Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/45435

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen
Other contributor: Kalliomaa-Puha, L
Kotkas, T
Rajavaara, M
Publisher: Kela
Date: 2014
Language: Suomi
Belongs to series: Teemakirja 13
ISBN: 978-951-669-932-8 (nid.)
978-951-669-933-5 (pdf)
ISSN: 2323-7813 (ISSN-L)
2323-7813 (painettu)
2323-7821 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/45435
Abstract: Hyvinvointipolitiikka ei ole niin universaalia, kaikki kansalaiset kattavaa, kuin usein ajatellaan. Kansalaisilla on oikeuksia toimeentuloturvaan ja palveluihin, mutta sosiaaliturvaan sisältyy myös harkintavaltaa (discretion). Harkinta on tarpeen, sillä se mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen huomioon ottamisen. Harkintaa käyttävät poliitikot, viranomaiset ja lisääntyvästi asiakkaat. Harkinta merkitsee käytännössä valinnan tekemistä erilaisten vaihtoehtojen välillä. Harkintavallan sääntely on tullut entistä tärkeämmäksi. Toimeentuloturvan ja palvelujen uudistukset voivat muovata viranomaisten harkintavallan käyttöä tavoilla, joita on vaikea ennustaa. Kansalaiset odottavat hyvinvointivaltiolta läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. Harkintavallan käyttö aiheuttaa kuitenkin myös tyytymättömyyttä, ja asiakkaat pitävät usein viranomaisten päätöksiä epäoikeudenmukaisina. Asiakkaiden odotusten ja sosiaaliturvan rakenteiden muutokset sekä tiukentuva talous tekevät harkintavallan tutkimuksen polttavan ajankohtaiseksi. Harkittua?-kirjassa useiden eri alojen tutkijat tarkastelevat harkintavallan lähtökohtia sekä sen käyttöä ja seurauksia sosiaaliturvan toimeenpanossa ja muotoilussa.
Description: 308 s.
Order price: 20,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Harkittua.pdf 1.522Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record