Miksi viljelijät valitsevat peltometsätalouden? : Tapaustutkimus Sa Kaeon provinssissa, Thaimaassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212207
Title: Miksi viljelijät valitsevat peltometsätalouden? : Tapaustutkimus Sa Kaeon provinssissa, Thaimaassa
Alternative title: Why farmers choose agroforestry? : A case study from the province of Sa Kaeo, Thailand
Author: Valo, Mirka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212207
http://hdl.handle.net/10138/45340
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (agroekologi)
Plant Production Science (Agroecology)
Kasvintuotantotieteet (agroekologia)
Abstract: Riisi, maniokki ja eukalyptus ovat tärkeitä lajeja Thaimaan taloudelle ja niitä käytetään laajasti peltometsätaloudessa Thaimaassa. Tässä tutkimuksessa tutkitut peltometsätalouden tuotantotavat olivat puiden rajaistutus sekä kujanneviljely riisin, maniokin ja eukalyptuksen kanssa, mutta myös monia muita peltometsätalouden tuotantotapoja on käytössä Thaimaassa. Riisi on maailman sekä myös Thaimaan tärkein viljelyskasvi ja sen kysyntä on kasvussa väestönkasvusta johtuen. Maniokki on ollut tärkeä kasvi Thaimaassa ja myös sen kysyntä kasvaa uusista teollisuuden aloista johtuen. Metsien määrä Thaimaassa on vähentynyt 1960-luvulta lähtien metsäkadon jatkuessa yhä ja tämän takia eukalyptuksen istuttamista ollaankin edistetty uudelleenmetsitystarkoituksessa. Eukalyptuksen kysyntä on myös kasvussa paperin kulutuksen kasvun vuoksi, mikä johtuu Aasian talouskasvusta sekä luonnonmetsien hakkuukiellosta Thaimaassa vuodesta 1989 lähtien. Näistä syistä eukalyptuksen sopimusviljely on erittäin tärkeää sellu- ja paperiteollisuudelle ja se on ollutkin kasvussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut löytää syitä, miksi viljelijät ovat valinneet peltometsätalouden ja mitkä ovat sen hyödyt sekä haitat. Tutkimus oli puolistrukturoitu haastattelu ja se toteutettiin 25 viljelijällä. Varmoja tuloksia asioista, jotka vaikuttavat viljelijöiden omaksumiseen, viljelijöiden jatkoon sekä kokemuksiin peltometsätalouden hyödyistä, ei noussut esiin aineistosta. Viljelijät mainitsivat kaikista useimmiten syiksi peltometsätalouden omaksumiseen saatavilla olevan maan sekä maan sopivuuden, heidän omat kokemuksensa ja tietonsa. Viljelijät näkivät peltometsätalouden mahdollisuutena kasvattaa tuloja, parantaa kannattavuutta sekä monipuolistaa heidän tuotantoaan. Suurin osa viljelijöistä aikoi jatkaa peltometsätalouden käyttöä myös tulevaisuudessa.Rice, cassava and eucalypts are important species for Thailand's economy and they are widely used in agroforestry systems in Thailand. In this research the studied agroforestry systems were boundary planting and alley cropping with rice, cassava and eucalypts, but there are also many other systems in use in Thailand. Rice is the most important crop in the world and also in Thailand and the demand of rice is increasing due to the population growth. Cassava has been an important plant in Thailand and also the demand of cassava is growing due the new potential industries. The amount of forests in Thailand has decreased from the 1960's while deforestation still continues due to that the planting of eucalypts is promoted for reforestation purposes. Also the demand of eucalypts is increasing because the consumption of paper is growing with the economic growth of Asian countries and due to the logging ban on natural forests in Thailand since 1989. Due to that contract farming of eucalypts is critical for pulp and paper industry and it has been increasing. The aim of this study was to find out the reasons why farmers have chosen agroforestry and what are the advantages and disadvantages of the used systems. The research was semi-structured interview and it was conducted with 25 farmers. Confirmative results on factors affecting farmer's adoption, continuation and experience on benefits of agroforestry did not emerge from the data. Farmers mentioned most often availability and suitability of the land, own experiences and knowledge as the reason for adoption. Farmers saw agroforestry as a way to increase their income, improve profitability and diversify their production. Most of the farmers were going to use agroforestry systems also in the future.
Subject: Eucalyptus camaldulensis
rice
cassava
agroforestry
Thailand
adoption of innovations
riisi
maniokki
peltometsätalous
Thaimaa
innovaatioiden omaksuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Masterin tutkielma Mirka Valo.pdf 412.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record