Jatkuvatoiminen levämäärien mittaus - Hyvät mittauskäytännöt ja aineiston käsittely

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/45421

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
OH_5_2014.pdf 5.906MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Jatkuvatoiminen levämäärien mittaus - Hyvät mittauskäytännöt ja aineiston käsittely
Toimittaja(t): Huotari, Jussi; Ketola, Mirva
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2014
ISSN: 1796-1653
ISBN: 978-952-11-4310-6
Tiivistelmä: Kenttäkäyttöisten antureiden ja langattoman tiedonsiirron kehittymisen myötä jatkuvatoiminen, fluoresenssiin perustuva levämäärien mittaus on yleistynyt. Mittaustapaan liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka on tunnettava luotettavien tulosten saamiseksi. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa jatkuvatoimista levämäärän mittausta suunnittelevia tai jo toteuttavia tahoja huomioimaan ne moninaiset seikat, joita mittaamiseen ja aineiston laadunvarmistukseen liittyy. Opas pyrkii antamaan lukijalle kuvan fluoresenssiin perustuvan jatkuvatoimisen levämäärien mittauksen perusteista, lähtien levien pigmenttikoostumuksesta ja fluoresenssista ilmiönä, edeten fluoresenssiin vaikuttaviin tekijöihin sekä mittaustavan rajoitteisiin. Opas antaa ohjeita mittauslaitteiston valintaan ja hankintaan, sekä sijoittamiseen, käyttöön ja huoltoon tuoden esille yleisimpiä ongelmakohtia. Lopuksi keskitytään aineiston laadunvarmistukseen ja annetaan ohjeita laitteiston ja aineiston kalibrointia sekä aineiston käsittelyä varten. Tämä opas on käyttäjiltä käyttäjille suunnattu teos, johon on koottu eri tavoin fluoresenssimittausten parissa työskennelleiden henkilöiden arvokkaita kokemuksia ensimmäistä kertaa yksiin kansiin.
URI: http://hdl.handle.net/10138/45421
Päiväys: 2014
Asiasanat (ysa): vesistöt
pintavesi
levät
klorofylli
fluoresenssi
mittaus
vedenlaatu
seuranta
automaatio
laadunvarmistus


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot