Articles

Recent Submissions

 • Elomäki, Anna (SAGE PUBLICATIONS LTD, 2015)
  Scholarship on gender and the European Union (EU) has consistently pointed out that EU gender equality policies have always been embedded in the logic of the market and that the economic framing has had negative impacts on the content and concepts of these policies. This article provides novel insights into this discussion by combining a discursive approach focused on framings with insights of feminist economists and examining how the relationship between gender equality and the economy has been conceptualized in EU policy documents from the 1980s up until the present day. The article identifies the key actors and processes behind the escalation of economic arguments for gender equality and makes visible the economic assumptions that underpin EU gender equality policy. It argues that in recent years the European institutions have intentionally developed and propagated a market-oriented gender equality discourse, the economic case for gender equality, which highlights the macroeconomic benefits of gender equality. The economic case reaffirms the gender-biased assumptions of neoclassical economic theory and legitimizes the EU’s current economic priorities and policies, many of which are detrimental to gender equality. The European Commission represents the argument that gender equality contributes to economic growth as an innovative way to promote gender equality. However, the economic case represents a risk for gender equality advocates, because it may tame the emerging feminist criticism of the EU’s economic policies and governance.
 • Elomäki, Anna (Lit Verlag, 2009)
  “Sittlichkeit” (siveellisyys) is one of the key concepts used by Finnish women’s rights activists when they in the beginning of 20th century demanded the rights for political participation. But how is the term siveellisyys, the meaning of which a modern Finnish reader easily connects with prudish sexual morality, related to political participation and suffrage? I argue that in the Finnish suffragists’ argumentation for the vote the term has a clear public and political dimension, which can be best understood through the concept of Sittlichkeit as it appears in Johan Vilhelm Snellman's political philosophy influenced by Hegel’s system of concepts, referring to the political nature of action and getting a meaning close to “civic”. I will focus on explicating the interplay of two of the meanings that the term siveellisyys gets in women's texts: that of the Snellmanian idea of the political nature of action, and that of pure sexual morality. I argue that on one hand suffragists use the term siveellisyys similarly to the Snellmanian concept of Sittlichkeit to enable women to be considered as political actors and to construct an idea of political action which they contrast to party politics. On the other hand, in its meaning related to sexual ethics, the term siveellisyys is used to indicate that not all women are capable for political action.
 • Elomäki, Anna (European Women's Lobby, 2012)
  The report assesses the measures adopted and the progress made in nine EU member states (Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain and the UK) and in Norway and draws eight evidence-based conclusions, which should act as guidelines for the future EU and national level measures. The report won the European Public Affairs Award for the best report in 2012.
 • Elomäki, Anna (European Women's Lobby, 2012)
  This report considers the evidence on the impact of austerity measures on women’s rights and gender equality in Europe. Based on data from European Women's Lobby (EWL) member organisations in 13 countries and recent research from a range of sources, it reveals that the European austerity policies undermine women’s rights, perpetuate existing gender equalities and create new ones, and hamper the prospects of sustainable and equal economic progress in Europe. The recent cuts in public spending in European Union member states, sanctioned by the European Commission, have the most impact those who have little voice in economic decision-making: women, children, and the elderly.
 • Ojanen, Mikko (Suomen musiikkitieteellinen seura, 2014)
 • Kauppinen, Kaisa; Silfver-Kuhalampi, Mia (Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, 2015)
  Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
 • Kauppinen, Kaisa (Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, 2015)
  Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
  Työssäkäyvän läheisen kuolema, suru ja siitä selviäminen on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimusta, jossa tutkitaan työssäkäynnin sekä omais- ja läheishoivan yhteensovittamista. Perheenjäsenen tai muun läheisen äkillinen tai vakavan sairauden seurauksena kuolema on yksi stressaavimmista elämätapahtumista jonka seurauksia tässä tutkimuksessa tutkitaan työhön liittyvien käytäntöjen ja poissaolojen sekä työn ja työyhteisön merkityksen näkökulmasta. Hankkeessa on haastateltu fokus-, kaksin- ja yksinhaastatteluilla eri aloilla työskenteleviä ihmisiä (n= 16) ja kysytty heidän kokemuksiaan kuolemansairaan läheisensä hoitoon osallistumisesta ja kuolemaan liittyvän surun ja stressin käsittelystä. Missä määrin tämä prosessi on aiheuttanut työstä poissaolon tarvetta ja missä määrin työssäkäynti on tukenut surusta toipumista ja arkeen palaamista? Mikä on työn ja työyhteisön merkitys tässä prosessissa? Antaako työyhteisö lohdutusta ja myötätuntoa? Tulosten pohjalta hahmotellaan työelämän käytäntöjä, jotka takaavat työn ja läheisen kuoleman aiheuttavan suruntyön yhteensovittamisen sekä onnistuneen työhön ja arkeen paluun. Samalla arvioidaan muiden maiden käytäntöjä ja kokemuksia. Kiinnostava esimerkki on Ruotsin närståendepenning (omaishoivaraha), jonka perusteella työntekijä voi olla työstä pois ja saada poissaolon ajalta sairausvakuutuksen kautta korvausta osallistuessaan terminaalivaiheessa olevan läheisensä saattohoitoon. Tutkimuksessa kysytään miten meillä työpaikat ovat varautuneet näihin usein yllätyksellisiin tilanteisiin? Suomessa kuolee vuosittain hieman yli 50 000 henkilöä (v. 2014 yhteensä 52 186), joten kuolema kohtaa monin tavoin myös työssäkäyviä, joiden perheenjäsen tai muu läheinen kuolee joko äkillisesti tai vakavan sairauden murtamana. Monilla työpaikoilla kuolema ja surutyö ovat yhä tabuaiheita, jotka kuuluvat yksityiselämän kriisitilanteisiin. Englannissa ja Kanadassa on tuotu esille uudenlaista näkemystä ja tarkasteltu kuoleman ja surun problematiikkaa myös työelämän organisaatioiden ja johtamisen näkökulmasta. 96 Myös Suomessa on työelämän käytäntöjä (joustavat työajat, hoivavapaa, varhaisen välittämisen malli), joita voidaan soveltaa työpaikolla henkilöstön jäsenten osallistuessa läheisensä saattohoitoon tai kuoleman aiheuttamasta surusta toipumiseen. Parhaimmillaan käytännöt ovat osoitus myötätuntoisesta henkilöstöpolitiikasta ja merkki välittämisen työkulttuurista. On tärkeää, että työpaikan jäsenet kokevat tulevansa tasapuolisesti ja hyvin kohdelluiksi näissä elämänsä kriisitilanteissa, joiden vaikutukset läikkyvät monin tavoin myös työelämän tilanteisiin.
 • Ruckenstein, Minna Susanna (IOS Press,, 2015)
  Studies in Health Technology and Informatics
  This chapter demonstrates how ethnographically-oriented research on emergent technologies, in this case self-tracking technologies, adds to Techno-Anthropology’s aims of understanding techno-engagements and solving problems that deal with human-technology relations within and beyond health informatics. Everyday techno-relations have been a long-standing research interest in anthropology, underlining the necessity of empirical engagement with the ways in which people and technologies co-construct their daily conditions. By focusing on the uses of a food tracking application, MealLogger, designed for photographing meals and visualizing eating rhythms to share with health care professionals, the chapter details how personal data streams support and challenge health care practices. The interviewed professionals, from doctors to nutritionists, have used food tracking for treating patients with eating disorders, weight problems, and mental health issues. In general terms, self-tracking advances the practices of visually and temporally documenting, retrieving, communicating, and understanding physical and mental processes and, by doing so, it offers a new kind of visual mediation. The professionals point out how a visual food journal opens a window onto everyday life, bypassing customary ways of seeing and treating patients, thereby highlighting how self-tracking practices can aid in escaping the clinical gaze by promoting a new kind of communication through visualization and narration. Health care professionals are also, however, acutely aware of the barriers to adopting self-tracking practices as part of existing patient care. The health care system is neither used to, nor comfortable with, personal data that originates outside the system; it is not seen as evidence and its institutional position remains insecure.
 • Kauppinen, Kaisa; Silfver-Kuhalampi, Mia (Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, 2015)
  Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
 • Sjöblom, Stefan; Andersson, Kjell (Routledge, 2013)
 • Fugallo, Giorgia; Aramini, Matteo; Koskelo, Jaakko; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Hakala, Mikko; Huotari, Simo; Gatti, Matteo; Sottile, Francesco (American Physical Society through the American Institute of Physics, 2015)
  Understanding and controlling the way excitons propagate in solids is a key for tailoring materials with improved optoelectronic properties. A fundamental step in this direction is the determination of the exciton energy-momentum dispersion. Here, thanks to the solution of the parameter-free Bethe- Salpeter equation (BSE), we draw and explain the exciton energy-momentum map of hexagonal boron nitride (h-BN) in the first three Brillouin zones. We show that h-BN displays strong excitonic effects not only in the optical spectra at vanishing momentum $\mathbf{q}$, as previously reported, but also at large $\mathbf{q}$. We validate our theoretical predictions by assessing the calculated exciton map by means of an inelastic x-ray scattering (IXS) experiment. Moreover, we solve the discrepancies between previous experimental data and calculations, proving then that the BSE is highly accurate through the whole momentum range. Therefore, these results put forward the combination BSE and IXS as the tool of choice for addressing the exciton dynamics in complex materials.
 • Koskennurmi-Sivonen, Ritva (Tekstiilikulttuuriseura, 2015)
  Tekstiilikulttuuriseuran julkaisuja
  Kirsti Kasnio (1937–2014) became a fashion designer at the mature age of over 50 years after having worked as an architect and a scenographer. This study sought answers to the following questions: 1) What is the relationship between fashion and architecture in the designer’s thoughts and work? 2) What was Kirsti Kasnio’s inspiration for her fashion creations, and how did she sketch them? 3) How were the pleated dresses constructed, and what was their shape? In order to answer these questions, I used a case study strategy with several corpora of data and different types of analysis. A brief look into Kirsti Kasnio’s family background and her work as an architect and scenographer helps to understand why her fashion career started so late. One important corpus of data consists of in-depth interviews and other discussions with Kirsti Kasnio. Other corpora of data consist of sketches, pictures used for inspiration, photographs taken by Kasnio herself during her design process, photographs of finished creations taken by professional photographers, media data from newspapers, magazines, and a TV program. The last but not least important corpus consists of her fashion creations. The five analyzed dresses represent well the core of Kasnio’s fashion and her work, as she wanted it to be seen. Tutkimuksessa on kysymys arkkitehti-lavastaja-muotisuunnittelija Kirsti Kasnion (1937–2014) työstä erityisesti sinä aikana, jolloin hän toimi muotisuunnittelijana 2000-luvulla. Kirsti Kasnion suunnittelutyön kohteita olivat ylelliset turkisasusteet sekä ilta- ja muut juhlapuvut, joiden tunnusomainen valmistustekniikka oli pliseeraus. Tutkimus etsii vastausta kysymyksiin: 1) Millainen oli muodin ja arkkitehtuurin yhteys arkkitehti-muotisuunnittelijan ajatuksissa ja töissä? 2) Millainen oli muotisuunnittelija Kirsti Kasnion suunnitteluprosessi ja luonnostelutapa? 3) Millainen on Kirsti Kasnion omaperäisten pliseerattujen pukujen muoto ja rakenne? Tutkimus sivuaa suppeasti myös Kirsti Kasnion perhetaustaa, työtä arkkitehtinä ja lavastajana sekä muotiyrityksen toiminnan periaatteita ja turkissuunnittelua. Kyseessä on tapaustutkimus, jonka aineistoina ovat haastattelut, media-aineisto, konkreettiset puvut sekä arkistoaineisto, johon kuuluu runsaasti suunnittelijan piirtämiä luonnoksia, puvuis-ta otettuja valokuvia sekä kirjoitettuja dokumentteja.
 • Andersson, Maria A; Mikkola, Raimo; Raulio, Mari; Kredics, Lazlo; Maijala, Pekka; Salkinoja-Salonen, Mirja (WILEY-BLACKWELL PUBLISHING LTD, 2009)
 • Louckx, Kaat; Vanderstraeten, Raf (WILEY-BLACKWELL PUBLISHING LTD, 2014)