Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi : edellytykset, keinot ja vaikutukset

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Lindström, Rami
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508063105
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/45283
dc.description.abstract Tutkielman aiheena on virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi. Tutkimuskysymyksenä on ensinnäkin se, millä edellytyksillä virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi. Edellytykset liittyvät julkisen vallan käyttöön, joka yhdistetään usein virkasuhteisiin. Kuitenkin, julkista valtaa on mahdollista käyttää myös työsuhteessa, mikäli tehtävät on annettu työsuhteisille työntekijöille säädettävällä lailla tai lain nojalla. Säädettävällä lailla tehdyistä muutoksista esimerkkeinä toimii yliopistolain uudistaminen sekä puolustusvoimien ruoka-huollon yhtiöittäminen. Lain nojalla tehdystä muutoksesta esimerkkinä toimii kuntalain uudistus, jonka perusteella kuntatyönantajalle on annettu mahdollisuus muuttaa virkasuhde työsuhteeksi. Lailla tai lain nojalla tehtyjen muutosten lisäksi tutkimuskysymyksenä on liikkeen luovutuksen vaikutukset palvelussuhteisiin. Sekä viranhaltijalaissa (laki kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304)) että virkamieslaissa (valtion virkamieslaki (19.8.1994/750)) on säännökset niistä tilanteista, joissa julkishallinnon toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Tietyin edellytyksin virkamiehet tai viranhaltijat siirtyvät luovutuksensaajan palvelukseen työsuhteisiksi työntekijöiksi (KVhL 25 § ja VirkamL 2 luvun 5 e – 5 f §). Edellytysten ja keinovalikoiman lisäksi tutkimuskysymyksenä on myös se, mitkä muutosten vaikutukset ovat palvelussuhteen osapuolille. Tutkielmassa esitellään tilanteita, joissa henkilöstön palvelussuhdeturva saattaa heikentyä tai vaihtoehtoisesti parantua, siirryttäessä virkasuhteesta työsuhteeseen. Samalla käsitellään muita virkasuhteen erityispiirteitä, jotka vaikuttavat työntekijän asemaan, kuten virkavastuu, jota ei suoraan esiinny työsuhteissa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi : edellytykset, keinot ja vaikutukset fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Labour law en
dc.subject.discipline Työoikeus fi
dc.subject.discipline Arbetsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063105

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virkasuhteen mu ... keinot ja vaikutukset.pdf 378.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record