Jatkuvatoiminen levämäärien mittaus - Hyvät mittauskäytännöt ja aineiston käsittely

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/45421

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
OH_5_2014.pdf 5.906Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Jatkuvatoiminen levämäärien mittaus - Hyvät mittauskäytännöt ja aineiston käsittely
Medarbetare: Huotari, Jussi
Ketola, Mirva
Utgivare: Suomen ymäristökeskus
Datum: 2014
Språk: fin
Tillhör serie: Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2014
ISBN: 978-952-11-4310-6
ISSN: 1796-1653
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/45421
Abstrakt: Kenttäkäyttöisten antureiden ja langattoman tiedonsiirron kehittymisen myötä jatkuvatoiminen, fluoresenssiin perustuva levämäärien mittaus on yleistynyt. Mittaustapaan liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka on tunnettava luotettavien tulosten saamiseksi. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa jatkuvatoimista levämäärän mittausta suunnittelevia tai jo toteuttavia tahoja huomioimaan ne moninaiset seikat, joita mittaamiseen ja aineiston laadunvarmistukseen liittyy. Opas pyrkii antamaan lukijalle kuvan fluoresenssiin perustuvan jatkuvatoimisen levämäärien mittauksen perusteista, lähtien levien pigmenttikoostumuksesta ja fluoresenssista ilmiönä, edeten fluoresenssiin vaikuttaviin tekijöihin sekä mittaustavan rajoitteisiin. Opas antaa ohjeita mittauslaitteiston valintaan ja hankintaan, sekä sijoittamiseen, käyttöön ja huoltoon tuoden esille yleisimpiä ongelmakohtia. Lopuksi keskitytään aineiston laadunvarmistukseen ja annetaan ohjeita laitteiston ja aineiston kalibrointia sekä aineiston käsittelyä varten. Tämä opas on käyttäjiltä käyttäjille suunnattu teos, johon on koottu eri tavoin fluoresenssimittausten parissa työskennelleiden henkilöiden arvokkaita kokemuksia ensimmäistä kertaa yksiin kansiin.
Subject (ysa): vesistöt
pintavesi
levät
klorofylli
fluoresenssi
mittaus
vedenlaatu
seuranta
automaatio
laadunvarmistus


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post