Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin. Remonttiryhmän loppuraportti

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/45356

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_10_2014.pdf 395.2Kb PDF View/Open
Title: Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin. Remonttiryhmän loppuraportti
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2014-05-22
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 10/2014
ISBN: 978-952-11-4295-6
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/45356
Abstract: Ympäristöministeriö asetti 15.8.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida lähiöiden korjaustarvetta ja tehdä esityksiä lähiörakennuskannan korjausvajetta vähentävistä toimenpiteistä sekä rahoitus- ja tukimalleista ottaen huomioon sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnitelmallisuus. Suomen lähiöissä asuu n. 1,5 miljoonaa ihmistä. Lähiöissä on edessä pitkä korjauskausi, kun 1960-80 -lukujen rakennukset ovat tulossa putkiremontti- ja julkisivukorjausikään. Koko maan rakennuskannassa nykyisen korjaustarpeen on arvioitu olevan arvoltaan 30-50 miljardia euroa. Peruskorjausten ohella rakennuskantaan kohdistuu mittavia energiatehokkuuden ja esteettömyyden parantamistarpeita. Remonttiryhmäksi nimetty työryhmä nostaa loppuraportissaan lähiöiden rakennuskannan keskeiseksi haasteeksi rakennusten ylläpidon ja korjaustoiminnan puutteet, mikä voi johtaa asumistason ja energiatalouden heikkenemiseen ja asuntojen arvon laskuun. Korjauskulttuurin muutos edellyttää ryhmän mielestä valtion tukijärjestelmien päivittämistä, kuntien kokonaisvaltaisia lähiöstrategioita ja pitkäjänteisiä kiinteistökohtaisia korjaussuunnitelmia. Työryhmä ehdottaa viittä toimenpidealuetta lähiöiden kasvavan korjaustarpeen hallitsemiseksi: 1. lähiöiden rakennetun ympäristön suunnitelmallinen kehittäminen sekä täydennys- ja lisärakentamisen edistäminen kunnan toimesta, 2. kiinteistöjen suunnitelmallisen ylläpidon, korjaamisen ja kehittämisen edistäminen, 3. asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ylläpito- ja korjausprosessien, -palvelujen ja menetelmien kehittäminen, 4. valtionhallinnon taloudelliset ohjausvälineet ja 5. lähiökorjaamista koskeva viestintä. Keskeisiä yksittäisiä toimenpiteitä ovat lähiökohtaisten strategioiden laatimisen edistäminen, lähiöiden täydennys- ja lisärakentamisen edellytysten parantaminen, suunnitelmallisen kiinteistönpidon välineiden käytön vakiinnuttaminen asuinkiinteistöissä, täytetakauksen myöntäminen asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauslainoille sekä korjaamista ja -viestintää koskevien lähiöpilottien käynnistäminen. Remonttiryhmän ehdotukset tähtäävät siihen, että Suomeen juurtuu uusi lähiöiden ja niiden kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokulttuuri.
Subject: korjaustarve
Subject (ysa): lähiöt
korjausrakentaminen
energiatehokkuus
kiinteistönpito
asunto-osakeyhtiöt


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record