Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi : edellytykset, keinot ja vaikutukset

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063105
Titel: Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi : edellytykset, keinot ja vaikutukset
Författare: Lindström, Rami
Medarbetare: Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2014
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063105
http://hdl.handle.net/10138/45283
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Labour law
Työoikeus
Arbetsrätt
Abstrakt: Tutkielman aiheena on virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi. Tutkimuskysymyksenä on ensinnäkin se, millä edellytyksillä virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi. Edellytykset liittyvät julkisen vallan käyttöön, joka yhdistetään usein virkasuhteisiin. Kuitenkin, julkista valtaa on mahdollista käyttää myös työsuhteessa, mikäli tehtävät on annettu työsuhteisille työntekijöille säädettävällä lailla tai lain nojalla. Säädettävällä lailla tehdyistä muutoksista esimerkkeinä toimii yliopistolain uudistaminen sekä puolustusvoimien ruoka-huollon yhtiöittäminen. Lain nojalla tehdystä muutoksesta esimerkkinä toimii kuntalain uudistus, jonka perusteella kuntatyönantajalle on annettu mahdollisuus muuttaa virkasuhde työsuhteeksi. Lailla tai lain nojalla tehtyjen muutosten lisäksi tutkimuskysymyksenä on liikkeen luovutuksen vaikutukset palvelussuhteisiin. Sekä viranhaltijalaissa (laki kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304)) että virkamieslaissa (valtion virkamieslaki (19.8.1994/750)) on säännökset niistä tilanteista, joissa julkishallinnon toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Tietyin edellytyksin virkamiehet tai viranhaltijat siirtyvät luovutuksensaajan palvelukseen työsuhteisiksi työntekijöiksi (KVhL 25 § ja VirkamL 2 luvun 5 e – 5 f §). Edellytysten ja keinovalikoiman lisäksi tutkimuskysymyksenä on myös se, mitkä muutosten vaikutukset ovat palvelussuhteen osapuolille. Tutkielmassa esitellään tilanteita, joissa henkilöstön palvelussuhdeturva saattaa heikentyä tai vaihtoehtoisesti parantua, siirryttäessä virkasuhteesta työsuhteeseen. Samalla käsitellään muita virkasuhteen erityispiirteitä, jotka vaikuttavat työntekijän asemaan, kuten virkavastuu, jota ei suoraan esiinny työsuhteissa.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Virkasuhteen mu ... keinot ja vaikutukset.pdf 378.4Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post