Browsing by Subject "asiakkuus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Virokannas, Elina (2003)
    Artikkeli käsittelee nuorten kertomuksia viranomaisten kanssa toimimisesta. Siinä tarkastellaan nuorten toimintastrategioita ja strategioiden toteuttamisessa rakentuvia identiteettejä nuorten ja heidän asioissaan tekemisissä olevien viranomaisten välisessä vuorovaikutuksessa. Hahmotan nuorten kertomuksista neljä erilaista strategiatyyppiä viranomaisten kanssa toimimiseen: vastustamisen, kohteeksi asettumisen, pelaamisen ja asiakkaaksi sopeutumisen. Viranomaisten kanssa toimiminen tapahtuu kertomuksissa melko ahtaissa raameissa, joissa nuorten omiksi toimintamahdollisuuksiksi jää ennemminkin tilannekohtainen taktikointi kuin pitkäjänteisempi strategianmuodostus Tämän artikkelin sijoitan lähimmäksi sosiaalityön tutkimusta, silla tarkasteltavana on nuoren asiakkuus virallisten organisaatioiden edustajien kanssa. Vaikka vain muutamissa kertomuksissa organisaationa on sosiaalitoimisto tai kohdattavana viranomaisena sosiaalityöntekijä, nuoren ja hänta auttamaan pyrkivän viranomaisen välinen kohtaaminen on kuitenkin problematiikaltaan yhteneväinen sosiaalityössa tapahtuvien auttaja—asiakas-kohtaamisten kanssa.