasyyllisyysoikeudenkäynti. Poliittisen urakehityksen kannalta Ehrnroothin taipumaton luonne, Suomen virallisen ulkopoliittisen linjan kritisoiminen ja oman poliittisen linjan kompromissiton noudattaminen johtivatkin poliittiseen marginalisoitumiseen; käytännössä tämä tarkoitti yhteistyömahdollisuuksien heikentymistä ja joutumista vallan ytimen ulkopuolelle. Poliittisen taipumattomuuden ja Urho Kekkosen vastaisen toiminnan ohella poliittiseen marginalisoitumiseen vaikuttivat Ehrnroothin tiiviit länsikontaktit ja asettuminen kylmän sodan vastakkainasettelussa Yhdysvaltojen puolelle.
Subject: Suomen ja Pohjoismaiden historia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
keski-rauska_riku_väitöskirja_2014.pdf 13.29Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record