Lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande - en förklarande processutvärdering

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/9952
Titel: Lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande - en förklarande processutvärdering
Författare: Andersson, Martin
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2004-11-03
Språk: sv
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/9952
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Avhandlingen är en förklarande processutvärdering över verkställigheten av lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande. Lagen trädde i kraft den första maj år 1999. Avhandlingen omfattar lagens tre första kapitel som behandlar främjandet av invandrares integration. Avsikten har varit att genom att använda Evert Vedungs allmänna teoriram för offentliga insatsers resultat analysera lagens verkställighet och reda ut olika faktorers betydelse för resultaten. Tidsperioden som behandlats omfattar åren 1995-2002. De viktigaste källorna har varit lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande med förarbeten, lagens riksdagsbehandling och arbetsministeriets redogörelse för lagens verkställighet. Utvärderingen visade att verkställigheten av lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande inte motsvarat en ideal implementering. Den planerade målsättningen har inte uppnåtts. Arbetsförvaltningen har lyckats prestera kvantitativt goda resultat. Kvaliteten på de av arbetsförvaltningen uppgjorda integrationsplanerna och de av kommunerna uppgjorda integrationsprogrammen har dock inte uppnått lagens krav. Problemen i verkställigheten har berott på en generell resursbrist, brist på erfarenhet och brist på samarbete mellan arbetskrafts- och de kommunala myndigheterna samt på inexakta lagrum. Trots att det är skäl att förhålla sig skeptiskt till resultaten är det tydligt att man lyckats effektivera invandrares integration i Finland. Arbetslösheten bland invandrare i Finland sjönk från 38 till 31,6 procent under tiden 1.5.1999-31.12.2001. Lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande har således trots stora svårigheter i verkställigheten i viss mån lyckats effektivera invandrares integration i Finland främst gällande sysselsättning. Invandrares deltagande i samhällets ekonomiska, sociala och politiska liv är dock fortsättningsvis inte på den nivå som lagstiftaren avsett vid utarbetandet av lagen.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: invandrare
integration
integrationsfrämjande
verkställighet
utvärdering


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.57Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post