Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1189-1208 of 2875
 • Myllykoski, Matti (Vandenhoeck & Ruprecht, 2013)
  Valistuksen aikana alkaneessa Jeesus-tutkimuksessa Jeesusta pidettiin juutalaiseen lakiin sitoutuneena oman kansansa messiaana. Tübingenin koulussa tämän tulkinnan rinnalle nousi ajatus Mooseksen laista irroittautuvasta Jeesuksesta.
 • Backman, Jussi (Tutkijaliitto, 2010)
  The article serves as an introduction to the newly published Finnish translation of Martin Heidegger’s Introduction to Metaphysics. I first discuss the respective historical situations in which these lectures were originally delivered (1935) and first published (1953), arguing that they can be read as an indirect account of Heidegger’s relationship to National Socialism after his rectorate (1933–34), and also as a contemporary document of the possibilities and necessities of philosophizing under the Third Reich. I then delineate the central importance of these lectures as signaling the “reversal” (Kehre) undertaken by Heidegger’s thinking after Being and Time (1927) and concluding in a programmatic outline of the central questions of Heidegger’s later thought.
 • Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos; Koskennurmi-Sivonen, Ritva; (Tekstiilikulttuuriseura, 2012)
 • Kulmala, Meri (Kansainvälinen solidaarisuussäätiö, 2013)
 • Huttunen, Niko (YHTYNEET KUVALEHDET OY, 2015)
 • Enroth, Johannes (PUUTARHALIITTO., 2012)
 • Sorsa, Ville-Pekka (ELÄKETURVAKESKUS., 2014)
 • Törrönen, Maritta (TYÖTERVEYSLAITOS, 2005)
 • Luhtakallio, Eeva; Ylä-Anttila, Tuomas (The Westermarck Society r.y., 2011)
  Artikkelissa esitellään uusi julkisen keskustelun tutkimiseen kehitetty analyysimenetelmä, julkisen oikeuttamisen analyysi (JOA). JOA perustuu Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot'n oikeuttamisteorian seitsemän "maailman" – inspiraation, kodin, maineen, kansalaisuuden, markkinoiden, teollisuuden ja ekologian – muodostamalle analyysikehikolle. Se tutkii keskusteluissa esiintyvien vaateiden moraalisia oikeutuksia, niiden yhdistelmiä ja tapoja kiistää ja tuomita kiistakumppaneiden oikeutuksia. JOA:n avulla voidaan kvalitatiiviseen tekstianalyysiin yhdistää myös kvantitatiivista luokittelua, jolloin menetelmä soveltuu suurtenkin aineistojen analyysiin. JOA:n käyttöä havainnollistetaan artikkelissa kahden tutkimusesimerkin avulla. Ensimmäinen esimerkki käsittelee Helsingin Sanomissa globalisaatiosta vuosina 1999–2005 käydyn keskustelun osapuolten, erityisesti kansalaisyhteiskunnan sekä taloudellisen ja poliittisen eliitin, argumentteja ja niille annettuja oikeutuksia. Tämän esimerkin kautta kuvataan erilaisten oikeuttamisyhdistelmien ilmaisuvoimaa yhteiskunnallisten kiistakysymysten moraalisten ulottuvuuksien analysoimisessa. Toinen esimerkki keskittyy paikallisiin kiistoihin Suomessa ja Ranskassa tarkastelemalla kansalaisten ja kaupungin edustajien esittämiä oikeutuksia paikallislehdistössä. Tämä esimerkki osoittaa JOA:n vahvuudet vertailevan tutkimuksen työkaluna.
 • Salokannel, Marjut (Etla, 2012)
 • Kangaspuro, Markku (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2004)
 • Fellman, Susanna (Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura, 2005)
  Tarkastelen tässä artikkelissa, miten johdon ammatillistuminen vaikutti työväestöstä lähteneiden ja organisaatiohierarkian alhaisimmilta tasoilta aloittaneiden mahdollisuuksiin nousta johtajiksi suomalaisissa suuryrityksissä 1900-luvulla. En käsittele niitä yrittäjiä, jotka ovat rakentaneet menestyvän yrityksen tyhjästä, vaikka sekin kieltämättä olisi mielenkiintoista. Päähuomio on siten suuryritysten valinta- ja rekrytointiprosessissa. keywords
 • Heinonen, Jussi; Romu, Ilona (Suomen Geologinen Seura, 2008)
 • Heinonen, Jussi S.; Luttinen, Arto V. (ELSEVIER BV, 2008)
  "Ferropicrites and their differentiates make up a geochemically distinctive group of dikes that crosscut Jurassic continental flood basalts of the Karoo large igneous province at Vestfjella, western Dronning Maud Land. Antarctica. The Vestfjella ferropicrites can be divided into two geochemical types: The depleted ferropicrites have (La/Sm)(N) of 1.2-1.3, (Sm/Yb)(N) of 4.5, initial epsilon(Nd) from +7 to +8, initial epsilon(Sr) from -18 to -19, and show relative depletion of highly incompatible elements, but pronounced enrichment of V; The enriched ferropicrites have (La/Sm)(N) of 1.7, (Sm/Yb)(N) of 5.1-5.4, initial epsilon(Nd) from +3 to +4, initial epsilon(Sr) from 0 to + 1, and show general enrichment of incompatible trace elements. The immobile incompatible element signatures of the ferropicrites have not been significantly affected by alteration, fractional crystallization, or contamination. Based on primitive olivine phenocrysts (Fo(79-88)) and high epsilon(Nd) values, the depleted ferropicrites represent near-primary melts derived from anomalous hot mantle sources. Overall, geochemical compositions favor a pyroxenite source for the ferropicrites. Unusually high (V/Lu)(N) values of the depleted ferropicrites indicate an affinity to oceanic Fe-Ti gabbros and geochemical modeling favors such a recycled mantle source component in them. The enriched ferropicrites probably represent near-primary melts, but this cannot be confirmed. They may also record an exceptionally Fe-rich source component, but their high Fe contents stem at least partly from relatively low-degree melting at high pressures, as indicated by the high (La/Sm)(N) and (Sm/Yb)(N) rados. Examination of a global ferropicrite dataset reveals that the recycled Fe-Ti gabbro component is detectable in many ferropicrites. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved."
 • Virokannas, Elina; Suoninen, Eero (2008)
  te article focuses on the self-conceptions of a juvenile who uses drugs. Different dimensions of categories and connotations are analyzed in an interview given by a young girl who has used hard drugs for several years. The analysis aims at making clear the spectrum of culturally given resources that are available for a young person with a drug history when she attempts to make her life understandable. By concentrating on one young person's story, the analysis illustrates that a variation of self-conceptions is not about differences between individuals, but is more about the general cultural alternatives of different categories. The variation of self-conceptions is abstracted into four alternative identity types that associate with very different attributes and activity types. The analysis demonstrates how a young person with a drug history both applies the attributes of generally known categories and takes distance from these depending on the identit! y type. Based on the analysis of these four identities, some conclusions are drawn about the possibilities of parents or other adults to support the identity constructions of a juvenile with a drug history.
 • Vaalgamaa, Sanna (HELSINGIN SANOMAT OY, 2010)
 • Peltonen, Eeva (Nykykulttuurin tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, 2005)
 • Peltonen, Eeva (Nykykulttuurin tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, 2005)
 • Voigt, H.-R. (Centralförbundet för Fiskerihushållning, 2007)