Jatkuvatoiminen levämäärien mittaus - Hyvät mittauskäytännöt ja aineiston käsittely

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/45421

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_5_2014.pdf 5.906Mb PDF View/Open
Title: Jatkuvatoiminen levämäärien mittaus - Hyvät mittauskäytännöt ja aineiston käsittely
Other contributor: Huotari, Jussi
Ketola, Mirva
Publisher: Suomen ymäristökeskus
Date: 2014
Language: fin
Belongs to series: Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2014
ISBN: 978-952-11-4310-6
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/45421
Abstract: Kenttäkäyttöisten antureiden ja langattoman tiedonsiirron kehittymisen myötä jatkuvatoiminen, fluoresenssiin perustuva levämäärien mittaus on yleistynyt. Mittaustapaan liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka on tunnettava luotettavien tulosten saamiseksi. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa jatkuvatoimista levämäärän mittausta suunnittelevia tai jo toteuttavia tahoja huomioimaan ne moninaiset seikat, joita mittaamiseen ja aineiston laadunvarmistukseen liittyy. Opas pyrkii antamaan lukijalle kuvan fluoresenssiin perustuvan jatkuvatoimisen levämäärien mittauksen perusteista, lähtien levien pigmenttikoostumuksesta ja fluoresenssista ilmiönä, edeten fluoresenssiin vaikuttaviin tekijöihin sekä mittaustavan rajoitteisiin. Opas antaa ohjeita mittauslaitteiston valintaan ja hankintaan, sekä sijoittamiseen, käyttöön ja huoltoon tuoden esille yleisimpiä ongelmakohtia. Lopuksi keskitytään aineiston laadunvarmistukseen ja annetaan ohjeita laitteiston ja aineiston kalibrointia sekä aineiston käsittelyä varten. Tämä opas on käyttäjiltä käyttäjille suunnattu teos, johon on koottu eri tavoin fluoresenssimittausten parissa työskennelleiden henkilöiden arvokkaita kokemuksia ensimmäistä kertaa yksiin kansiin.
Subject (ysa): vesistöt
pintavesi
levät
klorofylli
fluoresenssi
mittaus
vedenlaatu
seuranta
automaatio
laadunvarmistus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record