Puutarhatoiminta työkaluna nuorten mielenterveyskuntoutujien hoidossa : vaikutukset keskittymiskykyyn ja mielialaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212200
Title: Puutarhatoiminta työkaluna nuorten mielenterveyskuntoutujien hoidossa : vaikutukset keskittymiskykyyn ja mielialaan
Author: Akkanen, Anni-Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212200
http://hdl.handle.net/10138/45303
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Nuoret ovat helposti alttiina erilaisille häiriöille ollessaan herkässä kasvun ja kehityksen vaiheessa. Mielenterveyden häiriöt ovat huolestuttavaa vauhtia yleistymässä myös nuorten keskuudessa. Arviolta joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja hyötyisi siihen saatavasta hoidosta. Mielenterveyden häiriöiden yleistyessä on kehitettävä hoitomuotoja, aina pelkkä lääkehoito ei ole ratkaisu, vaan rinnalle tarvitaan kuntouttavaa toiminnallista terapiaa. Toiminnallisella terapialla pyritään sopeuttamaan potilas takaisin arkirutiineihin, jotta hän selviäisi laitoshoitojakson jälkeen itsenäisesti elämässä. Terapiamuotojen tulisi olla motivoivia ja tehokkaita, jotta saavutettaisiin haluttuja tuloksia. Luonnon voimauttavaa vaikutusta on hyödynnetty erilaisten potilaiden hoidossa jo vuosisatoja. Puutarhatoiminnalla on todettu olevan positiivinen vaikutus ihmisen kokemaan itsetuntoon ja jaksamiseen. Sen on havaittu muun muassa lievittävän aggressioita ja stressiä sekä parantavan tarkkaavaisuutta ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa. Luontoympäristössä potilas voi saavuttaa poissaolon tunteen hoitosuhteesta ja unohtaa potilasstatuksen hetkeksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään puutarhatoiminnan vaikutuksiin nuoriin mielenterveyskuntoutujiin. Tutkimukseen osallistui potilaita Pitkäniemen psykiatrisen sairaalan nuorten osastoilta. Nuoret osallistuivat viikoittain järjestettävään puutarhapalstaviljelyyn toukokuulta syyskuulle. Tutkimuksen kohteena olivat puutarhatoiminnan vaikutukset nuorten keskittymiskykyyn ja mielialaan. Nuoret arvioivat itse keskittymiskykyään ja mielialojaan ennen ja jälkeen palstatoiminnan. Lisäksi palstatoimintaa havainnointiin ja palstatoimintaan osallistuneet hoitajat haastateltiin. Palstaviljely vaikutti nuorten kokemusten mukaan heihin myönteisesti. Nuoret kokivat olevansa rauhallisempia, iloisempia sekä virkistyneempiä palstakerran jälkeen ja he kokivat myös keskittymiskykynsä parantuneen. Nuoret lähtivät mielellään ulos palstalle ja luontoympäristössä juteltiin omista asioista helpommin kuin osastolla. Kasveja hoidettiin huolella, eri töihin osallistuttiin ilman ennakkoasenteita ja saatua satoa pidettiin arvossa.Young people are often vulnerable to mental disorders while they are in a sensitive and fragile developmental stage. Mental disorders are becoming more and more common among young people at an alarming rate. It is estimated that one in five young people suffers from some form of mental disorder and would benefit from a treatment. Mental disorders demand different kinds of treatments. Medical treatment is not the only solution and it should be supported by some sort of functional therapy. By medical treatment you can treat the symptom, not the cause of it. Functional therapy is designed to accustom the patient back to the normal daily habits. It helps the patient to adjust to the normal live after a period in hospital. Different kinds of therapies should be motivating and effective in order to achieve the coals. The empowering effects of nature have been utilized in metal health care. Garden activity has been found to have a positive effect on the human experience of self-confidence and on the ability to cope in social contacts. It has been found to relieve aggression and stress as well as to improve attention and maintenance of social relationships. In natural environments the patient can feel from the treatment relationship and forget about his or her patient status for a while. This study focused to therapeutic horticulture and how it affects young people with mental health problems. The study involved young people in Pitkäniemi psychiatric hospital in two different departments. Young people took part in a weekly garden group from May to September. The aim was to find out if garden activities have an effect to the concentration and mood. Young people self-evaluated their ability to concentrate and their mood before and after the horticultural therapy session. The activities in the garden plot and the patients participating in the garden activities were observed. The nurses were interviewed after the study period. Positive results were obtained. Young people felt that they were calmer, happier and refreshed after therapeutic horticulture session and their concentration was increased. Plants were treated with care and the young patients participated in various work without any preconceptions.
Subject: therapeutic horticulture
mentally ill young
terapeuttinen puutarhatoiminta
nuorten mielenterveysongelmat
puutarhaterapia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Akkanen.pdf 1.278Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record