Eurooppalaiset elinolot

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/45396

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Eurooppalaiset elinolot
Toimittaja(t): Niemelä, M
Kuuluu julkaisusarjaan: Teemakirja 14
ISSN: 2323-7813 (ISSN-L)
2323-7813 (painettu)
2323-7821 (verkkojulkaisu)
ISBN: 978-951-669-936-6 (nid.)
978-951-669-937-3 (pdf)
Tiivistelmä: Euroopassa oli 120 miljoonaa köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevaa henkilöä vuonna 2008. Euroopan unioni on huomioinut elinolojen puutteiden laajuuden ja asettanut kunnianhimoisen tavoitteen vähentää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrää 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä. Tämä teos antaa vastauksia siihen, missä määrin vähentämistavoitteiden saavuttamisessa on toistaiseksi onnistuttu velkakriisissä painiskelevassa unionissa. Teoksessa tarkastellaan eurooppalaisia elinoloja elämänvaiheiden näkökulmasta. Kirjassa analysoidaan, millä tavoin siirtymät elämänvaiheesta toiseen vaikuttavat hyvinvointiin ja missä määrin nämä vaikutukset vaihtelevat eri maissa Euroopassa. Kiinnostus kohdistuu myös siihen, mitkä mekanismit selittävät siirtymiä ja niiden vaikutuksia eri maissa. Tarkastelun kohteena ovat perherakenteeseen liittyvät siirtymät ja työikäisen väestön siirtymät työmarkkinoilla sekä työmarkkinoilta eläkkeelle.
Kuvaus: 317 s.
URI: http://hdl.handle.net/10138/45396
Päiväys: 2014
Tilaushinta: 20,00 euroa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Eurooppalaiset_elinolot.pdf 2.115MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot