Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10138/45435

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen
Medarbetare: Kalliomaa-Puha, L
Kotkas, T
Rajavaara, M
Utgivare: Kela
Datum: 2014
Språk: Suomi
Tillhör serie: Teemakirja 13
ISBN: 978-951-669-932-8 (nid.)
978-951-669-933-5 (pdf)
ISSN: 2323-7813 (ISSN-L)
2323-7813 (painettu)
2323-7821 (verkkojulkaisu)
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/45435
Abstrakt: Hyvinvointipolitiikka ei ole niin universaalia, kaikki kansalaiset kattavaa, kuin usein ajatellaan. Kansalaisilla on oikeuksia toimeentuloturvaan ja palveluihin, mutta sosiaaliturvaan sisältyy myös harkintavaltaa (discretion). Harkinta on tarpeen, sillä se mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen huomioon ottamisen. Harkintaa käyttävät poliitikot, viranomaiset ja lisääntyvästi asiakkaat. Harkinta merkitsee käytännössä valinnan tekemistä erilaisten vaihtoehtojen välillä. Harkintavallan sääntely on tullut entistä tärkeämmäksi. Toimeentuloturvan ja palvelujen uudistukset voivat muovata viranomaisten harkintavallan käyttöä tavoilla, joita on vaikea ennustaa. Kansalaiset odottavat hyvinvointivaltiolta läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. Harkintavallan käyttö aiheuttaa kuitenkin myös tyytymättömyyttä, ja asiakkaat pitävät usein viranomaisten päätöksiä epäoikeudenmukaisina. Asiakkaiden odotusten ja sosiaaliturvan rakenteiden muutokset sekä tiukentuva talous tekevät harkintavallan tutkimuksen polttavan ajankohtaiseksi. Harkittua?-kirjassa useiden eri alojen tutkijat tarkastelevat harkintavallan lähtökohtia sekä sen käyttöä ja seurauksia sosiaaliturvan toimeenpanossa ja muotoilussa.
Beskrivning: 308 s.
Beställningens pris: 20,00 euroa


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Harkittua.pdf 1.522Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post