Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1473-1492 of 3487
 • Henning-Lindblom, Anna Birgitta (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 2015)
  SSKH Notat - SSKH reports and discussion papers
 • Myllykoski, Matti (Vandenhoeck & Ruprecht, 2013)
  Novum Testamentum et Orbis Antiquus
  Valistuksen aikana alkaneessa Jeesus-tutkimuksessa Jeesusta pidettiin juutalaiseen lakiin sitoutuneena oman kansansa messiaana. Tübingenin koulussa tämän tulkinnan rinnalle nousi ajatus Mooseksen laista irroittautuvasta Jeesuksesta.
 • Komulainen, Emilia; Zdrojewska, Justyna; Freemantle, Erika; Mohammad, Hasan; Kulesskaya, Natalia; Deshpande, Prasannakumar; Marchisella, Francesca; Mysore, Raghavendra; Hollos, Patrik; Michelsen, Kimmo A.; Magard, Mats; Rauvala, Heikki; James, Peter; Coffey, Eleanor T. (Frontiers Research Foundation, 2014)
 • Kauppinen, Kaisa; Silfver-Kuhalampi, Mia (Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 2015)
  Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
 • Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos; Koskennurmi-Sivonen, Ritva; (Tekstiilikulttuuriseura, 2012)
  Tekstiilikulttuuriseuran julkaisuja
 • Loponen, Tiina; Lallukka, Tea; Holstila, Ansku; Lahti, Jouni (BioMed Central, 2015)
  Abstract Background Physical activity level and overweight have shown associations with mental health problems but it is not known whether the risk of mental health problems due to overweight varies by physical activity. We examined joint association of physical activity and overweight with subsequent psychotropic medication among 40–60-year-old employees. Methods The questionnaire survey data were derived from Helsinki Health Study baseline postal questionnaires in 2000–02 among employees of the City of Helsinki aged 40–60 years (n = 8960, response rate 67 %). Baseline survey data were linked with prospective register data on prescribed psychotropic medication (ATC-codes N05 and N06, except N06D) among those with written consent (74 %) for such linkage. The analyses included 6169 responders (78 % women, corresponding to the target population). We divided participants into six groups according to their baseline self-reported body mass index and leisure-time physical activity using physically highly active normal-weight participants as a reference group. We used Cox regression analysis adjusted for age, gender, psychotropic medication prior to baseline, and socioeconomic position, marital status, working conditions, limiting long-standing illness, alcohol use, and smoking. Results At baseline, 49 % were overweight and 23 % were physically inactive. After adjusting for age and gender, inactive normal-weight (hazard ratio (HR) 1.3, 95 % CI 1.1–1.5), moderately active overweight (HR 1.3, 95 % CI 1.1–1.5) and inactive overweight (HR 1.4, 95 % CI 1.2–1.6) had higher risk for any psychotropic medication compared with group of highly active normal-weight. After adjusting for prior medication, only the inactive overweight group had higher risk (HR 1.4, 95 % CI 1.2–1.6). Other covariates made but a minor contribution to the examined associations. For antidepressants the associations were somewhat stronger than for sedatives. Conclusions Both normal-weight and physical activity help prevent psychotropic medication but physical activity dominates the association over normal-weight.
 • Loponen, Tiina; Lallukka, Tea; Holstila, Ansku; Lahti, Jouni (BioMed Central, 2015)
  Abstract Background Physical activity level and overweight have shown associations with mental health problems but it is not known whether the risk of mental health problems due to overweight varies by physical activity. We examined joint association of physical activity and overweight with subsequent psychotropic medication among 40–60-year-old employees. Methods The questionnaire survey data were derived from Helsinki Health Study baseline postal questionnaires in 2000–02 among employees of the City of Helsinki aged 40–60 years (n = 8960, response rate 67 %). Baseline survey data were linked with prospective register data on prescribed psychotropic medication (ATC-codes N05 and N06, except N06D) among those with written consent (74 %) for such linkage. The analyses included 6169 responders (78 % women, corresponding to the target population). We divided participants into six groups according to their baseline self-reported body mass index and leisure-time physical activity using physically highly active normal-weight participants as a reference group. We used Cox regression analysis adjusted for age, gender, psychotropic medication prior to baseline, and socioeconomic position, marital status, working conditions, limiting long-standing illness, alcohol use, and smoking. Results At baseline, 49 % were overweight and 23 % were physically inactive. After adjusting for age and gender, inactive normal-weight (hazard ratio (HR) 1.3, 95 % CI 1.1–1.5), moderately active overweight (HR 1.3, 95 % CI 1.1–1.5) and inactive overweight (HR 1.4, 95 % CI 1.2–1.6) had higher risk for any psychotropic medication compared with group of highly active normal-weight. After adjusting for prior medication, only the inactive overweight group had higher risk (HR 1.4, 95 % CI 1.2–1.6). Other covariates made but a minor contribution to the examined associations. For antidepressants the associations were somewhat stronger than for sedatives. Conclusions Both normal-weight and physical activity help prevent psychotropic medication but physical activity dominates the association over normal-weight.
 • Kulmala, Meri (Kansainvälinen solidaarisuussäätiö, 2013)
 • Huttunen, Niko (YHTYNEET KUVALEHDET OY, 2015)
 • Enroth, Johannes (Puutarhaliitto, 2012)
 • Sorsa, Ville-Pekka (Eläketurvakeskus, 2014)
 • Törrönen, Maritta (Työterveyslaitos, 2005)
 • Ojanen, Mikko (Suomen musiikkitieteellinen seura, 2014)
 • Luhtakallio, Eeva; Ylä-Anttila, Tuomas (The Westermarck Society ry, 2011)
  Artikkelissa esitellään uusi julkisen keskustelun tutkimiseen kehitetty analyysimenetelmä, julkisen oikeuttamisen analyysi (JOA). JOA perustuu Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot'n oikeuttamisteorian seitsemän "maailman" – inspiraation, kodin, maineen, kansalaisuuden, markkinoiden, teollisuuden ja ekologian – muodostamalle analyysikehikolle. Se tutkii keskusteluissa esiintyvien vaateiden moraalisia oikeutuksia, niiden yhdistelmiä ja tapoja kiistää ja tuomita kiistakumppaneiden oikeutuksia. JOA:n avulla voidaan kvalitatiiviseen tekstianalyysiin yhdistää myös kvantitatiivista luokittelua, jolloin menetelmä soveltuu suurtenkin aineistojen analyysiin. JOA:n käyttöä havainnollistetaan artikkelissa kahden tutkimusesimerkin avulla. Ensimmäinen esimerkki käsittelee Helsingin Sanomissa globalisaatiosta vuosina 1999–2005 käydyn keskustelun osapuolten, erityisesti kansalaisyhteiskunnan sekä taloudellisen ja poliittisen eliitin, argumentteja ja niille annettuja oikeutuksia. Tämän esimerkin kautta kuvataan erilaisten oikeuttamisyhdistelmien ilmaisuvoimaa yhteiskunnallisten kiistakysymysten moraalisten ulottuvuuksien analysoimisessa. Toinen esimerkki keskittyy paikallisiin kiistoihin Suomessa ja Ranskassa tarkastelemalla kansalaisten ja kaupungin edustajien esittämiä oikeutuksia paikallislehdistössä. Tämä esimerkki osoittaa JOA:n vahvuudet vertailevan tutkimuksen työkaluna.
 • Salokannel, Marjut (Etla, 2012)
  Keskustelunaiheita/Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
 • Kangaspuro, Markku (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2004)
  Idäntutkimus
 • Fellman, Susanna (Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura, 2005)
  Väki voimakas;18
  Tarkastelen tässä artikkelissa, miten johdon ammatillistuminen vaikutti työväestöstä lähteneiden ja organisaatiohierarkian alhaisimmilta tasoilta aloittaneiden mahdollisuuksiin nousta johtajiksi suomalaisissa suuryrityksissä 1900-luvulla. En käsittele niitä yrittäjiä, jotka ovat rakentaneet menestyvän yrityksen tyhjästä, vaikka sekin kieltämättä olisi mielenkiintoista. Päähuomio on siten suuryritysten valinta- ja rekrytointiprosessissa. keywords
 • Heinonen, Jussi; Romu, Ilona (Suomen Geologinen Seura, 2008)
 • Heinonen, Jussi S.; Luttinen, Arto V. (Elsevier B. V., 2008)
  "Ferropicrites and their differentiates make up a geochemically distinctive group of dikes that crosscut Jurassic continental flood basalts of the Karoo large igneous province at Vestfjella, western Dronning Maud Land. Antarctica. The Vestfjella ferropicrites can be divided into two geochemical types: The depleted ferropicrites have (La/Sm)(N) of 1.2-1.3, (Sm/Yb)(N) of 4.5, initial epsilon(Nd) from +7 to +8, initial epsilon(Sr) from -18 to -19, and show relative depletion of highly incompatible elements, but pronounced enrichment of V; The enriched ferropicrites have (La/Sm)(N) of 1.7, (Sm/Yb)(N) of 5.1-5.4, initial epsilon(Nd) from +3 to +4, initial epsilon(Sr) from 0 to + 1, and show general enrichment of incompatible trace elements. The immobile incompatible element signatures of the ferropicrites have not been significantly affected by alteration, fractional crystallization, or contamination. Based on primitive olivine phenocrysts (Fo(79-88)) and high epsilon(Nd) values, the depleted ferropicrites represent near-primary melts derived from anomalous hot mantle sources. Overall, geochemical compositions favor a pyroxenite source for the ferropicrites. Unusually high (V/Lu)(N) values of the depleted ferropicrites indicate an affinity to oceanic Fe-Ti gabbros and geochemical modeling favors such a recycled mantle source component in them. The enriched ferropicrites probably represent near-primary melts, but this cannot be confirmed. They may also record an exceptionally Fe-rich source component, but their high Fe contents stem at least partly from relatively low-degree melting at high pressures, as indicated by the high (La/Sm)(N) and (Sm/Yb)(N) rados. Examination of a global ferropicrite dataset reveals that the recycled Fe-Ti gabbro component is detectable in many ferropicrites. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved."