Contemporary assembly line? The impacts of outsourced businesses to Bangalore’s call centre and business process employees

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9864
Title: Contemporary assembly line? The impacts of outsourced businesses to Bangalore’s call centre and business process employees
Author: Lyytikäinen, Kati
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Institute of Development Studies
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Kehitysmaatutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för U-landsforskning
Date: 2004-05-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9864
Thesis level: master's thesis
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning
Abstract: Tiivistelmä Talouden hidastumisen myötä monet länsimaiset yritykset ovat alkaneet ulkoistamaan toimintojaan kustannustehokkaampiin maihin kuten Intiaan. Länsimaissa ilmiö nähdään uhkana, kun taas kehitysmaissa ilmiötä pidetään mahdollisuutena. Yleisimmin siirrettäviä toimintoja ovat ns. ITES – toiminnot kuten puhelinkeskus-, telemarkkinointi- ja tiedonsiirtotoiminnot. Näitä palveluja ei pidetä yrityksen kannalta tuottavina toimintoina vaan omat voimavarat halutaan käyttää avaintoimintoihin, ydinosaamisen kehittämiseen sekä kilpailukyvyn ja toimintavarmuuden parantamiseen. Huomattavasti alhaisempien työvoimakustannusten ja alhaisempien puhelinkustannusten lisäksi Intian etuna on laaja englanninkielinen väestö. Tämä tutkimus pohtii globalisaation vaikutuksia Bangaloreen. Keskeisimpiä kysymyksiä ovat miten globalisaatio, sosiaalinen muutos ja kulttuuri yhdistyvät, onko globalisaatio prosessissa voittajia ja häviäjiä, ja muuttuvatko ihmiset prosessin seurauksena homogeenisiksi vai säilyykö heterogeenisuus. Käytän Scholten käsitettä ”suprarerritoriality” kuvaamaan globalisaatioprosessia. Kommunikaationvälineet joita yhteyskeskukset hyödyntävät toimivat nimenomaisesti satelliittien välityksellä, yli kansallisten rajojen. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty Bangaloresta elo- ja syyskuussa 2003 seitsemästä eri yhteyskeskuksesta. Osallistavien menetelmien lisäksi tutkimusmetodeina olivat kyselylomakkeet ja haastattelut. Työpaikkojen ulkoistaminen on vähentänyt sekä työn arvoa että muuttanut työn käsitettä. Taloudellinen riippumattomuus perheestä on lisännyt naisten itsetuntoa, vapauden tuntoa sekä kunnioitusta, niin kotona kuin yhteiskunnassakin. Globalisaation vaikutukset eivät ole kuitenkaan vielä yltäneet valtaosaan väestöön ja uuden teknologian kautta syntyneet työpaikat tarjoavat mahdollisuuksia hyvin koulutetuille nuorille. Yhteyskeskusten työntekijöiden keskuudessa on havaittavissa selvä kulttuurinen muutos. Samaistuminen uuteen rooliin ei ole helppoa sillä se vaatii henkilökohtaisten uhrauksien tekemistä kuten muutosta ystäväpiirissä, vapaa-ajan vähenemistä ja muutoksia perherakenteissa. Työntekijät käyvät läpi perusteellisen amerikkalaistamisprosessin ja kulttuurisen sopeuttamisprosessin. Näillä yritykset peittävät sitä tosiasiaa, että ne ovat siirtäneet toimintojaan kehitysmaihin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: business process operations
BPO
ulkoistaminen
telemarkkinointi
puhelupalvelut
tukipalvelut
Bangalore
globalisaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record