Lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande - en förklarande processutvärdering

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Andersson, Martin
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:22:09Z
dc.date.available 2009-09-08T09:22:09Z
dc.date.issued 2004-11-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/9952
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Avhandlingen är en förklarande processutvärdering över verkställigheten av lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande. Lagen trädde i kraft den första maj år 1999. Avhandlingen omfattar lagens tre första kapitel som behandlar främjandet av invandrares integration. Avsikten har varit att genom att använda Evert Vedungs allmänna teoriram för offentliga insatsers resultat analysera lagens verkställighet och reda ut olika faktorers betydelse för resultaten. Tidsperioden som behandlats omfattar åren 1995-2002. De viktigaste källorna har varit lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande med förarbeten, lagens riksdagsbehandling och arbetsministeriets redogörelse för lagens verkställighet. Utvärderingen visade att verkställigheten av lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande inte motsvarat en ideal implementering. Den planerade målsättningen har inte uppnåtts. Arbetsförvaltningen har lyckats prestera kvantitativt goda resultat. Kvaliteten på de av arbetsförvaltningen uppgjorda integrationsplanerna och de av kommunerna uppgjorda integrationsprogrammen har dock inte uppnått lagens krav. Problemen i verkställigheten har berott på en generell resursbrist, brist på erfarenhet och brist på samarbete mellan arbetskrafts- och de kommunala myndigheterna samt på inexakta lagrum. Trots att det är skäl att förhålla sig skeptiskt till resultaten är det tydligt att man lyckats effektivera invandrares integration i Finland. Arbetslösheten bland invandrare i Finland sjönk från 38 till 31,6 procent under tiden 1.5.1999-31.12.2001. Lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande har således trots stora svårigheter i verkställigheten i viss mån lyckats effektivera invandrares integration i Finland främst gällande sysselsättning. Invandrares deltagande i samhällets ekonomiska, sociala och politiska liv är dock fortsättningsvis inte på den nivå som lagstiftaren avsett vid utarbetandet av lagen. en
dc.language.iso sv
dc.subject invandrare sv
dc.subject integration sv
dc.subject integrationsfrämjande sv
dc.subject verkställighet sv
dc.subject utvärdering sv
dc.title Lagen om invandrares integration samt mottagande av asylsökande - en förklarande processutvärdering sv
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record