Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1984-2003 of 3969
 • Ahokas, Laura; Weide, Marjukka; Wilhelmsson, Niklas (Oikeusministeriö | Justitieministeriet (Edita Prima), 2011)
  Selvityksiä ja ohjeita | Utredningar och anvisningar
  I denna utredning har det kartlagts de åtgärder som de finska regionala och lokala förvaltningsmyndigheterna och riksdagspartierna har vidtagit för att stöda invandrares samhälleliga och politiska deltagande. Dessutom har man betraktat undervisningen om och behandlingen av teman som gäller samhälleligt och politiskt deltagande på integrationskurser. Materialet som utnyttjas vid kartläggningen har samlats in genom förfrågningar, som har sänts till ELYcentralerna, de största kommunerna, riksdagspartierna och de läroanstalter som ordnar integrationskurser. Utredningen hör till projektet Likabehandling på första plats 3 (YES 3, på finska Yhdenvertaisuus etusijalle). YESprojektet är en nationell kampanj mot diskriminering vars mål är att öka medvetenheten om och beredskapen för likabehandling och ickediskriminering och att främja godkännandet av pluralism i samhället. Projektet finansieras av EUkommissionens PROGRESSprogram (20072013) samt av de organisationer som deltagit i projektet. Justitieministeriet har deltagit i YES 3projektet med ett eget delprojekt, vars mål är att öka invandrarnas samhälleliga delaktighet, deras kanaler för deltagande och deras kunskaper om de grundläggande rättigheterna.
 • Stark, Eija (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2005)
  Väki voimakas;18
  Sosiologi Erik Allardt esitteli teoksessaan Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen paine (1964) ne yhteiskunnalliset perusvastakohtaisuudet, jotka olivat vallinneet Suomessa 1960-luvulle saakka. Nämä vastakohtaisuudet ilmenivät maalaisten ja kaupunkilaisten, työväenliikkeen ja porvariston, kommunistien ja muiden poliittisten puolueiden sekä suomenkielisten ja ruotsinkielisten välisinä ristiriitoina. Yhteiskunnalliset perusvastakohtaisuudet saivat muotonsa ihmisten käsityksissä ja käytännön toiminnassa. Nämä perusvastakohtaisuudet kuvasivat suomalaisessa yhteiskunnassa pitkään vallinnutta sosiaalista rakennetta, joka muutti muotoaan vasta 1970-luvulle tultaessa. Ryhmävastakohtaisuuksien tausta oli yhteiskunnallisissa eroissa, jotka syntyivät omaisuuden, koulutuksen, ammatin, tulojen, kielen, perheolojen ja asuinpaikan mukaan. Vaikka nämä erot ovat helpommin muuttuvia ja ylitettäviä rajoja kuin kansalliset, etniset ja uskonnolliset rajat, on niillä yksilön itseymmärryksen kannalta jonkinlainen pysyvä merkitys kuten vanha sanalasku asian tiivistää: ”Sijan tiedän, kussa synnyin, paikan tiedän, kussapaisuin, mutta en tiedä kussa kuoleman pitää.”
 • Villanen, Sampo; Peltola, Lasse (Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto, 2004)
  Suomen ympäristö
  Katsaus on osa ympäristöministeriön rahoittamaa tutkimusta Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet kaavoituksessa, jonka tavoitteena on selvittää suomalaisten maankäytön konfliktien piirteitä ja ratkaisumahdollisuuksia maankäytön suunnittelussa. Katsauksessa esitellään konflikteihin ja niiden ratkaisuun ja hallintaan liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on löytää maankäytön konflikteja jäsentäviä määritelmiä ja näkökulmia, joiden pohjalta voidaan lähestyvä käytännöllisiä konfliktinratkaisun ongelmia. Omissa luvuissaan käsitellään maankäytön konfliktien erityispiirteitä ja konfliktien ratkaisun ja hallinnan malleja. Konfliktien ratkaisu ja hallinta on ajankohtainen aihe. Maankäyttö- ja rakennuslain pyrkimys vuorovaikutuksen lisäämiseen korostaa paikallisten toimijoiden valmiuksia ja keskinäisten suhteiden merkitystä kaavoituksessa. Vuorovaikutus voi kuitenkin merkitä paitsi yhteistyön helpottumista myös jännitteiden ja ristiriitojen puhkeamista konflikteiksi. Tästä syystä erilaisia konfliktien ratkaisun ja hallinnan keinoja tarvitaan maankäytön suunnittelussa entistä kipeämmin.
 • Karisto, Antti (1996)
  Tässä kirjoituksessa esitän, että pitkänmatkanjuoksun katsojalle (ja ehkä myös harrastajalle) antamat esteettiset elämykset muistuttavat monessa suhteessa sitä kutinaa, jonka maataiteeseen tutustuminen (tai sen tekeminen) tuottaa. Inspiraationi lähteenä ovat englantilaisen 'pitkänmatkan maataiteilijan' Richard Longin teokset. Analogiani on tietysti löyhä, ja minun on myönnettävä, että maraton on otsikossa maataiteen kumppanina lähinnä alkusoinnun vuoksi. Longin taiteen kokemus- ja merkitysmaailman palasia voi tavoittaa yhtä hyvin suunnistuksesta, maastojuoksusta tai kilpakävelystä kuin maratonilta. Rinnastukseni koskeekin samalla urheilua ja taidetta yleisemmin.
 • Perho, Irmeli (2013)
 • Taubert, Stefan; Sundholm, Dage; Pichierri, Fabio (2010)
 • Käpylä, Petri J.; Mantere, Maarit (WILEY-BLACKWELL PUBLISHING LTD, 2011)
  Numerical simulations of the magnetorotational instability (MRI) with zero initial net flux in a non-stratified isothermal cubic domain are used to demonstrate the importance of magnetic boundary conditions. In fully periodic systems the level of turbulence generated by the MRI strongly decreases as the magnetic Prandtl number (Pm), which is the ratio of kinematic viscosity and magnetic diffusion, is decreased. No MRI or dynamo action below Pm=1 is found, agreeing with earlier investigations. Using vertical field conditions, which allow magnetic helicity fluxes out of the system, the MRI is found to be excited in the range 0.1
 • Määttänen, Unna; Kilpinen, Susanne; Salonen, Hanna; Wiberg, Maria (Suomen Eläinlääkäriliitto ry, 2014)
  Gastric adenocarcinoma in a dog - literature review and two case reports
 • Lakkala, Minna; Paavola, Sami; Kosonen, Kari; Muukkonen, Hanni; Bauters, Merja; Markkanen, Hannu (2009)
 • Vehkaoja, Mia; Nummi, Petri (Metsäkustannus Oy, 2012)
 • Hadley, Jonathan (AMEDIA GmbH, Wien, 2010)
  Examines the symbolic significance of major events and their security provision in the historical and contemporary context of the European Code of Police Ethics. Stresses the potential of major events to set new practical policing and security standards of technology and in doing so necessitiate the maintenance of professional ethical standards for policing in Europe.
 • Mueller-Schwefe, Gerhard; Jaksch, Wolfgang; Morlion, Bart; Kalso, Eija; Schaefer, Michael; Coluzzi, Flaminia; Huygen, Frank; Kocot-Kepska, Magdalena; Mangas, Ana Cristina; Margarit, Cesar; Ahlbeck, Karsten; Mavrocordatos, Philippe; Alon, Eli; Collett, Beverly; Aldington, Dominic; Nicolaou, Andrew; Pergolizzi, Joseph; Varrassi, Giustino (LIBRAPHARM LTD, 2011)
 • Laurenne, Nina; Tuominen, Jouni; Saarenmaa, Hannu; Hyvönen, Eero (BioMed Central, 2014)
  Abstract Background The scientific names of plants and animals play a major role in Life Sciences as information is indexed, integrated, and searched using scientific names. The main problem with names is their ambiguous nature, because more than one name may point to the same taxon and multiple taxa may share the same name. In addition, scientific names change over time, which makes them open to various interpretations. Applying machine-understandable semantics to these names enables efficient processing of biological content in information systems. The first step is to use unique persistent identifiers instead of name strings when referring to taxa. The most commonly used identifiers are Life Science Identifiers (LSID), which are traditionally used in relational databases, and more recently HTTP URIs, which are applied on the Semantic Web by Linked Data applications. Results We introduce two models for expressing taxonomic information in the form of species checklists. First, we show how species checklists are presented in a relational database system using LSIDs. Then, in order to gain a more detailed representation of taxonomic information, we introduce meta-ontology TaxMeOn to model the same content as Semantic Web ontologies where taxa are identified using HTTP URIs. We also explore how changes in scientific names can be managed over time. Conclusions The use of HTTP URIs is preferable for presenting the taxonomic information of species checklists. An HTTP URI identifies a taxon and operates as a web address from which additional information about the taxon can be located, unlike LSID. This enables the integration of biological data from different sources on the web using Linked Data principles and prevents the formation of information silos. The Linked Data approach allows a user to assemble information and evaluate the complexity of taxonomical data based on conflicting views of taxonomic classifications. Using HTTP URIs and Semantic Web technologies also facilitate the representation of the semantics of biological data, and in this way, the creation of more “intelligent” biological applications and services.
 • Tervala, Juha (Kansantaloudellinen yhdistys, 2010)
 • Carlson, Emily; Saarikallio, Suvi; Toiviainen, Petri; Bogert, Brigitte; Kliuchko, Marina; Brattico, Elvira (Frontiers Research Foundation, 2015)
  Music therapists use guided affect regulation in the treatment of mood disorders. However, self-directed uses of music in affect regulation are not fully understood. Some uses of music may have negative effects on mental health, as can non music regulation strategies, such as rumination. Psychological testing and functional magnetic resonance imaging (fMRI) were used explore music listening strategies in relation to mental health. Participants (n = 123) were assessed for depression, anxiety and Neuroticism, and uses of Music in Mood Regulation (MMR). Neural responses to music were measured in the medial prefrontal cortex (mPFC) in a subset of participants (n = 56). Discharge, using music to express negative emotions, related to increased anxiety and Neuroticism in all participants and particularly in males. Males high in Discharge showed decreased activity of mPFC during music listening compared with those using less Discharge. Females high in Diversion, using music to distract from negative emotions, showed more mPFC activity than females using less Diversion. These results suggest that the use of Discharge strategy can be associated with maladaptive patterns of emotional regulation, and may even have long-term negative effects on mental health. This finding has real-world applications in psychotherapy and particularly in clinical music therapy.
 • Lee, Jamie; Prokopec, Stephenie D; Watson, John D; Sun, Ren X; Pohjanvirta, Raimo; Boutros, Paul C (BioMed Central, 2015)
  Abstract Background 2,3,7,8–tetrachlorodibenzo-p-dixion (TCDD) is the most potent of the dioxin congeners, capable of causing a wide range of toxic effects across numerous animal models. Previous studies have demonstrated that males and females of the same species can display divergent sensitivity phenotypes to TCDD toxicities. Although it is now clear that most TCDD-induced toxic outcomes are mediated by the aryl hydrocarbon receptor (AHR), the mechanism of differential responses to TCDD exposure between sexes remains largely unknown. To investigate the differential sensitivities in male and female mice, we profiled the hepatic transcriptomic responses 4 days following exposure to various amounts of TCDD (125, 250, 500 or 1000 μg/kg) in adult male and female C57BL/6Kuo mice. Results Several key findings were revealed by our study. 1) Hepatic transcriptomes varied significantly between the sexes at all doses examined. 2) The liver transcriptome of males was more dysregulated by TCDD than that of females. 3) The alteration of “AHR-core” genes was consistent in magnitude, regardless of sex. 4) A subset of genes demonstrated sex-dependent TCDD-induced transcriptional changes, including Fmo3 and Nr1i3, which were significantly induced in livers of male mice only. In addition, a meta-analysis was performed to contrast transcriptomic profiles of various organisms and tissues following exposure to equitoxic doses of TCDD. Minimal overlap was observed in the differences between TCDD-sensitive or TCDD-resistant models. Conclusions Sex-dependent sensitivities to TCDD exposure are associated with a set of sex-specific TCDD-responsive genes. In addition, complex interactions between the aryl hydrocarbon and sex hormone receptors may affect the observable differences in sensitivity phenotypes between the sexes. Further work is necessary to better understand the roles of those genes altered by TCDD in a sex-dependent manner, and their association with changes to sex hormones and receptors.
 • Lee, Jamie; Prokopec, Stephenie D; Watson, John D; Sun, Ren X; Pohjanvirta, Raimo; Boutros, Paul C (BioMed Central, 2015)
  Abstract Background 2,3,7,8–tetrachlorodibenzo-p-dixion (TCDD) is the most potent of the dioxin congeners, capable of causing a wide range of toxic effects across numerous animal models. Previous studies have demonstrated that males and females of the same species can display divergent sensitivity phenotypes to TCDD toxicities. Although it is now clear that most TCDD-induced toxic outcomes are mediated by the aryl hydrocarbon receptor (AHR), the mechanism of differential responses to TCDD exposure between sexes remains largely unknown. To investigate the differential sensitivities in male and female mice, we profiled the hepatic transcriptomic responses 4 days following exposure to various amounts of TCDD (125, 250, 500 or 1000 μg/kg) in adult male and female C57BL/6Kuo mice. Results Several key findings were revealed by our study. 1) Hepatic transcriptomes varied significantly between the sexes at all doses examined. 2) The liver transcriptome of males was more dysregulated by TCDD than that of females. 3) The alteration of “AHR-core” genes was consistent in magnitude, regardless of sex. 4) A subset of genes demonstrated sex-dependent TCDD-induced transcriptional changes, including Fmo3 and Nr1i3, which were significantly induced in livers of male mice only. In addition, a meta-analysis was performed to contrast transcriptomic profiles of various organisms and tissues following exposure to equitoxic doses of TCDD. Minimal overlap was observed in the differences between TCDD-sensitive or TCDD-resistant models. Conclusions Sex-dependent sensitivities to TCDD exposure are associated with a set of sex-specific TCDD-responsive genes. In addition, complex interactions between the aryl hydrocarbon and sex hormone receptors may affect the observable differences in sensitivity phenotypes between the sexes. Further work is necessary to better understand the roles of those genes altered by TCDD in a sex-dependent manner, and their association with changes to sex hormones and receptors.