Browsing by Organization "Samhällspolitiska institutionen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Karisto, Antti (Sisäasiainministeriö, 2004)
  Sisäasiainministeriön julkaisuja;14
  Kaupungit ovat kiristyvässä kilpailutilanteessa toistensa kanssa. Kilpaillaan yrityksistä, työpaikoista ja asukkaista; kamppaillaan matkailijoiden sieluista. Yhdeksi kilpailukeinoksi on tullut kaupunkilaisten arkinen viihtyvyys, josta tässä kirjoituksessa on kyse. Kaupunkikeskustat ja - kulttuuri ovat nykyisin paljon esillä puhuttaessa kaupunkien attraktiivisuudesta.
 • Karisto, Antti (2007)
  The paper offers a generational viewpoint to population ageing with the example of the Finnish baby boomers. The paper first outlines the special characteristics of the Finnish baby boomers as a cohort and a generation. Secondly, it goes on to shortly describe their life courses in order to build an understanding on what their future life might be. Finally, the paper discusses the coming retirement years of the boomer generation in terms of the emergence of the “third age”, i.e. a life period between working age and old age proper. The concept of the third age may offer an alternative viewpoint to population ageing, which so often is discussed only in terms of increasing pension expenditures and care burden.
 • Roos, J.P. (2008)
  How does kin solidarity and parent-offspring conflict manifest itself in contemporary Western societies? The GENTRANS research project surveyed children of “baby boomers” of Finns born in 1945-50 (n=1115) and their adult children (n=1435) in 2007. We predicted that parent-offspring conflict will affect interaction between adult children and their parents so that sibship size and birth order correlate negatively with giving and receiving financial and practical help. We were also interested in the role of gender.
 • Karisto, Antti (Valtioneuvoston kanslia, 2004)
  Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja;3
  Kolmas ikä on osittain kielellinen konstruktio, mutta siltäkin osin se on todellinen ilmiö. Ei ole yhdentekevää, millaisia kuvia vanhenemisesta, eläkeläiselämästä ja vanhuudesta vallitsee, sillä nuo kuvat ovat ajatteluumme ja toimintaamme vaikuttavaa ympäristöä. Kolmas ikä on aikaisempaa myönteisempää vanhuuden kuvaa edistävä käsite. Se kapinoi mekaanista elämänkaariajattelua vastaan, jossa elämän jälkipuolisko näyttäytyy alamäkenä. Toisaalta myönteisetkään käsitteet eivät ole viattomia, sillä pahimmillaan niillä voi olla kielteisiäkin seurauksia. Kolmannen iän käsitteen kenties pahin ongelma on, että sen levitessä raja neljänteen ikään nousee ehkä sitäkin jyrkempänä ja varsinainen vanhuus piirtyy kolmannen iän käänteiskuvana. Kun varhaisvanhuus konstruoidaan aktiiviseksi elämäksi ja iloiseksi asiaksi, tähän konstruktioon mahtumaton vanhuus näyttäytyy sitäkin surkeampana ja surullisempana. Mitä vauhdikkaampaa ja aktiivisempaa on kolmannessa iässä olevien elämä, tai mitä jännittävämpiä ovat sitä koskevat kulttuuriset kuvat, sitä pahempaan paitsioon voivat joutua ne, jotka eivät pysty tai halua elää näiden kuvien mukaisesti. Ikääntymisen politiikalle asettuva vähimmäisvaatimus on se, ettei lyödä kiilaa eri ikäryhmien väliin.
 • Karisto, Antti (1996)
  Tässä kirjoituksessa esitän, että pitkänmatkanjuoksun katsojalle (ja ehkä myös harrastajalle) antamat esteettiset elämykset muistuttavat monessa suhteessa sitä kutinaa, jonka maataiteeseen tutustuminen (tai sen tekeminen) tuottaa. Inspiraationi lähteenä ovat englantilaisen 'pitkänmatkan maataiteilijan' Richard Longin teokset. Analogiani on tietysti löyhä, ja minun on myönnettävä, että maraton on otsikossa maataiteen kumppanina lähinnä alkusoinnun vuoksi. Longin taiteen kokemus- ja merkitysmaailman palasia voi tavoittaa yhtä hyvin suunnistuksesta, maastojuoksusta tai kilpakävelystä kuin maratonilta. Rinnastukseni koskeekin samalla urheilua ja taidetta yleisemmin.
 • Teräs, Kari; Saaritsa, Sakari (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2003)
  Väki Voimakas;16
  Minkälaiseen paradigmaan puhe verkostoista oikein liittyy? Miten se suhtautuu työväenhistorialliseen tutkimukseen? Minkälaista työväenhistoriallista tutkimusta on tehty ”verkostonäkökulmasta”?