Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/45435

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen
Muu tekijä: Kalliomaa-Puha, L
Kotkas, T
Rajavaara, M
Julkaisija: Kela
Päiväys: 2014
Kieli: Suomi
Kuuluu julkaisusarjaan: Teemakirja 13
ISBN: 978-951-669-932-8 (nid.)
978-951-669-933-5 (pdf)
ISSN: 2323-7813 (ISSN-L)
2323-7813 (painettu)
2323-7821 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/45435
Tiivistelmä: Hyvinvointipolitiikka ei ole niin universaalia, kaikki kansalaiset kattavaa, kuin usein ajatellaan. Kansalaisilla on oikeuksia toimeentuloturvaan ja palveluihin, mutta sosiaaliturvaan sisältyy myös harkintavaltaa (discretion). Harkinta on tarpeen, sillä se mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen huomioon ottamisen. Harkintaa käyttävät poliitikot, viranomaiset ja lisääntyvästi asiakkaat. Harkinta merkitsee käytännössä valinnan tekemistä erilaisten vaihtoehtojen välillä. Harkintavallan sääntely on tullut entistä tärkeämmäksi. Toimeentuloturvan ja palvelujen uudistukset voivat muovata viranomaisten harkintavallan käyttöä tavoilla, joita on vaikea ennustaa. Kansalaiset odottavat hyvinvointivaltiolta läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. Harkintavallan käyttö aiheuttaa kuitenkin myös tyytymättömyyttä, ja asiakkaat pitävät usein viranomaisten päätöksiä epäoikeudenmukaisina. Asiakkaiden odotusten ja sosiaaliturvan rakenteiden muutokset sekä tiukentuva talous tekevät harkintavallan tutkimuksen polttavan ajankohtaiseksi. Harkittua?-kirjassa useiden eri alojen tutkijat tarkastelevat harkintavallan lähtökohtia sekä sen käyttöä ja seurauksia sosiaaliturvan toimeenpanossa ja muotoilussa.
Kuvaus: 308 s.
Tilaushinta: 20,00 euroa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Harkittua.pdf 1.522MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot