Tutkimus häpeästä : itävaltalaisten ja suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia häpeätilanteista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9862
Title: Tutkimus häpeästä : itävaltalaisten ja suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia häpeätilanteista
Author: Meripihka, Hertta
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 1999-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9862
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kansainvälistä emootiotutkimusprojektia varten kerätyn aineiston (ISEAR) pohjalta ensinnäkin, miten häpeän voimakkuus vaihtelee erilaisissa häpeätilanteissa, ja miten naisten ja miesten sekä itävaltalaisten ja suomalaisten häpeäkokemukset eroavat toisistaan tilanteiden, häpeän voimakkuuden ja selviytymiskeinojen suhteen. Tutkimuksessa verrattiin myös, miten häpeätilanne vaikuttaa itsearvostuksen muutoksiin sekä henkilön ja läsnä olleiden välisiin suhteisiin naisten ja miesten sekä itävaltalaisten ja suomalaisten kohdalla. Aineiston analysoimisessa käytettiin ristiintaulukointia, keskiarvojen vertailua ja prosenttilukutestiä. Ennen tätä tutkielmaa häpeätilanteet oli jo luokiteltu ja luokat nimetty kvalitatiivisesti. Voimakkainta häpeää aiheuttivat seksiin ja pettämiseen liittyvät tilanteet, oma haavoittuvuus, ruumiin eritteet ja alastomuus. Lievempää häpeää aiheuttaneet tilanteet muistuttivat tilanteita, jotka yleensä aiheuttavat hämmennystä. Naisten useammin mainitsemat häpeätilanteet sisälsivät henkilökohtaisempaa ja yksinäisempää häpeää, kun taas miesten useammin kertomat tilanteet olivat luonteeltaan sosiaalisempia, muiden näkemiä töppäyksiä. Itävaltalaisten ja suomalaisten kertomien häpeätilanteiden erona oli se, että suomalaiset eivät maininneet alastomuutta kertaakaan häpeän aiheuttajaksi, kun taas itävaltalaiset eivät maininneet lapsena sattuneita ruumiin eritteiden aiheuttamia häpeätilanteita. Itävaltalaisten ja suomalaisten erona oli myös se, että suomalaisessa aineistossa miesten ja naisten vastaukset olivat lähempänä toisiaan, kun taas itävaltalaisten miesten ja naisten vastaukset eroavat enemmän toisistaan. Tärkeimpänä lähteenä tutkielman teossa on ollut June Tangneyn ja Kurt Fisherin toimittama kirja Self-conscious emotions.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: häpeä
tunteet
sukupuoli
kansainvälinen vertailu
opiskelijat
Itävalta
Suomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record