Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3880-3899 of 3963
 • Suuronen, Jussi-Petteri; Matusewicz, Michal; Olin, Markus; Serimaa, Ritva (Elsevier B. V., 2014)
 • Saarinen, Risto (Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2013)
  Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja
 • Niskanen, T.; Fredriksson-Ahomaa, M.; Korkeala, H. (International Association for Food Protection, 2002)
 • Tervala, Juha (Kansantaloudellinen yhdistys, 2011)
 • Bergholm, Tapio (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2005)
  Väki voimakas;18
  Vappujuhlat ovat Suomessa ja muualla maailmassa koonneet työväenliikkeen järjestöväkeä ja kannattajia yhteen. Kyse on ollut voimannäytöstä, yhteishengen luonnista ja yhdessä olosta. Työväenpuolueiden väliset ja ammattiyhdistysliikkeen sisäiset ristiriidat ovat näkyneet vappujuhlissa ja niiden järjestelyissä. Tämä artikkeli kuvaa sitä, miksi työväestön yhteistyön ja joukkovoiman kasvun ansiosta yhteiskunnallista asemaansa vahvistanut Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) halusi 1940-luvun lopusta alkaen pitää ammattiosastot ja ammatilliset paikallisjärjestöt erossa vappujuhlien järjestelyistä. Kovin kiista käytiin vuonna 1950 kommunistien johtamien ammatillisten paikallisjärjestöjen oikeudesta järjestää vappujuhlia, jolloin SAK ajautui hajaannuksen partaalle. Rajun arvostelun ja yhtenäisyyspyrkimysten välinen jännite teki SKP:n ammattiyhdistyspolitiikasta tuolloin tempoilevaa.
 • Paloniemi, Riikka; Vainio, Annukka; Cantell, Hannele (Suomen maantieteellinen seura, 2010)
 • Vatanen, Anna (Eesti rakenduslingvistika ühing, 2010)
  Artikkelissa tutkitaan suomalaisissa ja virolaisissa arkikeskusteluissa esiintyvää päällekkäispuhuntaa keskustelunanalyyttisella menetelmällä. Huomion kohteena ovat erityisesti päällekkäispuhuntana tuotettujen vuorojen sisältö ja tehtävät vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen perusteella todetaan, että kuten keskustelun osallistujien toiminta vuorovaikutuksessa yleensä myös suuri osa päällekkäispuhunnasta on osoitus osallistujien tekemästä yhteistyöstä eikä se tavallisesti häiritse vuorottelun sujuvuutta lainkaan. Artikkelissa esitellään tarkemmin kolme yhteistyöhakuisen päällekkäispuhunnan tyyppiä: samanmielisyyden osoitukset, tarkistuskysymykset ja sanahaussa auttaminen.
 • Torsti, Pilvi (Historiallinen Aikakauskirja, 2007)
  4/2007
  Uusilla valtioilla ja syntyneilla/synnytetyilla kansakunnilla on kautta aikain ollut tapana keskittya itsenaisensa taipaleensa alussa "oman" historian luomiseen ja kirjoittamiseen. Nykyisyytta ponkittavaa histo-riankirjoitusta on tarvittu yhtaalta kansallisen yhtenaisyyden ja toisaalta oman muista erillisen identiteetin vahvistamiseksi. Kan-sakunnan historian rinnalla tahan romanttiseen nationalismin ideaan on usein kuulunut myos oman kielen korostaminen. Enta mita tapahtuu, kun omaa historiaa ja kielta tarvitsee kolme yhteisoa yhden uuden valtion sisalla? Mennaan katsomaan - tervetuloa kielimatkalle monien paradoksien Bosnia ja Hertsegovinaan!
 • Roos, Teemu Teppo (Helsingin yliopisto, 2011)
  Yksinkertaisuus on vahva induktiivisen päättelyn periaate. Se on läsnä monessa arkielämän tilanteessa epäformaalina peukalosääntönä, jonka mukaan yksinkertaisin selitys on paras. Yksinkertaisuuden periaatetta, eli Okkamin partaveistä, voidaan soveltaa myös tilastollisen päättelyn pohjana. Sen formaali versio, niin sanottu lyhimmän kuvauspituuden periaate (MDL-periaate), asettaa vaihtoehtoiset hypoteesit paremmuusjärjestykseen sen mukaan, mikä niistä mahdollistaa aineiston lyhimmän kuvauksen, kun kuvaus sisältää myös itse hypoteesin. Kuvauspituuden määrittämiseksi sovelletaan informaatioteorian ja tiedon tiivistämisen menetelmiä. Esitän tässä kirjoituksessa joitakin informaatioteorian käsitteitä. Kirjoituksen jälkipuoliskolla käydään läpi MDL-periaatteen alkeita.
 • Kapanen, Liia; Kokko, Anna (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2003)
  Idäntutkimus
 • Lassila, Jussi Pekka (Suomen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2015)
 • Lahtinen, Aino-Maija; Lindblom-Ylänne, Sari (Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö, 2013)
 • Holopainen, Mika Antero (2015)
 • Pakkasvirta, Jussi (POLIITTISEN HISTORIAN OPISKELIJAT, 2010)
 • Roos, Jeja Pekka (Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2010)
 • Laitinen, Kauko (MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUYHDISTYS, 2015)
 • Remes, Hanna; Martikainen, Pekka (BioMed Central, 2015)
  Abstract Background Sociodemographic differences in injury mortality are well-established, but population-level studies on social patterns of injury morbidity remain few in numbers, particularly among young adults. Yet injuries are the leading cause of mortality, morbidity and disability among young people. Studies among children have shown steep social gradients in severe injuries, but less is known on the social patterning of injuries in late adolescence and early adulthood, when young people are in the process of becoming independent adults. This study examines how young adults’ current living arrangements, education, main economic activity, and parental social background are associated with hospital-treated injuries in late adolescence and early adulthood. Methods The study uses prospective, individual-level data gathered from several administrative sources. From a representative 11% sample of the total Finnish population, we included young people between ages 17–29 years during the follow-up (N = 134 938). We used incidence rates and Cox proportional hazards models to study hospital-treated injuries and poisonings in 1998–2008. Results Higher rates of injury were found among young adults living alone, single mothers, the lower educated and the non-employed, as well as those with lower parental social background, experience of childhood family changes or living with a single parent, and those who had left the parental home at a young age. Injury risks were consistently higher among young adults with lower education, but current living arrangements and main economic activity showed some age-related nuances in the associations: both earlier and later than average transitions in education, employment, and family formation associated with increased injury risks. The social differentials were strongest in poisonings, intentional self-harm, and assaults, but social patterns were also found in falls, traffic-related injuries and other unintentional injuries, underlining the existence of multiple distinct mechanisms and pathways behind the differentials. Conclusions The transition to adulthood is a life period of heightened risk of injury, during which both parental social background and the young people’s own social position are important determinants of serious injuries that require inpatient care.
 • Remes, Hanna; Martikainen, Pekka (BioMed Central, 2015)
  Abstract Background Sociodemographic differences in injury mortality are well-established, but population-level studies on social patterns of injury morbidity remain few in numbers, particularly among young adults. Yet injuries are the leading cause of mortality, morbidity and disability among young people. Studies among children have shown steep social gradients in severe injuries, but less is known on the social patterning of injuries in late adolescence and early adulthood, when young people are in the process of becoming independent adults. This study examines how young adults’ current living arrangements, education, main economic activity, and parental social background are associated with hospital-treated injuries in late adolescence and early adulthood. Methods The study uses prospective, individual-level data gathered from several administrative sources. From a representative 11% sample of the total Finnish population, we included young people between ages 17–29 years during the follow-up (N = 134 938). We used incidence rates and Cox proportional hazards models to study hospital-treated injuries and poisonings in 1998–2008. Results Higher rates of injury were found among young adults living alone, single mothers, the lower educated and the non-employed, as well as those with lower parental social background, experience of childhood family changes or living with a single parent, and those who had left the parental home at a young age. Injury risks were consistently higher among young adults with lower education, but current living arrangements and main economic activity showed some age-related nuances in the associations: both earlier and later than average transitions in education, employment, and family formation associated with increased injury risks. The social differentials were strongest in poisonings, intentional self-harm, and assaults, but social patterns were also found in falls, traffic-related injuries and other unintentional injuries, underlining the existence of multiple distinct mechanisms and pathways behind the differentials. Conclusions The transition to adulthood is a life period of heightened risk of injury, during which both parental social background and the young people’s own social position are important determinants of serious injuries that require inpatient care.