Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 2609-2628 of 2671
 • Saarinen, Risto (Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2013)
 • Niskanen, T.; Fredriksson-Ahomaa, M.; Korkeala, H. (International Association for Food Protection, 2002)
 • Bergholm, Tapio (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2005)
  Vappujuhlat ovat Suomessa ja muualla maailmassa koonneet työväenliikkeen järjestöväkeä ja kannattajia yhteen. Kyse on ollut voimannäytöstä, yhteishengen luonnista ja yhdessä olosta. Työväenpuolueiden väliset ja ammattiyhdistysliikkeen sisäiset ristiriidat ovat näkyneet vappujuhlissa ja niiden järjestelyissä. Tämä artikkeli kuvaa sitä, miksi työväestön yhteistyön ja joukkovoiman kasvun ansiosta yhteiskunnallista asemaansa vahvistanut Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) halusi 1940-luvun lopusta alkaen pitää ammattiosastot ja ammatilliset paikallisjärjestöt erossa vappujuhlien järjestelyistä. Kovin kiista käytiin vuonna 1950 kommunistien johtamien ammatillisten paikallisjärjestöjen oikeudesta järjestää vappujuhlia, jolloin SAK ajautui hajaannuksen partaalle. Rajun arvostelun ja yhtenäisyyspyrkimysten välinen jännite teki SKP:n ammattiyhdistyspolitiikasta tuolloin tempoilevaa.
 • Paloniemi, Riikka; Vainio, Annukka; Cantell, Hannele (Suomen maantieteellinen seura, 2010)
 • Vatanen, Anna (Eesti rakenduslingvistika ühing, 2010)
  Artikkelissa tutkitaan suomalaisissa ja virolaisissa arkikeskusteluissa esiintyvää päällekkäispuhuntaa keskustelunanalyyttisella menetelmällä. Huomion kohteena ovat erityisesti päällekkäispuhuntana tuotettujen vuorojen sisältö ja tehtävät vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen perusteella todetaan, että kuten keskustelun osallistujien toiminta vuorovaikutuksessa yleensä myös suuri osa päällekkäispuhunnasta on osoitus osallistujien tekemästä yhteistyöstä eikä se tavallisesti häiritse vuorottelun sujuvuutta lainkaan. Artikkelissa esitellään tarkemmin kolme yhteistyöhakuisen päällekkäispuhunnan tyyppiä: samanmielisyyden osoitukset, tarkistuskysymykset ja sanahaussa auttaminen.
 • Torsti, Pilvi (Historiallinen Aikakauskirja, 2007)
  Uusilla valtioilla ja syntyneilla/synnytetyilla kansakunnilla on kautta aikain ollut tapana keskittya itsenaisensa taipaleensa alussa "oman" historian luomiseen ja kirjoittamiseen. Nykyisyytta ponkittavaa histo-riankirjoitusta on tarvittu yhtaalta kansallisen yhtenaisyyden ja toisaalta oman muista erillisen identiteetin vahvistamiseksi. Kan-sakunnan historian rinnalla tahan romanttiseen nationalismin ideaan on usein kuulunut myos oman kielen korostaminen. Enta mita tapahtuu, kun omaa historiaa ja kielta tarvitsee kolme yhteisoa yhden uuden valtion sisalla? Mennaan katsomaan - tervetuloa kielimatkalle monien paradoksien Bosnia ja Hertsegovinaan!
 • Roos, Teemu Teppo (HELSINGIN YLIOPISTO, 2011)
  Yksinkertaisuus on vahva induktiivisen päättelyn periaate. Se on läsnä monessa arkielämän tilanteessa epäformaalina peukalosääntönä, jonka mukaan yksinkertaisin selitys on paras. Yksinkertaisuuden periaatetta, eli Okkamin partaveistä, voidaan soveltaa myös tilastollisen päättelyn pohjana. Sen formaali versio, niin sanottu lyhimmän kuvauspituuden periaate (MDL-periaate), asettaa vaihtoehtoiset hypoteesit paremmuusjärjestykseen sen mukaan, mikä niistä mahdollistaa aineiston lyhimmän kuvauksen, kun kuvaus sisältää myös itse hypoteesin. Kuvauspituuden määrittämiseksi sovelletaan informaatioteorian ja tiedon tiivistämisen menetelmiä. Esitän tässä kirjoituksessa joitakin informaatioteorian käsitteitä. Kirjoituksen jälkipuoliskolla käydään läpi MDL-periaatteen alkeita.
 • Kapanen, Liia; Kokko, Anna (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2003)
 • Lahtinen, Aino-Maija; Lindblom-Ylänne, Sari (Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö, 2013)
 • Pakkasvirta, Jussi (POLIITTISEN HISTORIAN OPISKELIJAT., 2010)
 • Roos, Jeja Pekka (Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2010)
 • Torsti, Pilvi (Analysis of Current Events, 2002)
  In November and December 1999, I visited about 40 schools all over Bosnia and Herzegovina. The aim was to collect a sample in which the three groups were equally represented, as their separation is the present reality. Moreover, the inclusion of each group provided an additional analysis level within the Bosnian country sample. Thus, the sample can be characterised as an "intelligent convenience sample" using the terminology of the Youth and History research project of the mid-1990s (Magne Angvik and Bodo von Borries, eds., Youth and History: A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents, 1997). Different sets of strata were also used, such as ethnic criteria, socio-historical and geographical criteria, in other words, the schools were chosen using the background information about the wartime events in the area and about the current social standing of the area. Thus, the sample would include as many socio-historical faces of Bosnia and Herzegovina as possible. For these reasons, the sample can also be characterised as a stratified sample. The portion of my study presented here focuses upon pupils' ideas regarding 'nations' and `national states,' and the table below reflects the types of questions that were asked. The first three items are definitions of nations while the other three deal with the role of a nation in the past and in the future. Such questions are more complicated in the Bosnian case since the pupils are likely not to think that a nation equals a state based on the reality of their home country. While some of the items conflict with one another, none clearly contradicts one another.
 • Voigt, H.-R. (Centralförbundet för Fiskerihushållning, 1995)
 • Tupek, Boris (2009)
  Tropospheric ozone (O3) degrades plant tissues. Degradation is caused by the unbalance between the O3 uptake from the atmosphere and the subsequent O3 detoxication in the leaf mesophyl. The ozone uptake (UO3) is controlled by the opening closing of the stomata, stomatal conductance for O3. The study sites forms the elevation transect in Slovakian High Tatra Mountains (Stará Lesná, Tatranská Lomnica, Štart, Deviatka, Skalnaté pleso, Lomnický Štít). In the stations we were continuously measuring daily ambient O3 concentrations, simultaneusly with the meteorological weather characteristics (air temperature and moisture, global radiation) during the period of 20012003. Beside the weather records, we kept the track on the synoptic movements and the pressure formations of the air-masses over the Europe. The O3 stress index AOT40 surpassed 2 to 5 times the level for the protections of the forest stands 10 ppm/h. Based on the principles of stomatal conductance for O3 we calculated the values of UO3 for the coniferous stands of the tatra transect. The values of cumulated UO3 did not reach the level of 10 mmol/m2 , what means by the study of Wieser (1997) for the similar conditions that the reduction of the net photosynthesis did not reach 5%. We used the calculated values of UO3 (based on the principle of the ambient air O3 concentrations and stomatal conductance for O3) to develop a nonlinear regression model between UO3 and the air temperature. The ozone uptake model based on the air temperature explained on the average 74% of the variation. The optimal temperature of around 15 to 17 degree Celsius showed the maximum ozone uptake 0.031 0.046 ug/m2/s, while 60% of maximum UO3 was found in the 10 degrees deviation from the optimum temperature. The parameters of the nonlinear regression between the ozone uptake and the temperature were fitted for each synoptic type (ST). Maximum UO3 for the cyclonic situations were higher and reached during higher optimal temperature, while typically warmer anticyclonic situations showed lower maximum UO3 during the lower optimal temperature. The average maximum UO3 level of all synoptic types was 1500 ug/m2/d reached at the 18.6 degree Celsius. According to the ozone uptake models were the maximum values of UO3 for cyclonic situations on the average 1700 ug/m2/d reached at the 19.0 degree Celsius. Whereas, typically warmer anticyclonic situations reached on the average about 500 ug/m2/d lower maximum UO3 at the lower optimal temperature 18.0 degree Celsius. The model residuals from the modeled and calculated UO3 for daily synoptic types did not show a clear trend. Differences among the model residuals were by far pronounced during the analysis with 4days sequences of the same weather pattern. The most frequent 4days sequence during the summer season Wa (West anticyclone) deviated plus 100 to1000 ug/m2/d of UO3 from the modeled value. In contrary to Wa, the 4days sequences A and Sa mainly lowered UO3 values by 500 to 700 ug/m2/d from the modeled value. Ozone induced damage on the plant is not the result of the high ambient O3 concentration itself. The damage comes, if the balance between the ozone uptake and the O3 detoxification inside leaf mesophyl is shifted towards the ozone uptake. The study focused on the ozone uptake means considering the physiological O3 stress from the accumulation point of view, advanced to the ambient O3 concentration itself. On the other hand, measuring biochemical processes of depleting detoxicants, ascorbate pool, and remaining O3 concentrations degrading plant tissues would improve the quality of the future O3 stress studies.
 • Hemilä, Harri (2012)
  The systematic review by Dr. Science et al. has a number of problems. ... Even though we need further research to find out what the optimal lozenge compositions and treatment strategies are, the great benefit and the minimal adverse effects in the zinc acetate trials gives a strong rationale for physicians to suggest common cold patients to test zinc acetate lozenges (about 80 mg/day of zinc).
 • Hemilä, Harri (JOHN WILEY & SONS., 2011)
  Feedback to the following Cochrane review: Singh M & Das RR: Zinc for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 18;1:CD008965 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328251