Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1622-1641 of 2794
 • Aaltonen, Timo; Mehtälä, Petteri; Mäki, Tuula; Orava, Risto; Saarikko, Heimo; Österberg, Kenneth; CDF collaboration (American Institute of Physics, 2009)
  We report the first observation of single top quark production using 3.2 fb^-1 of pbar p collision data with sqrt{s}=1.96 TeV collected by the Collider Detector at Fermilab. The significance of the observed data is 5.0 standard deviations, and the expected sensitivity for standard model production and decay is in excess of 5.9 standard deviations. Assuming m_t=175 GeV/c^2, we measure a cross section of 2.3 +0.6 -0.5 (stat+syst) pb, extract the CKM matrix element value |V_{tb}|=0.91 +-0.11 (stat+syst) 0.07(theory), and set the limit |V_{tb}|>0.71 at the 95% C.L.
 • Aaltonen, T.; Mehtala, P.; Orava, R.; Maki, T.; Saarikko, H.; Osterberg, K.; CDF collaboration (American Institute of Physics, 2009)
  We have observed the reactions p+pbar --> p+X+pbar, with X being a centrally produced J/psi, psi(2S) or chi_c0, and gamma+gamma --> mu+mu-, in proton- antiproton collisions at sqrt{s} = 1.96 TeV using the Run II Collider Detector at Fermilab. The event signature requires two oppositely charged muons, each with pseudorapidity |eta| mu+mu-. Events with a J/psi and an associated photon candidate are consistent with exclusive chi_c0 production through double pomeron exchange. The exclusive vector meson production is as expected for elastic photo- production, gamma+p --> J/psi(psi(2S)) + p, which is observed here for the first time in hadron-hadron collisions. The cross sections ds/dy(y=0) for p + pbar --> p + X + pbar with X = J/psi, psi(2S) orchi_c0 are 3.92+/-0.62 nb, 0.53+/-0.14 nb, and 75+/-14 nb respectively. The cross section for the continuum, with |eta(mu+/-)|
 • Khatchatryan, V.; Azzolini, V.; Eerola, P.; Czellar, S.; Härkönen, J.; Heikkinen, A.; Karimäki, V.; Kinnunen, R.; Klem, J.; Kortelainen, M.J.; Lampén, T.; Lassila-Perini, K.; Lehti, S.; Lindén, T.; Luukka, P.; Mäenpää, T.; Tuominen, E.; Tuominiemi, J.; Tuovinen, E.; Ungaro, D.; Wendland, L.; CMS Collaboration (INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING, 2010)
 • Aaltonen, T.; Mehtälä, Petteri; Orava, Risto; Mäki, Tuula; Saarikko, Heimo; Österberg, Kenneth; CDF Collaboration (American Institute of Physics, 2009)
  We search for new charmless decays of neutral b-hadrons to pairs of charged hadrons with the upgraded Collider Detector at the Fermilab Tevatron. Using a data sample corresponding to 1 fb-1 of integrated luminosity, we report the first observation of the B0s->K-pi+ decay, with a significance of 8.2 sigma, and measure BR(B0s->K-pi+)= (5.0+-0.7(stat)+-0.8(syst))*10^{-6}. We also report the first observation of charmless b-baryon decays in the channels Lambda_b -> p pi and Lambda_b -> pK with significances of 6.0 sigma and 11.5 sigma respectively, and we measure BR(Lambda_b->p pi-) = (3.5+-0.6(stat)+-0.9(syst))*10^{-6} and BR(Lambda_b->p K-) = (5.6+-0.8(stat)+-1.5(syst))*10^{-6}. No evidence is found for the decays B0->K+K- and B0s -> pi+pi-, and we set an improved upper limit BR(B0s -> pi+pi-) K+pi-)$ as a reference.
 • Aaltonen, Timo; Mehtälä, Petteri; Orava, Risto; Saarikko, Heimo; Österberg, Kenneth; CDF Collaboration (American Physical Society, 2010)
  We report the observation of electroweak single top quark production in 3.2 fb-1 of ppbar collision data collected by the Collider Detector at Fermilab at sqrt{s}=1.96 TeV. Candidate events in the W+jets topology with a leptonically decaying W boson are classified as signal-like by four parallel analyses based on likelihood functions, matrix elements, neural networks, and boosted decision trees. These results are combined using a super discriminant analysis based on genetically evolved neural networks in order to improve the sensitivity. This combined result is further combined with that of a search for a single top quark signal in an orthogonal sample of events with missing transverse energy plus jets and no charged lepton. We observe a signal consistent with the standard model prediction but inconsistent with the background-only model by 5.0 standard deviations, with a median expected sensitivity in excess of 5.9 standard deviations. We measure a production cross section of 2.3+0.6-0.5(stat+sys) pb, extract the CKM matrix element value |Vtb|=0.91+0.11-0.11 (stat+sys)+-0.07(theory), and set a lower limit |Vtb|>0.71 at the 95% confidence level, assuming m_t=175 GeVc^2.
 • Aaltonen, Timo; Mehtala, P.; Orava, R.; Maki, T.; Saarikko, H.; Osterberg, K.; CDF collaboration (American Physical Society, 2009)
  We report the observation of the bottom, doubly-strange baryon Omega^-_b through the decay chain Omega^-_b -> J/psi Omega^-, where J/psi -> mu^+ mu^-, Omega^- -> Lambda K^-, and Lambda -> p pi^-, using 4.2 fb^{-1} of data from p\bar p collisions at sqrt{s}=1.96 TeV, and recorded with the Collider Detector at Fermilab. A signal is observed whose probability of arising from a background fluctuation is 4.0 * 10^{-8}, or 5.5 Gaussian standard deviations. The Omega^-_b mass is measured to be 6054.4 +/- 6.8 (stat.) +/- 0.9 (syst.) MeV/c^2. The lifetime of the Omega^-_b baryon is measured to be 1.13^{+0.53}_{-0.40}(stat.) +/- 0.02(syst.)$ ps. In addition, for the \Xi^-_b baryon we measure a mass of 5790.9 +/- 2.6(stat.) +/- 0.8(syst.) MeV/c^2 and a lifetime of 1.56^{+0.27}_{-0.25}(stat.) +/-0.02(syst.) ps. Under the assumption that the \Xi_b^- and \Omega_b^- are produced with similar kinematic distributions to the \Lambda^0_b baryon, we find sigma(Xi_b^-) B(Xi_b^- -> J/psi Xi^-)}/ sigma(Lambda^0_b) B(Lambda^0_b -> J/psi Lambda)} = 0.167^{+0.037}_{-0.025}(stat.) +/-0.012(syst.) and sigma(Omega_b^-) B(Omega_b^- -> J/psi Omega^-)/ sigma(Lambda^0_b) B(Lambda^0_b -> J/psi Lambda)} = 0.045^{+0.017}_{-0.012}(stat.) +/- 0.004(syst.) for baryons produced with transverse momentum in the range of 6-20 GeV/c.
 • Korkka-Niemi, Kirsti; Kivimäki, Anna-Liisa; Lahti, Kirsti; Nygård, Maria; Rautio, Anne Brita Kristina; Salonen, Veli-Pekka; Pellikka, Petri (EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, 2012)
 • Hadley, Jonathan (Dream Catcher Oy, 2010)
  Argues that a human rights based concsiousness needs to supersede legal technocracy to avoid the wrongs of deporting family members. Response to public discussion over deportation of two elderly grandmothers from Finland.
 • Kallunki, Valdemar; Lehtonen, Olli (Nuorisotutkimusseura, 2013)
 • Karisto, Antti (Lapin yliopisto, 2007)
  Artikkelissa käsitellään Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tutkijakoulun toimintaa ohjaajan näkökulmasta vuosina 1995-2004.
 • Olin, Mikko; Lappalainen, Antti; Sutela, Tapio; Vehanen, Teppo; Ruuhijärvi, Jukka; Saura, Ari; Sairanen, Samuli (2014)
  Kalataloustarkkailujen yhteydessä tehtävien koekalastusten tavoitteena on seurata mm. jokirakentamisen, jäteve-sipäästöjen, turvetuotannon, ruoppausten, perkausten tai kunnostusten vaikutuksia kalastoon tietyllä alueella. Kalastossa tapahtuvien muutosten arviointiin sekä kalanäytteiden keräämiseen järvillä ja rannikkoalueilla käyte-tään verkkokoekalastusta. Virtavesien koekalastuksissa käytetään sähkökalastusta. Tässä raportissa esitetään oh-jeet standardinmukaisiin koekalastuksiin.Järvien verkkokoekalastuksissa noudatetaan eurooppalaista CEN-standardia (SFS-EN 14757) ja käytetään NORDIC-verkkoa. Pyyntivuorokausien määrä riippuu tutkittavan vesialueen pinta-alasta ja syvyyssuhteista. Verk-koöiden määrä jaetaan eri syvyysvyöhykkeille (< 3 m, 3–10 m, 10–20 m ja > 20 m) niiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Järvialueiden verkkokoekalastuksissa käytetään pinta-, välivesi- ja pohjaverkkoja. Rannikkovesien verk-kokoekalastuksissa käytetään COASTAL-verkkoa. Rannikkoalueilla verkkoöiden lukumäärän yhdellä alueella tulisi olla 30–45. Rannikkoalueella verkkokoekalastuksissa käytetään ainoastaan pohjaverkkoja. Verkkoöiden määrä jaetaan tasan kolmelle eri syvyysvyöhykkeelle (< 3 m, 3–6 m ja 6–10 m). Järvillä ja rannikkovesissä verkkokoekalas-tukset tehdään kesäkerrostuneisuuden aikana. Pyyntipaikkojen valinta tehdään satunnaisotannalla. Pyyntiajaksi suositellaan verkkojen laskua illan suussa ja nostoa seuraavana aamuna, jolloin pyyntiajaksi tulee n. 12 tuntia. Verkkokoekalastuksissa saalis käsitellään verkko- ja solmuvälikohtaisesti.Sähkökalastuksessa noudatetaan eurooppalaista CEN-standardia (SFS-EN 14011). Sähkökalastukset tehdään loppukesällä ja alkusyksyllä, jolloin taimenen ja lohen saman vuoden poikaset ovat pyydystettävissä. Kun sähköka-lastus kuuluu vesienhoidon seurantaan, käytetään yhden poistopyynnin menetelmää. Suositeltava kalastettavan alueen koko on vähintään 300 m2, kuitenkin mieluiten yli 450 m2. Alle 15 m leveissä joissa kalastetaan koko uoman leveys, suurissa yli 15 m leveissä joissa kalastetaan ranta-alue joko toiselta tai molemmilta puolilta jokea. Suosi-tuksena on, että kaikki kalat mitataan ja punnitaan yksitellen.Koekalastusrekisteri on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) hallinnoima ja Suomen ym-päristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä tietokantarekisteri kaikille maassamme tehdyille standardinmukaisille verkko- ja sähkökoekalastuksille. Rekisteri ei ole kaikille avoin vaan sen käyttäjä tarvitsee käyttöoikeuden.
 • Airaksinen, M. (Suomen apteekkariliitto, 2004)
 • Voigt, H.-R. (Kalatalouden keskusliitto, 1995)
 • Sund-Norrgård, Petra (Universitetsforlaget, 2013)
 • Oittinen, Riitta (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999)
  Ammattityö ei aina ole ollut selkeästi määriteltävää: Erillisiksi väitetyt kategoriat — julkinen (työ) ja yksityinen (koti) — eivät olleet edes kaupungeissa läheskään aina erillisiä. Vaikkapa vuokralaisten pitoon kuului muutakin kuin asuinsija: naiset saattoivat valmistaa aterian vuokralaiselle samalla kun ruokakuntansa muille jäsenille, pesivät varsinkin miespuolisten asukkien pyykin ja osin huolsivat näiden vaatetusta. Missä siis kulki raja rahallista korvausta saavan vuokraemännän tai perheenemännän töissä, kun kyseessä oli yksi ja sama ihminen? Myös ompelukoneen käyttö sekä kotona että teollisuudessa on ilmiö, jota useat historioitsijat ovat kutsuneet palkallisen ja palkattoman työn hybridiksi eli risteymäksi. Yksi kansainvälisessä tutkimuksessa toistunut huomio onkin, että miesten tehtäviä on kutsuttu todennäköisemmin "työksi" ja naisten tehtäviä "auttamiseksi" tai "kotityöksi". Sukupuolen analysoiminen osana työnteon historiaa on johtanut arvioimaan uudelleen sellaisten peruskäsitteiden kuin "työ", "taito", "luokka", "nainen" ja "mies" merkityksiä. On ryhdytty kysymään ketkä ovat työläisten tai käsityöläisten ryhmiin kelvanneet ja millä kriteereillä yhtäältä aikalaiset ja toisaalta tutkijat ovat ihmisiä niihin määritelleet. Tässä yhteydessä on havaittu että käytännöt naisten ja miesten töissä sekä "normaalin" tai sallitun rajat eivät ole historian kuluessa pysyneet samoina eivätkä edes olleet täysin yksiselitteisiä. Muuttujina ovat olleet tekijän sukupuolen lisäksi taito sekä tekemisen konteksti, tilanne jossa työtä tehtiin. Tässä artikkelissa tarkastelen miten ne yhdistyivät ompelun kohdalla. Tapaustutkimuksena analysoin ammattiperinnekyselyssä koottua muistitietomateriaalia, jossa käsitellään ompelua ammattityönä. Mitä se aiheesta kertoo ja mitä jättää kertomatta?
 • Fagerholm, Fabian; Johnson, Patrik; Sanchez Guinea, Alejandro; Borenstein, Jay; Münch, Jürgen (2013)
  Nowadays, many software projects are partially or completely open-source based. There is an increasing need for companies to participate in open-source software (OSS) projects, e.g., in order to benefit from open source ecosystems. OSS projects introduce particular challenges that have to be understood in order to gain the benefits. One such challenge is getting newcom- ers onboard into the projects effectively. Similar challenges may be present in other self-organised, virtual team environments. In this paper we present preliminary observations and results of in-progress research that studies the process of onboarding into virtual OSS teams. The study is based on a program created and conceived at Stanford University in conjunction with Facebook’s Education Modernization program. It involves the collaboration of more than a dozen international universities and nine open source projects. More than 120 students participated in 2013. The students have been introduced to and supported by mentors experienced in the participating OSS projects. Our findings indicate that mentoring is an important factor for effective onboarding in OSS projects, promoting cohesion within distributed teams and maintaining an appropriate pace.
 • Karonen, Ilmari (2009)
  In this thesis I examine one commonly used class of methods for the analytic approximation of cellular automata, the so-called local cluster approximations. This class subsumes the well known mean-field and pair approximations, as well as higher order generalizations of these. While a straightforward method known as Bayesian extension exists for constructing cluster approximations of arbitrary order on one-dimensional lattices (and certain other cases), for higher-dimensional systems the construction of approximations beyond the pair level becomes more complicated due to the presence of loops. In this thesis I describe the one-dimensional construction as well as a number of approximations suggested for higher-dimensional lattices, comparing them against a number of consistency criteria that such approximations could be expected to satisfy. I also outline a general variational principle for constructing consistent cluster approximations of arbitrary order with minimal bias, and show that the one-dimensional construction indeed satisfies this principle. Finally, I apply this variational principle to derive a novel consistent expression for symmetric three cell cluster frequencies as estimated from pair frequencies, and use this expression to construct a quantitatively improved pair approximation of the well-known lattice contact process on a hexagonal lattice.
 • Nieminen, Pekka J.; Saksman, Eero (ACADEMIC PRESS, 2004)