Yhteiskuntatieteet / Social sciences

 

Helsingin yliopiston tutkijoiden julkaisemia artikkeleja.

Helsingin yliopiston tutkijat voivat rinnakkaistallentaa tutkimusjulkaisujansa HELDAan liittämällä kokotekstin julkaisuun TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä. (Toimintaohje tutkijalle)

Articles published by researchers at the University of Helsinki

Recent Submissions

 • Leiman, Mikael (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa –huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Kuurne, Kaisa (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa –huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Vehviläinen, Sanna (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa –huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Weiste, Elina (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa –huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Simonen, Mika (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Stevanovic, Melisa (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Laaksonen, Seppo; Heiskanen, Markku (HY Sosiaalitieteiden laitos, 2013)
  2
  The paper compares the success of face‐to‐face, phone and web data collection modes. The survey designs are as identical as possible. Our application area, crime victimisation, is demanding in many ways, not least because the sensitiveness of the questions varies. Our research questions, respectively, are twofold. First, we assess the mode effects from the point of view of their frame coverage on one hand, and non‐response, on the other. We exploit this analysis for developing ideal adjusted sample weights in order to compare differences in measurement. In the second phase, our standpoints are that the mode that secures better the secrecy for the respondent will produce higher victimisation prevalence, and the differences between the modes are larger when more sensitive questions are asked. Our results show that sensitive questions were not working well in telephone interviewing. It seems that the representativity of surveys depends on several factors, not for instance only on a high response rate.
 • Kopomaa, Timo (2013)
  Eriytymiskehitystä väistäen ja monensuuntaisia sosiaalisia suhteita vaalien on vanhusten ja nuorten asumista sekoittaviin ratkaisuihin sisältynyt ideaali toive, että kohtaamiset synnyttäisivät vastavuoroista tukea, auttamista ja vireyttä eli synergia etuja. Harmillisesti vanhukset ovat kuitenkin monin paikoin joutuneet eristyksiin omiin ”harmaisiin taskuihinsa” ja ”aidattuihin retriitteihinsä”. Tätä kehitystä ei juuri ole onnistuttu kyseenalaistamaan, saatikka vastustamaan, vaikka sosiaalista tilausta, ehkä pakkoakin näyttäisi olevan sille, että vanhojen ja nuorten välillä syntyisi palvelusten vaihtoa. Ikääntyvien tai esimerkiksi liikuntavaivaisten asukkaiden vastuullisessa keskittämisessä saattaa olla etuna, että näihin ”kotoutettuihin” henkilöihin totutaan katukuvassa, eivätkä he herätä ylenmääräistä huomiota asuinympäristössään. Asukastalojen tulevaa roolia pohdittaessa, kuten rakennushankkeissa ylipäätään olisi laadun arvioinnin kriteerinä pidettävä esillä sitä, miten hyvin eri sukupolvet ja erilaiset ikäryhmät ovat edustettuina. Saksassa on vuosituhannen vaihteessa synnytetty laaja ”monen sukupolven talojen” verkosto, jota yhteiskunta on avustanut. Meilläkin jo 1980-luvun jälkipuoliskolla tiedostettiin uhka, että perheet jäävät ilman lähiyhteisön tukea. Ajatukset niin kutsutusta ”kolmen polven pihasta” saivat tuolloin niin sosiaalitieteilijöiden kuin yhdyskuntasuunnittelijoidenkin kannatuksen.
 • Heikkinen, Sakari (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1997)
  Väki Voimakas 10
 • Peltonen, Matti (Gaudeamus, 1996)
 • Kuusi, Hanna (The Finnish University Network for Tourism Studies (FUNTS) Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY), 2008)
  Discussion and Working Papers No 6 / Keskustelua ja raportteja No 6
  I will discuss five sites of Soviet period dark heritage: three occupation museums in the capital cities of Estonia, Latvia and Lithuania, a Soviet sculpture park in Lithuanian countryside and a cultural park in a former prison in Tallinn, Estonia. All but the last one have an important role in the local tourist scene. My purpose is to find out how the traumatic Soviet past is presented at the sites and what kind of different modes of display are used. I will also discuss the ways the sites have been interpreted by the visitors.
 • Mesimäki, Marja (2010)
  Ympäristöministeriön Lähiöiden kehittämisohjelman 2008–2011 tutkimus‐ ja selvityshanke Leppoisa lähiömme 2009–2011 Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos- - Hankkeen taustapaperi
 • Kopomaa, Timo (2010)
  Monien nuorten parissa työskentelevistä tahoista muun muassa poliisi on paikoin tuonut esiin näkemyksen nuorille tarkoitetun työpajatoiminnan myönteisistä vaikutuksista nuorten elämässä. Millaiseen kysyntään ja tarpeisiin työpajat poliisin näkökulmasta vastaavat tai voisivat vastata? Tämän kysymyksen kirjaamiseksi ja selvittämiseksi Nuoristotutkimusverkosto ja Opetusministeriön Nuorisoyksikkö päättivät toteuttaa pilottitutkimuksen. Nuorten työpajatoiminnassa on kyse sosiaalisesta työllistämisestä. Toimintaan kuuluu myös sellainen ohjaus koulutukseen, joka edistää työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Opetusministeriössä on laadittu esitys vuonna 2004 nuorten työpajatoiminnan vakinaistamiseksi. Tutkijana selvitystehtävässä toimi valt.tri Timo Kopomaa (T&K tmi) Helsingistä. Opetusministeriön edustajana hankkeessa työskenteli ylitarkastaja Jaana Hätälä ja Nuorisotutkimusverkoston puolelta hanketta koordinoi tutkimusjohtaja Tommi Hoikkala. Selvitystyö alkoi toukokuussa 2005 ja jatkui saman vuoden elokuun loppuun. Tutkija vastaa raportin sisällöstä ja sen painotuksista.
 • Kopomaa, Timo (2010)
  Kännykän käyttöä kartoittavissa tutkimuksissa on meillä toistaiseksi keskitytty pääosin työikäiseen väestöön sekä nuoriin ja jopa lapsiin. Tämä pilottiluonteinen selvitys kuvaa ikäihmisten kännykkätottumuksia.
 • Kopomaa, Timo (2010)
  24th AESOP Annual Conference, Finland, 7–10 July 2010 Track 10: Sustainability: Climate Change, Risks and Planning Abstract In this paper I study bomb shelters as places of protection and as common dwelling places. The bomb shelter in a residential building or block of flats is a collective good, which often has other uses other than those it was planned and built for (Kopomaa, 2010; research is based on interviewing experts [N=5] and local inhabitants [N=18]). Typically, shelters function as store closets and this ‘recycled use’ allows this space to be used to store items for outdoor activities, yard care, civil defence, but also forgotten junk. Occasionally the shelter rooms have also been used for hobbies and as gathering places. The shelters located in cellars are always near the inhabitants. Often these premises are the most extensive common indoor facilities for the inhabitants of high-rise buildings.
 • Aarrevaara, Timo (Cambridge University Press, 2010)
  Vol. 18, Supplement no. 1,
  This article considers the academic profession and academic freedom in light of the results of the Changing Academic Profession (CAP) survey in Finland and four other European countries. Academic freedom is examined as a phenomenon that provides a setting for goal determination by members of the academic profession. It has a bearing on both institutional autonomy and individual academic freedom, i.e. the freedom of research and teaching. Academic freedom can be examined on the basis of material from the CAP survey through the questions about the freedom of teaching, the definition of work, working as a member of a community, the power of influence, funding, and the evaluation of quality. The concept of academic freedom varies slightly between countries, in part because of the growth of higher education systems and because of the increasing demand for ‘relevance’ being imposed on universities.
 • Torsti, Pilvi (Körber-Stiftung, 2001)
  Eustory Series. Shaping European History. Vol. 2.
  A research project Youth and History: a comparative European survey on historical consciousness and political attitudes among adolescents was carried out in 27 countries in 1995-96. About 30 000 adolescents answered the same questions concerning their ideas about history, politics and history teaching, among other things. Bosnia-Herzegovina did not participate in this research due to the fact that there was a war in the area. 1 The manipulative use of history has, however, been characteristic for that society during the last ten years, and it was therefore considered worthwhile to include Bosnia and Herzegovina in the Youth and History research later on. Consequently, in autumn 1999, I set out to collect the Youth and History data in Bosnia and Herzegovina. Youth and History provided a suitable comparative method to empirically investigate how young people form their political opinions and what kind of reasoning and argumentation they find most convincing in Bosnia and Herzegovina's post-war situation. Four central themes arose from the explorative analysis of the data: war and peace, democracy, attitudes towards Europe, and general optimism. 2 In the following I will concentrate on the topic of Bosnian adolescents' attitudes towards Europe and the differences in attitudes between the three ethnic and religious groups, Bosnian Serbs, Bosnian Croats and Bosnian Muslims (I will further use the
 • Torsti, Pilvi (Wochenschlau Verlag, 2003)
  A research project Youth and History: a comparative European survey on historical consciousness and political attitudes among adolescents was carried out in 27 countries in 1995-96. About 30 000 adolescents answered to the same questions concerning their ideas, among others about history, politics and history teaching. Bosnia and Herzegovina did not participate in the research due to fact that there was a war in the area.' The manipulative use of history has, however, been characteristic to that society during the last ten years, and it was therefore considered worthwhile to include Bosnia and Herzegovina into the Youth and History research later on. Consequently, in the autumn 1999, I set out to collect the Youth and History data in Bosnia and Herzegovina. Youth and History provided a suitable comparative method to investigate empirically contents of historical consciousness and political attitudes in the postwar situation of Bosnia and Herzegovina. In the following I will analyse the representation of nation among the young Bosnians in the Youth and History survey by first asking, "what is nation" (1.) based on the answers of the pupils. Then I will continue to consider the duties and rights of nations (2.) and see whether Youth and History results give us any hints about the historical and future significance of nations in pupils' minds (3.). Before concluding the paper, I will end with a short analysis of the associations that Bosnian pupils have between the concepts "Nation" and "Europe" (4.).
 • Torsti, Pilvi (Historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2004)
  Historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 2
  Tutkimuksessani keskityin analysoimaan bosnialaisten nuorten kansakuntaan seka sotaan ja rauhaan liittyvää ajattelua Nuoret ja historia -tutkimuksen pohjalta. Tämän artikkelin tavoitteena on esitellä bosnialaisten nuorten käsityksiä historiasta ja historianopetuksesta. Onko menneisyydellä heille merkitystä? Miten viihdyttäviä erilaiset kertomukset menneisyydestä nuorten mielestä ovat? Mihin tai kenen kertomuksiin voi luottaa? Onko historianopiskelu tärkeää? Entä mitä tapahtuu koulun historiantunneilla? Millainen historia nuoria kiinnostaa? Tarkasteluotteeni on vertaileva: vertaan bosnialaisten nuorten ajattelua muiden eurooppalaisten nuorten ajatteluun ja lisäksi tarkastelen Bosnian kolmen kansanryhmän välillä olevia eroja ja yhtäläisyyksiä. Pyrin myOs peilaamaan bosnialaisten nuorten ajatuksia yhteiskunnassa vallitsevaan historiakulttuuriin ja historian oppikirjoihin, joita olen analysoinut laajemmin toisaalla. Artikkelin taustaksi ja ennen varsinaista analyysia esitellään lyhyesti Bosnian koululaitosta sodan aikana ja sen jälkeen eli silloin, kun Nuoret ja historia -tutkimukseeni osallistuneet nuoret ovat koulua käyneet.
 • Peltonen, Matti (Suomen historiallinen seura, 1990)
  Artikkelissa käsitellään Suurlakon 1905 aikaista maalaisradikalismia Lounais-Suomessa, erityisesti Vuojoen kartanon alueella.

View more