Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi : edellytykset, keinot ja vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063105
Title: Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi : edellytykset, keinot ja vaikutukset
Author: Lindström, Rami
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063105
http://hdl.handle.net/10138/45283
Thesis level: master's thesis
Discipline: Labour law
Työoikeus
Arbetsrätt
Abstract: Tutkielman aiheena on virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi. Tutkimuskysymyksenä on ensinnäkin se, millä edellytyksillä virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi. Edellytykset liittyvät julkisen vallan käyttöön, joka yhdistetään usein virkasuhteisiin. Kuitenkin, julkista valtaa on mahdollista käyttää myös työsuhteessa, mikäli tehtävät on annettu työsuhteisille työntekijöille säädettävällä lailla tai lain nojalla. Säädettävällä lailla tehdyistä muutoksista esimerkkeinä toimii yliopistolain uudistaminen sekä puolustusvoimien ruoka-huollon yhtiöittäminen. Lain nojalla tehdystä muutoksesta esimerkkinä toimii kuntalain uudistus, jonka perusteella kuntatyönantajalle on annettu mahdollisuus muuttaa virkasuhde työsuhteeksi. Lailla tai lain nojalla tehtyjen muutosten lisäksi tutkimuskysymyksenä on liikkeen luovutuksen vaikutukset palvelussuhteisiin. Sekä viranhaltijalaissa (laki kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304)) että virkamieslaissa (valtion virkamieslaki (19.8.1994/750)) on säännökset niistä tilanteista, joissa julkishallinnon toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Tietyin edellytyksin virkamiehet tai viranhaltijat siirtyvät luovutuksensaajan palvelukseen työsuhteisiksi työntekijöiksi (KVhL 25 § ja VirkamL 2 luvun 5 e – 5 f §). Edellytysten ja keinovalikoiman lisäksi tutkimuskysymyksenä on myös se, mitkä muutosten vaikutukset ovat palvelussuhteen osapuolille. Tutkielmassa esitellään tilanteita, joissa henkilöstön palvelussuhdeturva saattaa heikentyä tai vaihtoehtoisesti parantua, siirryttäessä virkasuhteesta työsuhteeseen. Samalla käsitellään muita virkasuhteen erityispiirteitä, jotka vaikuttavat työntekijän asemaan, kuten virkavastuu, jota ei suoraan esiinny työsuhteissa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virkasuhteen mu ... keinot ja vaikutukset.pdf 378.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record