Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 195
 • Laaksonen, Seppo; Heiskanen, Markku (HY Sosiaalitieteiden laitos, 2013)
  2
  The paper compares the success of face‐to‐face, phone and web data collection modes. The survey designs are as identical as possible. Our application area, crime victimisation, is demanding in many ways, not least because the sensitiveness of the questions varies. Our research questions, respectively, are twofold. First, we assess the mode effects from the point of view of their frame coverage on one hand, and non‐response, on the other. We exploit this analysis for developing ideal adjusted sample weights in order to compare differences in measurement. In the second phase, our standpoints are that the mode that secures better the secrecy for the respondent will produce higher victimisation prevalence, and the differences between the modes are larger when more sensitive questions are asked. Our results show that sensitive questions were not working well in telephone interviewing. It seems that the representativity of surveys depends on several factors, not for instance only on a high response rate.
 • Kopomaa, Timo (2013)
  Eriytymiskehitystä väistäen ja monensuuntaisia sosiaalisia suhteita vaalien on vanhusten ja nuorten asumista sekoittaviin ratkaisuihin sisältynyt ideaali toive, että kohtaamiset synnyttäisivät vastavuoroista tukea, auttamista ja vireyttä eli synergia etuja. Harmillisesti vanhukset ovat kuitenkin monin paikoin joutuneet eristyksiin omiin ”harmaisiin taskuihinsa” ja ”aidattuihin retriitteihinsä”. Tätä kehitystä ei juuri ole onnistuttu kyseenalaistamaan, saatikka vastustamaan, vaikka sosiaalista tilausta, ehkä pakkoakin näyttäisi olevan sille, että vanhojen ja nuorten välillä syntyisi palvelusten vaihtoa. Ikääntyvien tai esimerkiksi liikuntavaivaisten asukkaiden vastuullisessa keskittämisessä saattaa olla etuna, että näihin ”kotoutettuihin” henkilöihin totutaan katukuvassa, eivätkä he herätä ylenmääräistä huomiota asuinympäristössään. Asukastalojen tulevaa roolia pohdittaessa, kuten rakennushankkeissa ylipäätään olisi laadun arvioinnin kriteerinä pidettävä esillä sitä, miten hyvin eri sukupolvet ja erilaiset ikäryhmät ovat edustettuina. Saksassa on vuosituhannen vaihteessa synnytetty laaja ”monen sukupolven talojen” verkosto, jota yhteiskunta on avustanut. Meilläkin jo 1980-luvun jälkipuoliskolla tiedostettiin uhka, että perheet jäävät ilman lähiyhteisön tukea. Ajatukset niin kutsutusta ”kolmen polven pihasta” saivat tuolloin niin sosiaalitieteilijöiden kuin yhdyskuntasuunnittelijoidenkin kannatuksen.
 • Mesimäki, Marja (2010)
  Ympäristöministeriön Lähiöiden kehittämisohjelman 2008–2011 tutkimus‐ ja selvityshanke Leppoisa lähiömme 2009–2011 Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos- - Hankkeen taustapaperi
 • Kopomaa, Timo (2010)
  Monien nuorten parissa työskentelevistä tahoista muun muassa poliisi on paikoin tuonut esiin näkemyksen nuorille tarkoitetun työpajatoiminnan myönteisistä vaikutuksista nuorten elämässä. Millaiseen kysyntään ja tarpeisiin työpajat poliisin näkökulmasta vastaavat tai voisivat vastata? Tämän kysymyksen kirjaamiseksi ja selvittämiseksi Nuoristotutkimusverkosto ja Opetusministeriön Nuorisoyksikkö päättivät toteuttaa pilottitutkimuksen. Nuorten työpajatoiminnassa on kyse sosiaalisesta työllistämisestä. Toimintaan kuuluu myös sellainen ohjaus koulutukseen, joka edistää työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Opetusministeriössä on laadittu esitys vuonna 2004 nuorten työpajatoiminnan vakinaistamiseksi. Tutkijana selvitystehtävässä toimi valt.tri Timo Kopomaa (T&K tmi) Helsingistä. Opetusministeriön edustajana hankkeessa työskenteli ylitarkastaja Jaana Hätälä ja Nuorisotutkimusverkoston puolelta hanketta koordinoi tutkimusjohtaja Tommi Hoikkala. Selvitystyö alkoi toukokuussa 2005 ja jatkui saman vuoden elokuun loppuun. Tutkija vastaa raportin sisällöstä ja sen painotuksista.
 • Kopomaa, Timo (2010)
  Kännykän käyttöä kartoittavissa tutkimuksissa on meillä toistaiseksi keskitytty pääosin työikäiseen väestöön sekä nuoriin ja jopa lapsiin. Tämä pilottiluonteinen selvitys kuvaa ikäihmisten kännykkätottumuksia.
 • Kopomaa, Timo (2010)
  24th AESOP Annual Conference, Finland, 7–10 July 2010 Track 10: Sustainability: Climate Change, Risks and Planning Abstract In this paper I study bomb shelters as places of protection and as common dwelling places. The bomb shelter in a residential building or block of flats is a collective good, which often has other uses other than those it was planned and built for (Kopomaa, 2010; research is based on interviewing experts [N=5] and local inhabitants [N=18]). Typically, shelters function as store closets and this ‘recycled use’ allows this space to be used to store items for outdoor activities, yard care, civil defence, but also forgotten junk. Occasionally the shelter rooms have also been used for hobbies and as gathering places. The shelters located in cellars are always near the inhabitants. Often these premises are the most extensive common indoor facilities for the inhabitants of high-rise buildings.
 • Aarrevaara, Timo (Cambridge University Press, 2010)
  Vol. 18, Supplement no. 1,
  This article considers the academic profession and academic freedom in light of the results of the Changing Academic Profession (CAP) survey in Finland and four other European countries. Academic freedom is examined as a phenomenon that provides a setting for goal determination by members of the academic profession. It has a bearing on both institutional autonomy and individual academic freedom, i.e. the freedom of research and teaching. Academic freedom can be examined on the basis of material from the CAP survey through the questions about the freedom of teaching, the definition of work, working as a member of a community, the power of influence, funding, and the evaluation of quality. The concept of academic freedom varies slightly between countries, in part because of the growth of higher education systems and because of the increasing demand for ‘relevance’ being imposed on universities.
 • Torsti, Pilvi (International Journal on World Peace, 2009)
  Vol XXVI NO. 2
  The article addresses the post-war education with special emphasis on history education in Bosnia and Herzegovina during the twelve years before 2007. The focus is on the efforts of the international community. While there have been numerous attempts to address the segregation of education and to change hatred-spreading history textbooks, the results have been modest. The inconvenient truth of post-war Bosnia and Herzegovina remains: segregation in education and history teaching have continued for a generation, causing many problems for the development of a multicultural society. The analysis utUizes previous research and debates on post-conflict education and develops recommendations for future post-conflict situations based on the Bosnia case.
 • Torsti, Pilvi (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2009)
  25
  Nykytilanne ruuhkavuosia elävien perheiden arjessa: Kaikki kouluikäiset ovat mukana perusopetuksessa eli käyvät koulua. Valtaosa nuoremmista lapsista osallistuu julkisesti järjestettyyn varhaiskasvatukseen eli käy päivähoidossa. Aikuiset käyvät töissä. Tutkimukset kertovat, kuinka perheitä vaivaavat kiire ja ajan puute. Olisiko aika harkita rakennemuutosta lasten ja nuorten sekä myös aikuisten ajankäyttöön yhteiskunnassamme?
 • Torsti, Pilvi (Kasvatus & Aika, 2009)
  1/2009
  Artikkelissa pohditaan survey-menetelmää historiatietoisuuden tutkimisen välineenä ja muotona. Tarkemmin perehdytään 1990-luvulla tehtyyn yhteiseurooppalaiseen Nuoret ja historia -tutkimukseen sekä parhaillaan meneillään olevaan Historiatietoisuus Suomessa -tutkimushankkeeseen, joiden avulla keskustellaan kyselymenetelmän mahdollisuuksista ja rajoista soveltavassa historia- ja kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.
 • Peltonen, Matti (Tieteessä tapahtuu -lehti, 2009)
  Tieteessä tapahtuu. 2009:8
  Re-Figuring Hayden White on historiateoreetikko Hayden Whiten (s. 1928) 80-vuotisjuhlakirja. Edelleen tutkijana aktiivisen Whiten juhlakirja herättää mielenkiintoa erityisesti julkaisuhetkensä ansioista. Kielellisen käänteen ideat ovat väljähtyneet jo 1990-luvun puolivälistä lähtien. Pitkälti saman kirjoittajakaartin hiukan aikaisempi teos Manifestos for History (2007) viritti railakkaalla erimielisyydellään kovia odotuksia.1 Whitelle omistettu, kanneltaan puhtaan valkoinen esseekokoelma on kuitenkin paneutumista vaativa annos historiateoriaa.
 • Granberg, Leo; Soini, Katriina; Kantanen, Juha (Suomalainen Tiedeakatemia - Finnish Academy of Science and Letters, 2009)
  Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia humaniora 355
  In the three remote Siberian villages of Batagay-Alyta, Dzhargalakh and Kustur in the Eveno-Bytantay district of the Republic of Sakha, a region of the Russian Federation known also as Yakutia, there exists a small population of Yakutian Cattle (Sakha Ynaga in the Yakutian language). The villages are located about 150 kilometres north of the Arctic Circle. Both cattle and people inhabit the coldest permanently settled region on earth, enduring the harshest of climates and environmental circumstances. Yakutian Cattle accompanied the Yakuts and their horses as they drifted to the region centuries ago. The cattle adapted well to the Siberian environment and helped the Yakuts to settle in these distant northern territories, producing milk and meat, providing hides and supplying draft power in the villages. Yakutian Cattle were once ubiquitous in Yakutia, but currently represent an endangered population. In 2007 there were 1212 head, including 525 milking cows (Table 2.1), but the population is now near to risk status as according to the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), ‘a breed is categorized as endangered if the total number of breeding females is … less than or equal to 1000 or the total number of breeding males is less than or equal to 20…’ (FAO 2007b, 37). Siperian viimeinen alkuperäinen nautarotu, jakutiankarja eli Sakha ynaga elää Venäjällä, Lenajoen maassa Sahan tasavallassa. Neuvostoaikana jakutiankarja oli vaarassa hävitä kokonaan, mutta karjaa myös puolustettiin rodun sitkeyden ja sen historiallisen tärkeyden vuoksi. Kylien elämästä ja karjan kohtalosta Venäjän muutosten pyörteissä ja sen jälkeen kerrotaan kirjassa Sakha Ynaga- Cattle of the Yakuts. Kirjan ovat kirjoittaneet ja toimittaneet MTT:n ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin monitieteinen tutkimusryhmä.
 • Karisto, Antti (Kelan tutkimusosasto, 2009)
  Karisto korostaa Oprin temaattista rikkautta ja löytää elokuvasta polkuja moneen suuntaan. Hän käsittelee niin vanhuuskuvia,kodin teemaa kuinsiirtoväenasuttamistakin - elokuvan taustoittamista unohtamatta. Elokuvan vanhukset, etenkin Opri, ovat aktiivisia toimijoita, kaikkea muuta kuin rakenteiden lannistamia. Karisto toteaa Oprin antaneen evakoille kasvot; tässäkään elokuvassa emme siis tapaa "sosiaalista ongelmaa", vaan ihmisen.
 • Bergholm, Tapio (2008)
  Suomen työväenliikkeen ja Suomen työmarkkinajärjestöjen historiantutkimus on tapahtunut paljolti yliopistojen ulkopuolella ja vailla julkista rahoitusta, vaikka myös akateemista tutkimuksia ja sekarahoituksella syntyneitä teoksia löytyy. Tutkimuksen painopiste on alkanut muuttua vasta viime vuosina, mutta tutkimuksen rahoitus on edelleenkin ensisijaisesti ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajajärjestöjen oman kulttuuritahdon varassa. Se onkin ollut ajoittain hyvin voimakasta.
 • Aitamurto, Kaarina (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2008)
 • Torsti, Pilvi (The Association for Canadian Studies, 2008)
  The challenge of teaching history is always present in societies emerging from violent conflicts — in particular civil conflicts — or major societal changes. This article provides an overall analysis with a normative approach of the central questions concerning history education in post-conflict situations. Based on her experience as a scholar and project worker, Dr. Pilvi Torsti offers her conclusions as to the most important considerations when thinking about history education in a post-conflict/conflict context.
 • Kangaspuro, Markku (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2008)
  Idäntutkimus