Creating shared understandings of interpersonal relationships in online settings

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies en
dc.contributor.author Lehtinen, Vilma
dc.date.accessioned 2014-05-23T06:28:29Z
dc.date.available 2014-06-03 fi
dc.date.available 2014-05-23T06:28:29Z
dc.date.issued 2014-06-13
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-9110-0 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/45359
dc.description.abstract Contemporary social scientists describe the current societal circumstances as the late modern era, which is characterized by an abundance of both options and uncertainties. Theorists sometimes associate these characteristics with the development of information and communication technologies (ICTs). Some argue that computer-mediated, networked interaction reinforces the fragmented conditions of late modernity. Others emphasize ICTs as the ultimate opportunity to participate in global networks of interaction. To contribute to the discussion on how the development of ICTs and the conditions of late modernity are intertwined, the discussion in this dissertation presumes that online interaction provides a way to create meaningfulness and continuity in late modern life. The context of the research is the phenomenon of social network sites (SNSs): the vastly popular online services whose central feature is the public performance of connection. Building on the tenets of symbolic interactionism, I argue that the performance of connection creates shared understandings of individuals interpersonal relationships. This dissertation examines what kinds of performances of interpersonal relationships take place in online settings, what kind of challenges people attribute to these performances and how they attempt to solve those challenges. The observed practices and interpretations are then contrasted with the results of a literature review covering the conceptualizations of mediated community in academic research, to suggest future directions in investigation of the creation of shared understandings of interpersonal relationships in online settings. The research problem is assessed through the use of qualitative methods, which permit the analysis of the expressions that the participants themselves used to describe the novel opportunities and challenges that online interaction offers for the performance of interpersonal relationships. On the basis of the four individual studies included in this dissertation, I argue that 1) people engage in a variety of creative but repetitive practices of constructing shared understandings of interpersonal relationships in online settings, 2) SNSs create a new interpretational frame and impose new challenges for the creation of shared understandings, 3) people engage in collaborative efforts to resolve these challenges, and 4) extending the analysis to the intergroup level would broaden our understanding of social bonds in the networked settings of late modernity. These findings portray the performance of interpersonal relationships in online settings as creative and collaborative attempts to construct shared understandings, continuity, and coherence for transient social bonds. en
dc.description.abstract Verkon yhteisöpalveluissa voi tehdä ihmissuhteistaan konkreettisempia ja näkyvämpiä, vaikkapa jakamalla kuvia ystävistään tai kommentoimalla heidän jakamiaan linkkejä. Ihmissuhteita koskevien jaettujen käsitysten rakentaminen vaatii kuitenkin luovuutta ja yhteistyötä, väittää Vilma Lehtinen. Lehtinen selvittää väitöskirjassaan, minkälaisia ihmissuhteiden esittämisen keinoja verkkovuorovaikutuksessa on havaittavissa, millaisia ongelmia esityksiin liittyy, sekä miten ihmiset ratkovat näitä ongelmia. Lisäksi väitöskirja suuntaa tulevaa tutkimusta kiinnittämällä kirjallisuuskatsausartikkelin avulla huomion siihen, mitä oletuksia verkkoyhteisön käsitteeseen liittyy alan tutkimuksessa. Väitöstutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty havainnoimalla yhteisöpalveluiden käyttöä, sekä haastattelemalla eri sukupolvien edustajia siitä, miten he suhtautuvat ihmissuhteiden esittämiseen verkossa. Yksi artikkeliväitöskirjan osajulkaisuista käsittelee kotimaista yhteisöpalvelua IRC-Galleriaa, jonka suosio oli huipussaan ennen kansainvälisten sivustojen, kuten Facebookin, nousua. IRC-Gallerian teini-ikäisten käyttäjien keskuudessa tehty tutkimus havainnollisti, miten ihmissuhteita tehdään näkyväksi esimerkiksi omistamalla kuvia toisille, kirjoittamalla ystävien nimiä omaan profiiliin, sekä kommentoimalla mitä tahansa päätöntä toisen profiiliin, jolloin profiilien välille syntyy linkki. Näiden voidaan tulkita olevan luovia mutta rituaalin tapaan toistuvia käytäntöjä, jotka rakentavat jaettua käsitystä kyseessä olevista ihmissuhteista. Suurten ikäluokkien edustajien parissa tehty tutkimus puolestaan osoitti, että ihmissuhteiden esittäminen verkossa ei houkuttele, jos se on ristiriidassa niiden odotusten kanssa, joita läheisiin ihmissuhteisiin liitetään. Tutkimukseen osallistujat kokivat yhteisöpalveluiden julkisuuden epäsopivaksi siihen nähden, että he pitävät läheisissä ihmissuhteissaan tärkeimpänä yksityisyyttä ja luottamuksen säilyttämistä. Nuoremmat sukupolvet kuitenkin jakavat huolen siitä, että he saattavat vahingossa kyseenalaistaa jaetut käsitykset, joita on yhdessä yritetty rakentaa: esimerkiksi onnittelemalla uudesta työpaikasta, kun vanhat työtoverit eivät vielä tiedä asiasta. Näistä ongelmista selviäminen perustuu vahvasti yhteistyöhön. Haastattelemamme Facebookia aktiivisesti käyttävät nuoret aikuiset kuvasivat harkitsevansa tarkkaan etukäteen, minkälaista toisia ihmisiä koskevaa sisältöä jakavat. Muiden rakentamien esitysten huomioiminen kannattaa tehdä etukäteen, sillä vahinkojen paikkailu jälkikäteen voi herättää enemmän epäilyksiä elleivät ystävät sitten kuittaa koko asiaa huumorilla. Verkkoyhteisöllisyyttä, jonka eräänä muotona ihmissuhteiden esittämistä yhteisöpalveluissa voidaan pitää, on kirjallisuuskatsausartikkelin perusteella lähestytty akateemisessa tutkimuksessa lähinnä yhteisön sisäisenä prosessina. Verkkoyhteisöllisyyden tarkastelu ryhmien välisenä ilmiönä voisi kuitenkin osoittaa, että käsitys yhteenkuuluvuudesta rakentuu myös tekemällä eroja muihin ryhmiin ja että ulkopuolisilla on suuri merkitys yhteenkuuluvuuden rakentumisessa. Näiden tekijöiden tarkastelu voisi auttaa ymmärtämään vihamielisten suhteiden esittämistä, ilmiötä joka ei tämän väitöskirjan ystävyyssuhteita käsittelevissä osatutkimuksissa tullut esille. Näiden tulosten pohjalta ihmissuhteiden esittäminen verkossa näyttäytyy luovana, yhteistyöhön perustuvana toimintana, joka rakentaa jaettua ymmärrystä, jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä myöhäismodernin, globalisoituneen yhteiskunnan hajanaisiin sosiaalisiin suhteisiin. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-9109-4 fi
dc.relation.isformatof 2014, Publications of the Department of Social Research. 1798-9140 fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1798-9132 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject sosiaalipsykologia fi
dc.title Creating shared understandings of interpersonal relationships in online settings en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.opn Paasonen, Susanna
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lehtinen_vaitoskirja.pdf 3.144Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record