Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi : edellytykset, keinot ja vaikutukset

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063105
Julkaisun nimi: Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi : edellytykset, keinot ja vaikutukset
Tekijä: Lindström, Rami
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063105
http://hdl.handle.net/10138/45283
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Labour law
Työoikeus
Arbetsrätt
Tiivistelmä: Tutkielman aiheena on virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi. Tutkimuskysymyksenä on ensinnäkin se, millä edellytyksillä virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi. Edellytykset liittyvät julkisen vallan käyttöön, joka yhdistetään usein virkasuhteisiin. Kuitenkin, julkista valtaa on mahdollista käyttää myös työsuhteessa, mikäli tehtävät on annettu työsuhteisille työntekijöille säädettävällä lailla tai lain nojalla. Säädettävällä lailla tehdyistä muutoksista esimerkkeinä toimii yliopistolain uudistaminen sekä puolustusvoimien ruoka-huollon yhtiöittäminen. Lain nojalla tehdystä muutoksesta esimerkkinä toimii kuntalain uudistus, jonka perusteella kuntatyönantajalle on annettu mahdollisuus muuttaa virkasuhde työsuhteeksi. Lailla tai lain nojalla tehtyjen muutosten lisäksi tutkimuskysymyksenä on liikkeen luovutuksen vaikutukset palvelussuhteisiin. Sekä viranhaltijalaissa (laki kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304)) että virkamieslaissa (valtion virkamieslaki (19.8.1994/750)) on säännökset niistä tilanteista, joissa julkishallinnon toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Tietyin edellytyksin virkamiehet tai viranhaltijat siirtyvät luovutuksensaajan palvelukseen työsuhteisiksi työntekijöiksi (KVhL 25 § ja VirkamL 2 luvun 5 e – 5 f §). Edellytysten ja keinovalikoiman lisäksi tutkimuskysymyksenä on myös se, mitkä muutosten vaikutukset ovat palvelussuhteen osapuolille. Tutkielmassa esitellään tilanteita, joissa henkilöstön palvelussuhdeturva saattaa heikentyä tai vaihtoehtoisesti parantua, siirryttäessä virkasuhteesta työsuhteeseen. Samalla käsitellään muita virkasuhteen erityispiirteitä, jotka vaikuttavat työntekijän asemaan, kuten virkavastuu, jota ei suoraan esiinny työsuhteissa.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Virkasuhteen mu ... keinot ja vaikutukset.pdf 378.4KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot