Rehuviljojen valkuais- ja aminohappopitoisuuksien vaihtelu ja sen vaikutus sikojen ja siipikarjan rehujen suunnitteluun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212211
Title: Rehuviljojen valkuais- ja aminohappopitoisuuksien vaihtelu ja sen vaikutus sikojen ja siipikarjan rehujen suunnitteluun
Alternative title: Variation of feed cereals protein and amino acid content and effects on optimizing diets for pig and poultry
Author: Ketonen, Krista
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212211
http://hdl.handle.net/10138/45438
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap (husdjursnäring)
Animal Science (Animal Nutrition)
Kotieläintiede (kotieläinten ravitsemustiede)
Abstract: Tavoitteena oli selvittää ohra-, vehnä- ja kauranäytteiden valkuais- ja aminohappopitoisuuksien vaihtelua ja vaihtelun vaikutuksia sikojen ja siipikarjan ruokinnan suunnitteluun. Mukana oli 38 viljanäytettä. Viljoille ja eri lannoitus- ja viljelytekijöille laskettiin korrelaatiot. Regressioyhtälöt muodostettiin valkuais- ja aminohappopitoisuuksien välille. Sioille ja siipikarjalle suunniteltiin dieetit viljojen eri valkuaispitoisuuksien mukaan. Aminohappopitoisuuksia kuvasi vertailluista tekijöistä parhaiten viljan valkuaispitoisuus. Aminohappojen suhteellinen osuus kuitenkin laskee valkuaispitoisuuden kasvaessa, erityisesti ohralla ja vehnällä. Ohranäytteille pystyttiin luomaan luotettavimmat valkuais- ja aminohappopitoisuuksien väliset regressioyhtälöt. Vehnälle regressioyhtälöitä voitiin muodostaa melko hyvin, kun taas kauralle luotettavia yhtälöitä ei saatu muodostettua. Kaura poikkesi myös muilta osin tutkituista viljoista, sillä se korreloi usein eri tekijöiden kanssa kuin ohra ja vehnä. Ohra- ja vehnäpohjaisissa sika- ja siipikarjadieeteissä tarvittavan tiivisteen määrä väheni, kun huomioitiin viljojen valkuais- ja aminohappopitoisuudet. Kauran kohdalla käytettävän tiivisteen määrä ei vähentynyt käytettäessä valkuaispitoisuudelta suurinta näytettä.Variation of the protein and amino acid content of barley, wheat and oats were studied. Diets based on grain samples of different protein content were optimized for pigs and poultry.The study went on to optimize diets for pigs and poultry with grains of different protein contents. The amino acid and raw protein analysis was undertaken on 38 grain samples. Correlations were calculated between different variables in grain samples and linear regression analysis was conducted between the protein and amino acid composition. The best estimate for amino acid concentrations of cereals was the protein content. The relative content of amino acids decreases as protein content increases and especially so in barley and wheat. Most reliable regression equations between amino acid and protein content were made for barley and wheat samples. For oat reliable regression equations could not be made. Oats also differed by other features from barley and wheat as it correlated with different variables compared to barley and wheat. Amount of needed protein concentrate levels decreased when barley and wheat protein and amino acid contents were considered in optimization. Protein concentrate levels did not decrease when used oat sample with highest protein content.
Subject: protein
cereal grain
amino acids
pig
poultry
barley
wheat
oat
valkuainen
aminohappo
sika
siipikarja
ohra
vehnä
kaura


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record