Jatkuvatoiminen levämäärien mittaus - Hyvät mittauskäytännöt ja aineiston käsittely

Show simple item record

dc.contributor.editor Huotari, Jussi
dc.contributor.editor Ketola, Mirva
dc.date.accessioned 2014-06-02T10:29:29Z
dc.date.available 2014-06-02T10:29:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-11-4310-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/45421
dc.description.abstract Kenttäkäyttöisten antureiden ja langattoman tiedonsiirron kehittymisen myötä jatkuvatoiminen, fluoresenssiin perustuva levämäärien mittaus on yleistynyt. Mittaustapaan liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka on tunnettava luotettavien tulosten saamiseksi. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa jatkuvatoimista levämäärän mittausta suunnittelevia tai jo toteuttavia tahoja huomioimaan ne moninaiset seikat, joita mittaamiseen ja aineiston laadunvarmistukseen liittyy. Opas pyrkii antamaan lukijalle kuvan fluoresenssiin perustuvan jatkuvatoimisen levämäärien mittauksen perusteista, lähtien levien pigmenttikoostumuksesta ja fluoresenssista ilmiönä, edeten fluoresenssiin vaikuttaviin tekijöihin sekä mittaustavan rajoitteisiin. Opas antaa ohjeita mittauslaitteiston valintaan ja hankintaan, sekä sijoittamiseen, käyttöön ja huoltoon tuoden esille yleisimpiä ongelmakohtia. Lopuksi keskitytään aineiston laadunvarmistukseen ja annetaan ohjeita laitteiston ja aineiston kalibrointia sekä aineiston käsittelyä varten. Tämä opas on käyttäjiltä käyttäjille suunnattu teos, johon on koottu eri tavoin fluoresenssimittausten parissa työskennelleiden henkilöiden arvokkaita kokemuksia ensimmäistä kertaa yksiin kansiin. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Suomen ymäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2014 fi
dc.title Jatkuvatoiminen levämäärien mittaus - Hyvät mittauskäytännöt ja aineiston käsittely fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus
dc.subject.ysa vesistöt
dc.subject.ysa pintavesi
dc.subject.ysa levät
dc.subject.ysa klorofylli
dc.subject.ysa fluoresenssi
dc.subject.ysa mittaus
dc.subject.ysa vedenlaatu
dc.subject.ysa seuranta
dc.subject.ysa automaatio
dc.subject.ysa laadunvarmistus
dc.relation.issn 1796-1653

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_5_2014.pdf 5.906Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record