Onko maailma valmis naissankarin pelastettavaksi? Kaksi toimintaelokuvan naissankaria ja sukupuolen performoinnin problematiikka

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Maalismaa, Saara
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:21:14Z
dc.date.available 2009-09-08T09:21:14Z
dc.date.issued 2001-04-11 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/9874
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkielmassa perehdytään toimintaelokuvien naissankareihin, heidän tapaansa esittää sukupuolta ja naiskuvan mahdolliseen muutokseen. Tutkimus kiinnittyy sosiologisen kulttuurintutkimuksen, lajityyppitutkimuksen, naiskuvatutkimuksen ja sukupuolen problematiikan tutkimuksen traditioihin. Toimintaelokuvien kautta tarkastellaan sitä kulttuurista merkitysten taistelua, jota mediassa käydään sukupuolesta ja sen luonteesta. Tutkimuksen kysymykset koskettavat toimintaelokuvaa lajityyppinä, naissankaria sen sisällä ja naissankarin esittämisen tapaa. Tämän naisen representaation kautta paneudutaan myös sukupuolen representaation problematiikkaan ja Judith Butlerin käsitykseen sukupuolesta performanssina. Tutkimuskysymykseksi nousee, rikkovatko toimintaelokuvien naissankarit sukupuolen representaatioita ja performanssia mies/nainen-dikotomian suhteen. Pääaineistona tutkimuksessa on kaksi naistoimintasankarielokuvaa: Long Kiss Goodnight (1996) ja Sotilas Jane (1998). Sekundaarisena aineistona on joukko amerikkalaisia toimintaelokuvia. Menetelminä käytetään teemoittelua ja narraation semioottista analyysiä, tarkemmin sanottuna Greimasin aktanttimallia ja binaarisia vastinpareja. Myös Sherrie Innesin vahvan naisen ominaisuuksien luokitus toimii apuvälineenä naissankarin analyysissa. Tulokset voidaan jakaa kahteen tasoon: hypoteesi toimintaelokuvista riskiyhteiskunnan myytin yhtenä ratkaisumallina ja tulokset naissankarin representaatiosta. Lajityypin myytissä sankari pelastaa maailman hallitsemattomalta kaaokselta. Sankari voi olla niin nainen kuin mieskin, tosin hänen tulee olla terve, valkoinen ja keskiluokkainen hetero. 1990-luvulla toimintaelokuvalle perinteisten väkivallan keinojen sijaan sankarin selviytymisstrategiaksi nousee sisäinen kasvu. Tunteet nousevat sankarin työvälineiksi. Tutkimuksessa naissankari paljastuu sukupuolten dikotomian rajankäynnin paikaksi. Toisaalta häntä sitovat feminiiniyden edelleen tiukat reunaehdot: tunteet, ulkonäkö ja perheorientoituneisuus. Ja toisaalta taas naissankari menee maskuliinisen alueelle väkivallan, lihaksikkuuden ja toimintastrategioiden suhteen. Naissankarille naiseuden ja toiminnan yhteensovittaminen luo kuitenkin myös ongelmatilanteita. Toimintaelokuvan mies taas on oppinut viimeisen vuosikymmenen aikana tuntemaan ja ottamaan vastuunsa vanhempana. Liiikettä sukupuolten performoinnissa tapahtuu siis kumpaankin suuntaan. Naissankari on relevantti sukupuoliroolien ja sukupuolen performanssin tutkimisen paikka. Toimintaelokuvien naissankarit performoivat joustavasti niin maskuliinisen kuin feminiinisenkin genderin ominaisuuksia. Kulttuurin kuvastossa elää samanaikaisesti monenlaisia naisia. Toimintasankaritar antaa yhden kulttuurisen representaation aktiivisesta ja voimakkaasta naisesta, jolle dikotominen sukupuoli on toisinaan ylitettävissä. Maailma on samanaikaisesti valmis ja ei-valmis antamaan kohtalonsa naissankarin käsiin. en
dc.language.iso fi en
dc.subject toimintaelokuvat en
dc.subject genret en
dc.subject naiskuva en
dc.subject sukupuoli en
dc.title Onko maailma valmis naissankarin pelastettavaksi? Kaksi toimintaelokuvan naissankaria ja sukupuolen performoinnin problematiikka en
dc.identifier.laitoskoodi 707 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record