Ulkoasiainvaliokunta - kansanedustajien eliitti : vertaileva eliittitutkimus vuosien 1975 ja 2008 eduskunnan ulkoasiainvaliokunnista

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/9905
Title: Ulkoasiainvaliokunta - kansanedustajien eliitti : vertaileva eliittitutkimus vuosien 1975 ja 2008 eduskunnan ulkoasiainvaliokunnista
Author: Laakso, Maria
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee ulkoasiainvaliokunnan elitistisyyttä eli sitä, poikkeavatko ulkoasiainvaliokunnan jäsenet sosiaalisilta taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan muista kansanedustajista ja kansasta. Empiirisenä tutkimuskohteena ovat vuoden 1975 ja 2008 maaliskuussa ulkoasiainvaliokunnassa toimineet kansanedustajat ja vertailuryhminä ovat samaan aikaan toimineet kansanedustajat sekä äänioikeutetut tai väestö. Selvitän ulkoasiainvaliokunnan jäsenten sosiaalisista taustoista ja ominaisuuksista sukupuolen, iän, sosiaalinen alkuperän, syntymäpaikan, koulutuksen ja kansanedustajakaudet. Tutkimuksen viitekehyksenä ovat elitismi ja eliittiteoriat. Tutkimus alkaa vallan tarkastelusta, josta siirrytään eliittikäsitteeseen ja eliittiteorioihin ja metodeihin. Tarkastelen lyhyesti vuosien 1975 ja 2008 historiallista viitekehystä ja selvitän eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan roolia Suomen ulkopolitiikassa näinä aikoina. Tutkimushypoteesini taustaksi kertaan Suomen kansanedustajärjestelmää ja kansanedustajien hierarkiaa. Vuoden 1975 ulkoasiainvaliokunnan olen valinnut tutkimuskohteekseni, koska sinä vuonna Helsingissä järjestettyä Euroopan turvallisuutta käsittelevää konferenssia, Etykiä voidaan pitää suomalaisen ulkopolitiikan merkkipaaluna ja kylmän sodan yhtenä taitekohtana. Vuoden 1975 Etykistä on suora jatkumo vuoden 2008 Suomen ulkopoliittiseen asemaan, sillä tutkimukseni toisen ulkoasianvaliokunnan aikoihin maaliskuussa 2008 Suomi toimi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (ETYJ) puheenjohtajana. Tutkimus osoittaa, että ulkoasiainvaliokuntaan kuuluvat kansanedustajat lukeutuvat sekä kansanedustajien että kansalaisten eliittiin, sillä ulkoasiainvaliokuntien jäsenten sosiaalinen tausta ja ominaisuudet poikkeavat vertailuryhmistä. Ulkoasiainvaliokunnan elitistisyyden taso on muihin kansanedustajiin verrattuna pienentynyt, eli sen jäsenten sosiaalinen tausta ja ominaisuudet eroavat kansanedustajista vähemmän vuonna 2008 kuin 1975.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/9905
Date: 2008-05-06
Subject: ulkopolitiikka
kansanedustajat
valikokunnat
ulkoasiainvaliokunta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record