Internationell verksamhetsmiljö vid strategisk planering inom häraden

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9934
Title: Internationell verksamhetsmiljö vid strategisk planering inom häraden
Author: Pawli, Johan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-05-02
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/9934
Thesis level: master's thesis
Abstract: Utgångspunkten för en rationalistisk planeringsteori har varit att lokala enheter som förverkligar planering i enlighet med teorin borde uppvisa bättre resultat än enheter som inte gör det. Tidigare forskning har påvisat flera orsaker till att den rationalistiska planeringen på lokal nivå inte uppvisar förväntade resultat. Kritik har speciellt riktats mot bristande beaktning av verksamhetsmiljön. Polisförvaltningen är organisatoriskt hierarkisk och målsättningarna för verksamheten koordineras av högsta ledningen. I dagsläge förverkligas planeringen inom polisförvaltningen genom resultatstyrning och resultatplanering. Balanced Scorecard används som kompletterande instrument. Resultatstyrningen följer ett rationalistiskt planeringsideal varför även en del av polisförvaltningens lokala enheter, häraderna kan förväntas kämpa med besvär att inom planeringsprocessen tillräckligt beakta den lokala verksamhetsmiljön. Då kriminaliteten i dagsläge överskrider nationella gränser torde även behov av att beakta internationell verksamhetsmiljö uppstå. I avhandlingen försöker jag finna lösningar på hur häraderna bättre kan söka efter lösningar som klarar av att handskas med förändringstakten i verksamhetsmiljön samt finna nödvändig information för att förbättra sin verksamhet i förhållande till den styva resultatstyrningen. För att kunna göra detta lyfter jag fram polisinrättningen i Helsingfors härad som exempel och ser på hur häradens strategiska planering kompletterar resultatstyrningen. Avhandlingen syftar till att lyfta fram olika instrument som kan bidra häraderna till att faktiskt finna lösningar som möjliggör en framåtriktad inställning till planering. Argumenten som lyfts fram är anpassningsbara gällande härader överlag. Sammanfattningsvis kommer jag fram till att det existerande systemet med resultatstyrning och resultatplanering uppfyller kraven för en rationalistisk planering och på det stora hela tillfredställer de flesta häraders informationsbehov gällande förändringar inom internationell verksamhetsmiljö. För sådana härader som avviker mycket från en "genomsnitts härad" p.g.a. sin geografiska placering eller speciella särdrag existerar det ett behov av metoder eller instrument som bättre och snabbare påvisar hur förändringarna inom internationell verksamhetsmiljö kan tänkas påverka verksamheten. Genom att själva beakta förändringar inom internationell verksamhetsmiljö kan häraden bättre uppfylla det rationalistiska planeringsidealet. Centrala källor för avhandlingen är Göran Djupsunds "Illusioner om planering" och Krister Ståhlbergs "Beslut och politik".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: planering
resultatstyrning
verksamhetsmiljö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record