Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 67
 • Schulman, Kitty; Sahlström, Leena; Heikkilä, Jaakko (Evira, 2014)
  Ur djursjukdomsfaro- och smittsskyddssynvinkel är utegångskravet för ekologisk kalkon den största skillnaden mellan ekologisk och konventionell kalkonuppfödning. Smittspärrar mellan omgivningen och produktionsutrymmena kan inte tillämpas lika heltäckande utomhus som i konventionella produktionsanläggningar. Utegående kalkoner kan därför i högre grad utsättas för smittämnen från vildfåglar och gnagare samt för markburna smittämnen. Smittor påverkar kalkonernas hälsa och kan också spridas till konsumenterna via kalkonkött. Uppfödning av ängskalkoner erbjuder en mellanform mellan ekologisk och konventionell uppfödning. Smittrisker förknippade med utomhusvistelse gäller även ängskalkoner. Djursjukdomsriskerna vid betesgång kan begränsas genom kontrollåtgärder såsom skadedjursbekämpning, betesrotation och vaccination mot rödsjuka. Smittskyddet medför naturligtvis extra kostnader för producenten men dess andel av de totala rörliga kostnaderna för ekologisk produktion är ändå förhållandevis liten. Andra smittskyddsrisker inom ekologisk kalkonuppfödning är förknippade med djurstallar, utfodring och djurmaterial. Utomhusvistelse för också med sig många positiva effekter, bland annat ökad motion, lägre beläggningsgrad och bättre luftkvalitet. Med god planering och genom att tillämpa smittskyddsåtgärder kan smittriskerna minskas.
 • Koski, Perttu (Evira, 2013)
  Projektissa tehtiin kartoitus Suomessa tehdystä Gyrodactylus salaris – lohiloisen vastustyöstä. 80-luvun puolivälistä asti on pohjoisia Atlantin lohen jokiamme, Tenoa ja Näätämöä, suojeltu elävän kalan siirtokielloin ja suosituksin tai säädöksin kalastusvälineistön kuivaamisesta tai desinfioinnista. Suomen integroituminen Euroopan unioniin on tuonut lainsäädäntötyöhön kansainvälisen ulottuvuuden: on pitänyt vaikuttaa unionin kalatautilainsäädäntöön niin, että tehokas lohiloisen vastustus on edelleen ollut mahdollista. Ehkäisytyötä on ollut tekemässä suuri joukko paikallisista kalastusluvanmyyjistä keskushallintoviranomaisiin ja tieteelliseen tutkimukseen. Kansainvälinen yhteistyö on luonnollisesti ollut vilkkainta Teno- ja Näätämöjokien alueiden naapurimme, Norjan, kanssa. Norjalaisiin arviointeihin ja Tenojoen vesistön sekä Tenon lohen biologian ominaisuuksiin pohjautuen esiselvityksessä todettiin, että valmiussuunnittelussa ei voida tähdätä Teno- tai Näätämöjoen vapauttamiseen lohiloistartunnasta, jos tartunta sinne pääsisi. Sen sijaan täytyisi ilmeisesti pyrkiä pelastamaan lohen geneettinen materiaali eläviin geenipankkeihin. Valmiussuunnittelulla tulisi selvittää, voitaisiinko istutuksilla ja mahdollisesti joitain loisesta puhdistettuja vesistön osia vaelluspoikasten kasvualueina säilyttämällä antaa lohikannalle tekohengitystä. Lohikannan ja lohenkalastuksen mahdollinen palauttaminen edellyttänee nykyistä paremmin lohiloista kestävän lohikannan aikaansaamista. Lohiloistartunnan aiheuttamien näkymien lohduttomuus alleviivaa ehkäisytoimien suurta merkitystä Teno- ja Näätämöjokien lohelle, lohenkalastukselle ja jokialueiden ihmisille. Valmiussuunnitelman teon aloittamista norjalaisten kanssa kuitenkin ehdotetaan, koska katastrofiskenaarion varalta pitäisi myös varautua. Valmiussuunnittelu lohiloisen varalta on Teno- ja Näätämöjokien alueella poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja eläintautiin varautumistehtävä.
 • Koski, Perttu (Evira, 2013)
  Projektissa tehtiin kartoitus Suomessa tehdystä Gyrodactylus salaris – lohiloisen vastustyöstä. 80-luvun puolivälistä asti on pohjoisia Atlantin lohen jokiamme, Tenoa ja Näätämöä, suojeltu elävän kalan siirtokielloin ja suosituksin tai säädöksin kalastusvälineistön kuivaamisesta tai desinfioinnista. Suomen integroituminen Euroopan unioniin on tuonut lainsäädäntötyöhön kansainvälisen ulottuvuuden: on pitänyt vaikuttaa unionin kalatautilainsäädäntöön niin, että tehokas lohiloisen vastustus on edelleen ollut mahdollista. Ehkäisytyötä on ollut tekemässä suuri joukko paikallisista kalastusluvanmyyjistä keskushallintoviranomaisiin ja tieteelliseen tutkimukseen. Kansainvälinen yhteistyö on luonnollisesti ollut vilkkainta Teno- ja Näätämöjokien alueiden naapurimme, Norjan, kanssa. Norjalaisiin arviointeihin ja Tenojoen vesistön sekä Tenon lohen biologian ominaisuuksiin pohjautuen esiselvityksessä todettiin, että valmiussuunnittelussa ei voida tähdätä Teno- tai Näätämöjoen vapauttamiseen lohiloistartunnasta, jos tartunta sinne pääsisi. Sen sijaan täytyisi ilmeisesti pyrkiä pelastamaan lohen geneettinen materiaali eläviin geenipankkeihin. Valmiussuunnittelulla tulisi selvittää, voitaisiinko istutuksilla ja mahdollisesti joitain loisesta puhdistettuja vesistön osia vaelluspoikasten kasvualueina säilyttämällä antaa lohikannalle tekohengitystä. Lohikannan ja lohenkalastuksen mahdollinen palauttaminen edellyttänee nykyistä paremmin lohiloista kestävän lohikannan aikaansaamista. Lohiloistartunnan aiheuttamien näkymien lohduttomuus alleviivaa ehkäisytoimien suurta merkitystä Teno- ja Näätämöjokien lohelle, lohenkalastukselle ja jokialueiden ihmisille. Valmiussuunnitelman teon aloittamista norjalaisten kanssa kuitenkin ehdotetaan, koska katastrofiskenaarion varalta pitäisi myös varautua. Valmiussuunnittelu lohiloisen varalta on Teno- ja Näätämöjokien alueella poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja eläintautiin varautumistehtävä.
 • Suomi, Johanna; Ranta, Jukka; Tuominen, Pirkko; Hallikainen, Anja; Putkonen, Tiina; Bäckman, Christina; Ovaskainen, Marja-Leena; Virtanen, Suvi; Savela, Kirsti (Evira, 2013)
  Nitraattia esiintyy luonnostaan monissa kasviksissa ja talousvedessä. Osa syödystä nitraatista muuttuu elimistössä nitriitiksi. Nitraattia ja nitriittiä käytetään myös elintarvikelisäaineina, koska ne hillitsevät haitallisten mikrobien kasvua. Toisaalta niiden suuren saannin katsotaan aiheuttavan terveyshaittoja. Esitetty probabilistinen riskinarviointi perustuu vuosina 2004 – 2012 tutkittuihin valvonta- ja tutkimusprojektinäytteisiin sekä kirjallisuustietoihin. Lisäksi käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saatuja Finravinto 2007- ja DIPP-ravintotutkimuksen tuottamia aikuisten ja lasten ruoankulutustietoja. Nitraattialtistus lisäainelähteistä on vähäistä. Valtaosa nitraattialtistuksesta saadaan luontaisista lähteistä: vihanneksista, hedelmistä ja vedestä. Kasvisten käsittely ja hyvä viljelykäytäntö vähentävät saantia. Paljon nitraattia sisältävien kasvisten suurkuluttajien altistus voi ylittää nitraatin hyväksyttävän päivittäissaannin (ADI). Nitriittialtistus elintarvikkeista ja talousvedestä voi ylittää ADI-arvon noin 14 %:lla 3-vuotiaista ja 11 %:lla 6-vuotiaista suomalaislapsista. Suurin altistuslähde ovat ruokamakkarat. Toisaalta jos nitriittipitoisuuksia alennettaisiin nykytasosta, hygieniavaatimuksia ja kylmäketjuhallintaa olisi tehostettava.
 • Nokireki, T.; Laine, T.; London, L.; Ikonen, N.; Huovilainen, A. (2013)
  Background: Swine influenza is an infectious acute respiratory disease of pigs caused by influenza A virus. We investigated the time of entry of swine influenza into the Finnish pig population. We also describe the molecular detection of two types of influenza A (H1N1) viruses in porcine samples submitted in 2009 and 2010. This retrospective study was based on three categories of samples: blood samples collected for disease monitoring from pigs at major slaughterhouses from 2007 to 2009; blood samples from pigs in farms with a special health status taken in 2008 and 2009; and diagnostic blood samples from pigs in farms with clinical signs of respiratory disease in 2008 and 2009. The blood samples were tested for influenza A antibodies with an antibody ELISA. Positive samples were further analyzed for H1N1, H3N2, and H1N2 antibodies with a hemagglutination inhibition test. Diagnostic samples for virus detection were subjected to influenza A M-gene-specific real-time RT-PCR and to pandemic influenza A H1N1-specific real-time RT-PCR. Positive samples were further analyzed with RT-PCRs designed for this purpose, and the PCR products were sequenced and sequences analyzed phylogenetically. Results: In the blood samples from pigs in special health class farms producing replacement animals and in diagnostic blood samples, the first serologically positive samples originated from the period July–August 2008. In samples collected for disease monitoring, < 0.1%, 0% and 16% were positive for antibodies against influenza A H1N1 in the HI test in 2007, 2008, and 2009, respectively. Swine influenza A virus of avian-like H1N1 was first detected in diagnostic samples in February 2009. In 2009 and 2010, the avian-like H1N1 virus was detected on 12 and two farms, respectively. The pandemic H1N1 virus (A(H1N1) pdm09) was detected on one pig farm in 2009 and on two farms in 2010. Conclusions: Based on our study, swine influenza of avian-like H1N1 virus was introduced into the Finnish pig population in 2008 and A(H1N1)pdm09 virus in 2009. The source of avian-like H1N1 infection could not be determined. Cases of pandemic H1N1 in pigs coincided with the period when the A(H1N1)pdm09 virus was spread in humans in Finland.
 • Ritvanen, Tiina-kaisa (Evira, 2013)
  Fat is a remarkable source of energy in diet. The majority of dietary fat consists of fatty acids, which have a great influence on health. Much attention in nutritional discussion has focused on the saturation of fatty acids in food. Another group of fatty acids with significance to health is trans fatty acids (TFAs). Trans fatty acids resemble saturated fat in a physiological sense but are shown to increase the risk of cardiovascular disease even more than saturated fat. Nevertheless, there are differences in the biological activity of different TFA isomers. The analysis of fatty acids has met an increasing demand for more and more precise identification. The correlation between saturated fat and cardiovascular diseases found in earlier decades has changed the nutritional recommendations to reducedfat dairy products. Reduced-fat dairy products are a way of reducing total energy in diet, too. Dairy products may have a modified fatty acid profile if fat sources other than milk are used. Modern methods, with a greater weight on mass spectrometric methods, for fatty acid analysis and the effects of fat on the chemical and sensory characteristics of dairy products are reviewed. Fat reduction changes the properties of cheese. The aim of the first part of the study was to characterise cheeses on the Finnish market and find out specifically the appealing characteristics of reduced-fat cheeses. The cheeses in the study were Emmental, Edam and Havarti-type cheeses. Chemical composition, sensory profile and consumer liking were studied. Cheese properties and liking were linked to identify the appealing characteristics of different cheeses. The second part of the study included fatty acid analysis. Dairy products on the market have variable fat sources of vegetable origin. It is known from the literature that hardened vegetable fats may have TFAs, but the current situation on the Finnish market was not known. The aim of the second part of the study was to survey the fatty acid profiles of milk-based dairy products (cheeses, vegetable fat ice creams, and vegetable fat cream substitutes) and spreads and shortenings on the market. Products with reduced-fat or modified fat were included. Free fatty acids are produced by lipolysis from fat. They have effect on the flavour of cheeses. Lipolysis can be enhanced by homogenisation. The aim of the third part of the study was to validate chromatographic method for free fatty acid analysis from cheese and to study the effect of homogenisation on free fatty acids in Emmental. The content of free fatty acids was joined to the sensory profile to find out if they have impact on flavour in the pilot Emmental cheeses. This study shows that it is possible to create reduced-fat cheeses with appealing characteristics. The properties influencing liking were slightly different in reduced-fat cheeses than in regular fat cheeses. Generally 4 reduced-fat cheeses were lacking flavour. The liking of reduced-fat cheeses might increase if flavour intensities could be increased. However, it is desirable that flavour intensity is not increased with salt, as this has negative health effects. The second part of the study shows that several milk-based products and spreads on the Finnish market do not contain remarkable amounts of trans fat. In addition, the fatty acid profiles of the cheeses are shown not to be affected by cheese variety or fat reduction. More interestingly, products have variable amounts of essential fatty acids and n-3 fatty acids. Accurate identification requires good separation between fatty acid isomers. In this study polar and highly polar columns with 60 m or 100 m length were sufficient for cis/trans separation for nutritional purposes. The analysis of fatty acid methyl esters by GC-MSD gave detailed information on fatty acids in dairy food. Free fatty acids of Emmental cheese were quantitatively analysed by GCMSD without derivatisation. Internal standards were used to correct for the effect of sample treatment. The method was suitable for cheese and for shortand medium-chain fatty acids. These volatile fatty acids contribute to the flavour of cheese. The homogenisation of cheese milk increased the content of free fatty acids and the intensity of taste in trial cheeses. The defects, and on the other hand, the appealing characteristics of reduced-fat cheeses were studied. These results contribute to the development of appealing cheeses with reduced-fat content. The survey on fatty acids in dairy-based products gave up-to-date information on products on the market. These results have significance to nutritionists, dieticians, legislators and consumers, as this knowledge was not available before.
 • Gindonis, Gindonis.; Taponen, S.; Myllyniemi, A.-L.; Pyörälä, S.; Nykäsenoja, S.; Salmenlinna, S.; Lindholm, L.; Rantala, M. (2013)
  Background: Methicillin-resistant staphylococci (MRS) are increasingly being isolated in bovine mastitis. The aim of our study was to evaluate the occurrence of MRS in Finnish mastitis milk samples and characterize the MRS isolates using molecular methods. Results: Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) was a rare finding in bovine mastitis in Finland. Only two out of 135 (1.5%) S. aureus isolates were positive for mec genes. One of these carried mecA and was of spa type t172, SCCmec type IV and ST375, and the other harboured mecC, being spa type t3256, and ST130. MRSA ST375 is common among human MRSA isolates in Finland, but this is the first report in the country of bovine mecC MRSA. In coagulase-negative staphylococci (CoNS) originating from bovine mastitis, methicillin resistance was more common. In the two CoNS collections studied, 5.2% (17/324) and 1.8% (2/110) of the isolates were mecA positive. Eighteen of these were methicillin-resistant S. epidermidis (MRSE), which were divided into 6 separate PFGE clusters. One pulsotype was detected in different parts of the country, indicating clonal spread. Most MRSE (13/18) were of SCCmec type IV, one was of type V and four were non-typeable. Comparison with a human staphylococcal database indicated that bovine MRSE strains were not closely related to human MRSE isolates. Conclusions: The occurrence of MRS, especially MRSA, in bovine mastitis in Finland was low. Most methicillinresistant bovine CoNS are MRSE, and we found evidence of a bovine MRSE strain that may spread clonally. This is the first report of a Finnish bovine isolate of MRSAmecC ST130. The study provides a baseline for further MRS monitoring.
 • Gadd, Tuija (Evira, 2013)
  Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) was diagnosed after clinical symptoms for the first time in 2000 from four rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum) farms in Åland and Pyhtää in Finland. Phylogenetic analysis based on the full-length VHSV glycoprotein (G) and nonvirion (NV) genes of the Finnish VHSV isolates in 2000–2004 revealed that all isolates are closely related and grouped in the genotype Id, which suggests the same origin of infection. Finnish isolates were shown to be closely related to the old freshwater isolates from rainbow trout in Denmark and to one old marine isolate from cod in the Baltic Sea, and located close to the presumed ancestral source. Infection with the VHSV genotype Id has spread since then, and the same genotype had been isolated from rainbow trout farms in three separate locations: Åland in the Baltic Sea, and Uusikaupunki in the Gulf of Bothnia, and Pyhtää in the Gulf of Finland. The majority of isolations have been from Åland, and since 2009 have only been from there. The VHSV genotype Id was isolated from Pyhtää only in 2000 and 2001 and from Uusikaupunki once in 2004 and 2008. The pathogenicity of rainbow trout genotype Id isolates was analysed in infection experiments with rainbow trout fry. The cumulative mortalities induced by waterborne and intraperitoneal challenge were approximately from 13% to 40% and 66 % to 90%, respectively, depending on the size of the rainbow trout fingerlings. The Finnish brackish water VHSV genotype Id isolates induce lower mortality than freshwater VHSV isolates in infection experiments but they could represent an intermediate stage of marine isolates evolving towards pathogenicity in rainbow trout. The occurrence of viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) was examined in the main spawning stocks of wild European river lamprey, Lampetra fluviatilis, in the rivers of Finland from 1999 to 2008. In total, 2621 lampreys as 262 pooled samples were examined virologically during 1999–2008. VHSV was isolated from five lamprey samples from the mouth of the rivers Lestijoki and Kalajoki, which flow into the Bothnian Bay of the Baltic Sea from Finland. The full-length VHSV G gene sequence revealed that the isolates were closely related to the VHSV strains isolated earlier from herring and sprat, Sprattus sprattus (L.), in Gotland and were therefore assigned to VHSV genotype II. The virulence of the lamprey VHSV genotype II isolate was evaluated by an experimental infection trial in rainbow trout fry. No mortality was induced post-infection by either waterborne or intraperitoneal challenge. To clarify the role of wild fish, especially Baltic herring, Clupea harengus membras (L.), in the epidemiology of VHSV in brackish waters, Baltic herring with no visible signs of disease were collected from the Archipelago Sea, the Gulf of Bothnia and from the Eastern Gulf of Finland. In total 7580 herring as 758 pooled 5 samples and 3 029 wild salmonid broodfish were virologically examined during 2004–2006. VHSV was isolated from 50 pooled herring samples collected from the Archipelago Sea and one pooled sample collected from the Gulf of Bothnia. Further studies based on the full-length VHSV G gene sequence revealed that the Finnish herring isolates were VHSV genotype II, closely related to the VHSV strains isolated earlier from herring and sprat in Gotland. VHSV genotype II isolated from the lamprey and herring is thought to be independent of the VHSV Id epidemic in farmed rainbow trout in Finnish brackish waters. The most varied VHSV strains are found in seawater. This would indicate that the viruses in freshwater originate from the sea. Two fish farms situated in the lake area of Finland have experienced elevated mortalities affecting fry of grayling, Thymallus thymallus, since 2002. These farms are using surface water for the production of juveniles of several fish species. Fourteen pooled samples were positive in virus isolation. Based on full-length G gene and partial RNA polymerase (L) gene sequences and the indirect fluorescent antibody technique (IFAT), the virus was classified as a perch rhabdovirus (PRV). Pairwise comparisons of the G and L gene regions of grayling isolates revealed that all the isolates were very closely related, with almost 100% nucleotide identity, which suggests the same origin of infection for the two farms. PRV isolates were closely related to the strain isolated from perch, Perca fluviatilis and sea trout, Salmo trutta trutta, caught from the Baltic Sea. The second shortest phylogenetic distances to rhabdoviruses isolated from other countries appeared to be to perch, grayling and pikeperch isolates from France and a pike rhabdovirus isolate from Denmark. This is the first time PRV has caused disease in grayling in Finland.
 • Nokireki, T.; Huovilainen, A.; Lilley, T.; Kyheröinen, E.-M.; Ek-Kommonen, C.; Sihvonen, L.; Jakava-Viljanen, M. (2013)
  Background: In 1985, a bat researcher in Finland died of rabies encephalitis caused by European bat lyssavirus type 2 (EBLV-2), but an epidemiological study in 1986 did not reveal EBLV-infected bats. In 2009, an EBLV-2-positive Daubenton’s bat was detected. The EBLV-2 isolate from the human case in 1985 and the isolate from the bat in 2009 were genetically closely related. In order to assess the prevalence of EBLVs in Finnish bat populations and to gain a better understanding of the public health risk that EBLV-infected bats pose, a targeted active surveillance project was initiated. Results: Altogether, 1156 bats of seven species were examined for lyssaviruses in Finland during a 28–year period (1985–2012), 898 in active surveillance and 258 in passive surveillance, with only one positive finding of EBLV-2 in a Daubenton’s bat in 2009. In 2010–2011, saliva samples from 774 bats of seven species were analyzed for EBLV viral RNA, and sera from 423 bats were analyzed for the presence of bat lyssavirus antibodies. Antibodies were detected in Daubenton’s bats in samples collected from two locations in 2010 and from one location in 2011. All seropositive locations are in close proximity to the place where the EBLV-2 positive Daubenton’s bat was found in 2009. In active surveillance, no EBLV viral RNA was detected. Conclusions: These data suggest that EBLV-2 may circulate in Finland, even though the seroprevalence is low. Our results indicate that passive surveillance of dead or sick bats is a relevant means examine the occurrence of lyssavirus infection, but the number of bats submitted for laboratory analysis should be higher in order to obtain reliable information on the lyssavirus situation in the country.
 • Nevas, M.; Kalenius, S.; Lundén, J. (2013)
  Finnish food business operators' (FBOs) opinions of the food control inspections performed by local authorities were evaluated, using a questionnaire. The production types of FBOs included were slaughterhouses, meat, fish and milk plants, egg-packing plants and storage facilities dealing with foods of animal origin. Based on a total of 459 responses, we noted that the impacts of official controls were considered valuable for food safety, since 78.8% of the respondents saw that the actions taken based on inspections had enhanced the safety of the products. The results also highlighted the importance of inspectors being familiar with the production processes to increase the efficacy of food control. More frequent visits by official inspectors correlated positively with FBOs' conceptions of noncompliances being relevant for food safety. The FBOs saw local inspectors as the most important sources of new information concerning food safety legislation and 89.1% of the respondents confirmed that discussions with local inspectors had helped them understand the food safety risks within their processes. We also noted that the bigger the FBO, the more clearly they seem to perceive the risks associated with their processes (Spearman's rank correlation coefficient r = 0.127, P = 0.009).
 • Lyytikäinen, Tapani; Sahlström, Leena; Kyyrö, Johanna (Evira, 2012)
  Sikojen tautitilannetta seurataan Suomessa lakisääteisesti monen taudin varalta. Tässä selvityksessä olemme arvioineet seurantaohjelmien edustavuutta Aujeszkyn, PRRS- ja TGE -tautien osalta. Näitä tauteja ei tällä hetkellä esiinny Suomessa ja AD:n ja TGE-taudin varalta Suomella onkin EU-lisävakuudet. Tautiseuranta perustuu noin tuhanteen verinäytteeseen vuosittain, jotka otetaan teurastettavista emakoista. Seurantaohjelmat ovat Suomessa toteutuneet suunnitelmien mukaisesti tarkasteltujen vuosien (2008-2009) osalta. Tulosten mukaan seurantaohjelma tunnistaa herkimmin taudeista PRRS:n, epäherkimmin TGE:n. Yksittäisenkin vuoden tulosten perusteella voidaan varmistua siitä, etteivät taudit ole muuttuneet endeemisiksi Suomessa, mutta tautivapauden osoittamiseksi yhden vuoden seurantaohjelman tulokset eivät ole riittäviä. Tautivapauden osoittaminen tehostuu, kun siihen yhdistetään myös niin sanotun passiivisen tautiseurannan havainnot, sekä arvio tautien maahantuloriskistä arviointijaksolla.
 • Bagcigil, F.; Taponen, S.; Koort, J.; Bengtsson, B.; Myllyniemi, A.-L.; Pyörälä, S. (2012)
  Background: The blaZ gene encoding penicillin resistance can be located either chromosomally or on plasmids. The aim of this study was to investigate the genetic relationships and to determine the location of the blaZ gene in S. aureus isolated in bovine mastitis in Finland and Sweden. Methods: Seventy-eight β-lactamase positive S. aureus isolates from bovine mastitis (34 from Finland and 44 from Sweden) were included in the study. The localization of blaZ gene was determined by Southern blotting. The blaZ genes of the isolates were sequenced and the sequences were translated to beta-lactamase proteins and further grouped as different protein signatures. The isolates and, as control, 33 Swedish and 36 Finnish beta-lactamase negative isolates were typed with pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). Results: In 26 out of 34 Finnish isolates (76.5%) and in 25 out of 44 Swedish isolates (56.8%) the blaZ gene was localized on a plasmid. Six different protein signatures were found. One signature was found only in four Swedish isolates, but all other signatures were found both in Finnish and Swedish isolates. The PFGE results revealed a diversity of S. aureus clones. The protein signatures were not clearly associated with certain pulsotypes. Conclusions: The plasmid location of the blaZ gene was not statistically significantly more common in Finland than in Sweden, and hence does not explain the higher proportion of penicillin-resistant isolates of S. aureus causing bovine mastitis in Finland compared to Sweden.
 • Lyhs, Ulrike; Ikonen, Ilona; Pohjanvirta, Tarja; Raninen, Kaisa; Perko-Mäkelä, Päivikki; Pelkonen, Sinikka (2012)
  Background: Extraintestinal pathogenic Escherichia coli bacteria (ExPEC) exist as commensals in the human intestines and can infect extraintestinal sites and cause septicemia. The transfer of ExPEC from poultry to humans and the role of poultry meat as a source of ExPEC in human disease have been discussed previously. The aim of the present study was to provide insight into the properties of ExPEC in poultry meat products on the Finnish retail market with special attention to their prevalence, virulence and phylogenetic profiles. Furthermore, the isolates were screened for possible ESBL producers and their resistance to nalidixic acid and ciprofloxacin was tested. Methods: The presence of ExPEC in 219 marinated and non-marinated raw poultry meat products from retail shops has been analyzed. One E. coli strain per product was analyzed further for phylogenetic groups and possession of ten virulence genes associated with ExPEC bacteria (kpsMT K1, ibeA, astA, iss, irp2, papC, iucD, tsh, vat and cva/cv) using PCR methods. The E. coli strains were also screened phenotypically for the production of extended-spectrum β-lactamase (ESBL) and the susceptibility of 48 potential ExPEC isolates for nalidixic acid and ciprofloxacin was tested. Results: E. coli was isolated from 207 (94.5%) of 219 poultry meat products. The most common phylogenetic groups were D (50.7%), A (37.7%), and B2 (7.7%). Based on virulence factor gene PCR, 23.2% of the strains were classified as ExPEC. Two ExPEC strains (1%) belonged to [O1] B2 svg+ (specific for virulent subgroup) group, which has been implicated in multiple forms of ExPEC disease. None of the ExPEC strains was resistant to ciprofloxacin or cephalosporins. One isolate (2.1%) showed resistance to nalidixic acid. Conclusions: Potential ExPEC bacteria were found in 22% of marinated and non-marinated poultry meat products on the Finnish retail market and 0.9% were contaminated with E. coli [O1] B2 svg+ group. Marinades did not have an effect on the survival of ExPEC as strains from marinated and non-marinated meat products were equally often classified as ExPEC. Poultry meat products on the Finnish retail market may have zoonotic potential.
 • Siekkinen, Kirsi-Maarit; Heikkilä, Jaakko; Tammiranta, Niina; Rosengren, Heidi (2012)
  Background: Farm-level biosecurity provides the foundation for biosecurity along the entire production chain. Many risk management practices are constantly in place, regardless of whether there is a disease outbreak or not. Nonetheless, the farm-level costs of preventive biosecurity have rarely been assessed. We examined the costs incurred by preventive biosecurity for Finnish poultry farms. Methods: We used a semi-structured phone interview and obtained results from 17 broiler producers and from 5 hatching egg producers, corresponding to about 10% of all producers in Finland. Results: Our results indicate that the average cost of biosecurity is some 3.55 eurocent per bird for broiler producers (0.10 eurocent per bird per rearing day) and 75.7 eurocent per bird for hatching egg producers (0.27 eurocent per bird per rearing day). For a batch of 75,000 broilers, the total cost would be €2,700. The total costs per bird are dependent on the annual number of birds: the higher the number of birds, the lower the cost per bird. This impact is primarily due to decreasing labour costs rather than direct monetary costs. Larger farms seem to utilise less labour per bird for biosecurity actions. There are also differences relating to the processor with which the producer is associated, as well as to the gender of the producer, with female producers investing more in biosecurity. Bird density was found to be positively related to the labour costs of biosecurity. This suggests that when the bird density is higher, greater labour resources need to be invested in their health and welfare and hence disease prevention. The use of coccidiostats as a preventive measure to control coccidiosis was found to have the largest cost variance between the producers, contributing to the direct costs. Conclusions: The redesign of cost-sharing in animal diseases is currently ongoing in the European Union. Before we can assert how the risk should be shared or resort to the ‘polluter pays’ principle, we need to understand how the costs are currently distributed. The ongoing study contributes towards understanding these issues. The next challenge is to link the costs of preventive biosecurity to the benefits thus acquired.
 • Hautaniemi, Maria (Evira, 2012)
  Parapoxviruses (PPVs) are zoonotic viruses which cause contagious pustular skin infections of sheep, goats and cattle worldwide. In addition, they have more recently been shown to infect other animals such as red deer, seals, camels and reindeer. Cases of contagious pustular stomatitis in Finnish reindeer have been reported for many years. This economically important disease occurs typically during winter and is more common in the southern parts of the reindeer herding districts than in the north. The first severe outbreak occurred in the winter 1992-1993, and during the winter of 1999-2000 and in the late winter 2007 outbreaks of the disease were again observed. Usual symptoms include diminished appetite, drooling, fever, and later erosions and ulcerative lesions in the mouth. The aims of this study were to establish specific and rapid detection methods for the causative agent of the disease and characterize the viruses circulating in Finland. The causative agent of reindeer pustular stomatitis was originally considered to be Orf virus (ORFV) of the genus Parapoxvirus. PCR methods amplifying different regions of the PPV genomes were developed to analyse clinical samples obtained from outbreaks of the disease in reindeer and later from viruses isolated from the disease of sheep and cattle in Finland. Subsequent phylogenetic analyses of the Finnish PPVs, known members of the genus Parapoxvirus and selected members of the subfamily Chordopoxvirinae were conducted to identify the virus species isolated from reindeer. The results showed that the reindeer PPV from 1999-2000 is most closely related to the cattle PPV Pseudocowpox virus (PCPV) whereas the PPV strains from the winter of 1992-1993 outbreak grouped with sheep ORFV strains. Reindeer samples from the 2007 outbreak were identified as both PCPV and ORFV. Analysis of the similarity between genes of reindeer PCPV and ORFV isolates, Finnish sheep ORFV and cattle PCPV isolates indicated that these viruses have been circulating among Finnish reindeer, cattle and sheep at least ten years. Since the initial classification of the viruses causing pustular stomatitis in Finnish reindeer relied solely on the partial sequence analysis of virion core- and EEV envelope phospholipase protein sequences, the genome of PCPV-like reindeer isolate (F00.120R) was sequenced by shotgun sequencing of plasmid sublibraries of cosmids covering the central region of the genome, and by sequencing transposon random insertion libraries of plasmids derived from each end of the genome. The F00.120R and the genomic sequence of a reference strain of PCPV (VR634) were annotated and analyzed in this study. This first characterization of PCPV genomes revealed that F00.120R and VR634 are 135 and 145 kb in length and contain 131 and 134 putative genes, respectively. The organization of their genomes was found to be similar to that of other PPVs and both included 88 predicted genes that are conserved across all sequenced poxviruses. F00.120R was found to have four, possibly fragmented, genes at the left terminus and another near the central region of the genome that are not present in ORFV or Bovine papular stomatitis virus (BPSV; another PPV) genomes. In addition, the F00.120R genome was found to lack six genes seen near the right genome terminus of other PPVs. Comparing the PPV proteomes and whole genome phylogenetic analyses confirmed the classification of PCPV as a separate species within the PPV genus and verified that the virus causing pustular stomatitis in reindeer in 1999-2000 can be classified as PCPV. The observed six gene deletion at the right terminus of the F00.120R genome was further investigated in an attempt to use it in differentiating PCPV and ORFV causing pustular stomatitis in reindeer. The preliminary PCR analyses of wild type virus and early passages of F00.120R implied that the deletion of genes may have arisen during cell culture of the virus. The sequence around the deleted region was determined by sequencing two cloned overlapping PCR fragments from F00.120R wt virus isolated from lesion material. The same region was sequenced from an Italian PCPV field isolate (It1303). Further PCR analyses together with sequence determination showed that a 5431 bp sequence containing genes 116-121 was likely to have been deleted from the F00.120R genome prior to the 7th passage in cell culture. In addition, genes 116-121 were present in It1303 and in other isolates of reindeer and bovine PCPV isolated in Finland during the years 2005-2010. These results indicate that the genome of reindeer PCPV is about 140 kbp in length and has 137 genes instead of previously estimated length of 135 kbp and 131 genes; it contains homologues of all known ORFV genes and this analysis further reinforces the close genetic relationship between PCPV and ORFV.
 • Perkiömäki, Johanna; Leimi, Anna; Tuominen, Pirkko (Evira, 2012)
  Oheisessa selvityksessä on tunnistettu ja kuvattu suomalaisen lehmän ja vuohen raakamaidossa mahdollisesti olevia biologisia vaaroja, joista saattaa aiheutua kuluttajalle terveydellistä haittaa, sekä keinoja riskin vähentämiseksi. Raakamaidon kulutus on ollut Suomessa toistaiseksi vähäistä (n. 1 % maidon ja maitotuotteiden kulutuksesta), mutta käyttäjissä on myös riskiryhmiin kuuluvia kuluttajia. Kuluttajariskiä lisää joissakin kotikeittiössä sovelletut raakamaidon pitkät säilytysajat ja korkeat säilytyslämpötilat. Selvityksen perusteella tärkeimmät biologiset tekijät, jotka voivat aiheuttaa raakamaidon elintarviketurvallisuusriskejä Suomessa, ovat EHEC-, Listeria monocytogenes-, salmonella- ja kampylobakteerit. Ne saattavat aiheuttaa vakavia sairauksia ja jälkitauteja, ja niitä kaikkia on todettu suomalaisissa tuotantoeläimissä, ihmisissä ja navettaympäristössä. Suomalainen elintarviketurvallisuusjärjestelmä ei ota kovin hyvin huomioon raakamaidon tuotannon ja kulutuksen erityisominaisuuksia vaan riskinhallinta perustuu pitkälti hyvien hygieniakäytäntöjen lisäksi maidossa olevia mikrobeja tuhoavaan pastörointiin. Sen vuoksi olisi perusteltua luoda raakamaidon myyntimäärään ja toimintaan suhteutettu yhtenäinen, mahdollisia riskejä ennaltaehkäisevä kansallinen järjestelmä, sekä lisätä raakamaidon kanssa toimivien yritysten ja kuluttajien tietoa hyvistä tuotantotavoista ja turvallisesta käytöstä.
 • Suutari, Anniina; Hallikainen, Anja; Ruokojärvi, Päivi; Kiviranta, Hannu; Nieminen, Mauri; Laaksonen, Sauli (2012)
  Background: The aim of this study was to determine 17 Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin and Dibenzofuran (PCDD/F) and 12 Dioxin-like Polychlorinated Biphenyl (DL-PCB) concentrations in the tissues of Finnish terrestrial herbivore species, semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.), and wild moose (Alces alces), investigate transfer and accumulation of PCDD/Fs and DL-PCBs in milk of the lactating reindeer hinds, and explore contaminant concentrations in stillborn reindeer calves exposed via placental transfer to PCDD/Fs and DL-PCBs. Methods: Reindeer and moose tissue sampling was focused in Finnish reindeer herding region. Reindeer milk samples were sampled in summer and autumn from reindeer hinds in experimental reindeer station in northern Finland. PCDD/Fs and DL-PCBs were analyzed using HRGC/HRMS method. The results are reported here as WHOTEQ upper bound concentrations and congener-specific lower bound concentrations. Results: WHO-PCDD/F- and PCB-TEQs in reindeer muscle and liver were generally higher in the calves than in adults. Concentrations in moose calves were lower than in reindeer calves, while in adult reindeer and moose the levels were equal. General PCDD/F congeners in reindeer muscle and liver were 23478-PeCDF, 123678-HxCDD and OCDD. In reindeer milk, the highest PCDD/F detected was OCDD, and it was common also in the moose muscle samples. A strong contribution of non-ortho-PCBs to WHO-TEQ was detected in all studied samples. The most dominating non-ortho-DL-PCB congener was PCB-126 in reindeer muscle, liver and milk. In moose muscle samples PCB-77 was the most abundant congener. Species-, individual- and tissue-specific accumulation of PCDD/Fs and DL-PCBs may be the result from varying extent and quality of exposure, and to some extent from different metabolic potential. Conclusions: PCDD/Fs showed partly similar profiles in reindeer and moose muscle, reindeer liver and milk samples - indicating equal mode of bioaccumulation. A strong contribution of non-ortho-PCBs to WHO-TEQ was detected, although there were some differences in frequency of particular congeners in these species. Due to the harmonized sampling method the study offers the way to determine and compare the levels of PCDD/Fs and DLPCBs in reindeer and moose tissues and examine the transfer and dynamics of dioxins and dioxin-like compounds in northern terrestrial food web.
 • Oravainen, Jonna; Sahlström, Leena; Lyytikäinen, Tapani (Evira, 2011)
  Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava helposti leviävä sikojen ja villisikojen virustauti, jolla on myös vakavia sosioekonomisia vaikutuksia. Akuutissa tautimuodossa eläimillä esiintyy syömättömyyttä, korkeaa kuumetta, verenpurkaumia iholla, veristä ulostetta sekä mahdollisesti ripulia. Kuolleisuus on lähes 100 % ja tauti johtaa kuolemaan 7-10 vrk tartunnan jälkeen. Tauti ei tartu ihmisiin. Tautia esiintyy sekä kesy- että villisioissa suurimmassa osassa Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja Sardiniassa. Vuodesta 2007 lähtien tautia on esiintynyt Kaukasuksen alueella ja vuonna 2011 lähellä Suomen rajaa: Leningradin alueella ja Kuolan niemimaalla. Tässä riskiprofiilissa kartoitetaan reitit ja tapahtumasarjat, jotka voivat johtaa siihen, että afrikkalainen sikarutto tulee Suomeen ensimmäisen kerran. Näistä oleellisimmat ovat: maahantulo infektioalueella matkustaneiden ihmisten mukana, infektoituneen lihan tai lihatuotteen mukana, elävien kesysikojen ja sperman mukana, kontaminoituneiden eläinkuljetusajoneuvojen mukana, kansainvälisen liikenteen ruokajätteen mukana ja Suomeen vaeltavan infektoituneen villisian mukana. Tilatason tautisuojaus sekä tehokas ja kohdennettu tiedottaminen taudin vaaroista ovat avainasemassa, kun halutaan suojata Suomen sikaelinkeinoa afrikkalaiselta sikarutolta.
 • Laakso, Juha; Lavinto, Mikko; Rasikari, Heidi; Karlström, Ulla (2011)
  Kasvinsuojeluaineita käytetään elintarviketuotannossa kasvitautien ehkäisemiseen sekä kasvintuhoojien vaikutusten ajoittamiseen ja kasvun säätelyyn. Käytettyjen tehoaineiden riskinarviointi yksi kerrallaan on tuottanut tärkeää perustietoa, mutta se ei ole antanut selkeää kokonaiskuvaa kuluttajien altistumisesta. Tämän vuoksi asetelmaa tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti, ottaen kaikki elintarvikkeista havaitut tehoainejäämät mukaan arvioon kumulatiivisesti. Aikuisten lisäksi mukana on ensi kertaa myös lapsiryhmiä. Ensimmäistä kertaa Suomessa tarkastellaan sekä pitkäaikaista että akuuttia altistusta. Esitetty kumulatiivinen riskinarviointi perustuu vuosina 2002- 2008 kasvinsuojeluainejäämien valvonnassa yhteensä 10 565 elintarvikenäytteestä saatuihin tutkimustuloksiin. Lisäksi riskinarvioinnissa on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja DIPP-konsortion tuottamia aikuisten ja lasten ruoankulutustietoja (Finravinto 2007 ja DIPP-ravintotutkimukset). Ravinnon välittämälle tehoainejäämien altistukselle on tunnusomaista matala perustaso, jossa esiintyy lyhytaikaisia altistushuippuja. Kun ravinnon välittämä pitkäaikainen altistus kasvinsuojeluaineille on hyväksyttävällä tasolla, ei lyhytaikaisen altistuksen tilanne kaikilta osin ole yhtä hyvä. Kolmivuotiailla lapsilla todennäköisyys aRfD:n ylittymiselle on organofosfaattien ja karbamaattien osalta ollut suurempi kuin 0,1 % eli enemmän kuin yksi tuhannesta, mikä ei vielä vastaa tavoitteita. Ylitykset aiheutuvat tuontituotteista,koska niiden taustalla olevia karbamaatteja ja organofosfaatteja ei enää käytetä Suomessa. Myönteistä kehitystä on tapahtunut, mutta tilannetta on aiheellista edelleen seurata.
 • Hakkinen, Marjaana (2011)
  The reported incidence of human campylobacteriosis in Finland is higher than in most other European countries. A high annual percentage of sporadic infections is of foreign origin, although a notable proportion of summer infections is domestically acquired. While chickens appear to be a major source of campylobacters for humans in most countries, the prevalence of campylobacters is very low in chicken slaughter batches in Finland. Data on other potential animal reservoirs of human pathogenic campylobacters in Finland are scarce. Consequently, this study aimed to investigate the status of Finnish cattle as a potential source of thermophilic Campylobacter spp. and antibiotic-resistant Campylobacter jejuni for human sporadic campylobacter infections of domestic origin. A survey of the prevalence of thermophilic Campylobacter spp. in Finnish cattle studied bovine rectal faecal samples (n=952) and carcass surface samples (n=948) from twelve Finnish slaughterhouses from January to December 2003. The total prevalence of Campylobacter spp. in faecal samples was 31.1%, and in carcass samples 3.5%. Campylobacter jejuni, the most common species, was present in 19.5% of faecal samples and in 3.1% of carcasses. In addition to thermophilic Campylobacter spp., C. hyointestinalis ssp. hyointestinalis was present in bovine samples. The prevalence of campylobacters was higher among beef cattle than among dairy cattle. Using the enrichment method, the number of positive faecal samples was 7.5 times higher than that obtained by direct plating. The predominant serotypes of faecal C. jejuni, determined by serotyping with a set of 25 commercial antisera for heat-stable antigens (Penner), were Pen2 and Pen4-complex, which covered 52% of the samples. Genotyping with pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) using SmaI restriction yielded a high diversity of C. jejuni subtypes in cattle. Determining the minimum inhibitory concentrations of ampicillin, enrofloxacin, erythromycin, gentamicin, nalidixic acid, and oxytetracycline among bovine C. jejuni isolates using a commercial broth microdilution method yielded 9% of isolates resistant to at least one of the antimicrobials examined. No multiresistant isolates were found among the bovine C. jejuni strains. The study of the shedding patterns of Campylobacter spp. among three Finnish dairy cattle herds included the examination of fresh faecal samples and tank milk samples taken five times, as well as samples from drinking troughs taken once during the one-year study. The semiquantitative enrichment method detected C. jejuni in 169 of the 340 faecal samples, mostly at low levels. In addition, C. jejuni was present in one drinking trough sample. The prevalence between herds and sampling occasions varied widely. PFGE, using SmaI as restriction enzyme, identified only a few subtypes in each herd. In two 2 of the herds, two subtypes persisted throughout the sampling. Individual animals presented various shedding patterns during the study. Comparison of C. jejuni isolates from humans, chickens and cattle included the design of primers for four new genetic markers selected from completely sequenced C. jejuni genomes 81-176, RM1221 and NCTC 11168, and the PCR examination of domestic human isolates from southern Finland in 1996, 2002 and 2003 (n=309), chicken isolates from 2003, 2006 and 2007 (n=205), and bovine isolates from 2003 (n=131). The results revealed that bovine isolates differed significantly from human and chicken isolates. In particular, the - glutamyl transpeptidase gene was uncommon among bovine isolates. The PFGE genotyping of C. jejuni isolates, using SmaI and KpnI restriction enzymes, included a geographically representative collection of isolates from domestic sporadic human infections, chicken slaughter batches, and cattle faeces and carcasses during the seasonal peak of campylobacteriosis in the summer of 2003. The study determined that 55.4% of human isolates were indistinguishable from those of chickens and cattle. Temporal association between isolates from humans and chickens was possible in 31.4% of human infections. Approximately 19% of the human infections may have been associated with cattle. However, isolates from bovine carcasses and human cases represented different PFGE subtypes. In conclusion, this study suggests that Finnish cattle is a notable reservoir of C. jejuni, the most important Campylobacter sp. in human enteric infections. Although the concentration of these organisms in bovine faeces appeared to be low, excretion can be persistent. The genetic diversity and presence or absence of marker genes support previous suggestions of host-adapted C. jejuni strains, and may indicate variations in virulence between strains from different hosts. In addition to chickens, Finnish cattle appeared to be an important reservoir and possible source of C. jejuni in domestic sporadic human infections. However, sources of campylobacters may differ between rural and urban areas in Finland, and in general, the transmission of C. jejuni of bovine origin probably occurs via other routes than food.