Role of Actin-mediated Motility of Peripheral Astrocytic Processes in Synaptic Function

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9964-9
Title: Role of Actin-mediated Motility of Peripheral Astrocytic Processes in Synaptic Function
Alternative title: Aktiini-välitteisten liikkuvuuden rooli ääreis-astrosyyttejen kehityskulkussa synaptisessa toiminnassa
Author: Molotkov, Dmitry
Other contributor: Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga institutionen
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences
Neuroscience Center
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-06-12
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9964-9
http://hdl.handle.net/10138/45358
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Among other glial cell types such as microglia, oligodendrocytes and radial glia, astrocytes are known to be involved in brain function; metabolically supporting neurons, regulating blood flow dynamics, participating in the development of pathological states, sensing and modulating synaptic activity. At the same time the complex astrocytic morphology, with a number of highly ramified peripheral processes located near the synaptic terminals, suggests them as a possible source for morpho-functional plasticity in the brain. This thesis summarizes the work on the in vitro development and further in vivo implementation, using a gene delivery system, of a tool for suppressing activity-dependent astrocytic motility. Calciuminduced astrocyte process outgrowth and its dependence on Profilin-1, novel in vivo gene delivery approaches, a demonstration of astrocytic motility in vivo and the independence of visual processing from astrocytic motility rates are the main findings of the project. The results described in this work increase our understanding of the interactions occurring between astrocytes and neurons as well as the consequences for brain function.Glia-soluihin kuuluvat astrosyytit ovat tiedettävästi osa aivojen toimintaa. Astrosyytit tukevat metabolisesti neuroneita, säätelevät verenkierron dynamiikkaa, ovat hyvin läsnä patoloogisten tilojen kehittymisessä, mukana aistimassa ja muuntamassa synaptista aktiivisuutta. Samanaikaisesti astrosyyttejen kompleksi morfologia, läheinen sijainti synaptisien terminalejen kanssa viittaavat mahdolliseen morfo-funtionaaliseen muovautumiseen aivoissa. Tämä väitöskirja keskittyy töihin jotka kehittävät in vitro ja in vivo tekniikoita jolla voidaan käyttää geeni jakelu menetelmää joka vaimentaa astrosyyttejen liikkuvuutta. Keskeiset havainnot tässä väitöskirjassa ovat astrosyyttejen kasliumin indusoima haarottuminen joka on riippuvainen Profiliini-1:stä ja havainnollistaminen astrosyyttejen liikkuvuudesta in vivo menetelmillä ja astrosyyttejen liikkuvuus aste joka on itsenäinen visuaalisesta prosessoinnista. Kuvaillut tulokset tässä väitöskirjassa kohentavat meidän ymmärrystä astrosyytetjen ja neuronejen välisestä kanssakäymisestä ja niiden seuraamus aivojen toiminnassa.
Subject: physiology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Molotkov_E-thesis.pdf 1.446Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record