Ympäristöniukkuus uhkana turvallisuudelle: tapaustutkimus vesikriisistä Keski-Aasiassa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/9956
Julkaisun nimi: Ympäristöniukkuus uhkana turvallisuudelle: tapaustutkimus vesikriisistä Keski-Aasiassa
Tekijä: Jaarva, Meeri-Maria
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2000-04-19
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9956
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan ympäristöturvallisuutta, erityisesti ympäristöperäisiä konflikteja, tapaustutkimuksen avulla. Aineistona on käytetty tieteellisen kirjallisuuden lisäksi sanoma- ja aikakauslehtiä sekä asiakirjoja. Teoreettinen perusta on erityisesti kylmän sodan jälkeen kehittynyt uudenlainen, laajempi turvallisuuskäsitys. Laajan turvallisuuskäsityksen kannattajat ovat kritisoineet erityisesti realismia ja uusrealismia vain valtioiden välisiin sotilaallisiin uhkiin keskittymisestä ja halunneet laajentaa turvallisuuskäsitteen alaa kattamaan myös mm. taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä uhkia. Näin siis myös ympäristökysymykset on turvallistettu eli otettu mukaan turvallisuusagendalle. Työssä on käytetty hyväksi Thomas F. Homer-Dixonin tutkimuksia ympäristöperäisistä konflikteista ja jaoteltu ne hänen mukaansa niukkuuskonflikteiksi, deprivaatiokonflikteiksi ja identiteettikonflikteiksi. Konfliktit on myös jaoteltu osapuolien mukaan valtioiden välisiksi, valtion ja ryhmän välisiksi ja ryhmien välisiksi. Veden ja konfliktien monitahoista suhdetta on tutkittu kuuden esimerkkitapauksen avulla. Esimerkeistä valtioiden väliset konfliktit ovat olleet poliittisia, kun taas väkivaltaiset konfliktit ovat olleet valtion sisäisiä, minkä myös Homer-Dixon on tutkimuksissaan todennut. Tutkimuksen päähuomio on ollut Keski-Aasian (Kazakstan, Uzbekistan, Tadzhikistan, Turkmenistan ja Kirgisia) vesikriisissä ja siitä aiheutuvissa konflikteissa. Veden ehtyminen ja saastuminen, jonka pahin seuraus on Aral-järven kuivuminen on todellinen ongelma ja nopea väestönkasvu lisää veden tarvetta jatkuvasti. Yhtenä pääsyynä Keski-Aasian vesipulaan on puuvillanviljely, johon erityisesti neuvostoajalla rohkaistiin. Liikakastelu on yleinen ongelma ja vesikriisin ratkaisemiseksi onkin erityisesti tehostettava veden käyttöä ja siirryttävä vähemmän vettä vaativiin viljelykasveihin. Vesiresurssit ovat myös epätasaisesti jakautuneet maiden välillä ja alavirran valtioiden riippuvuus ylävirran valtioista veden saannin turvaamiseksi voi johtaa konflikteihin maiden välillä. Keski-Aasian maat ovat kuitenkin myös tehneet yhteistyötä veden hallinnoinnissa. Suurempi konfliktipotentiaali liittyykin valtioiden sisäisiin konflikteihin, erityisesti silloin, kun korkea väestötiheys, sosioekonomiset ongelmat ja eri väestöryhmien väliset olemassaolevat konfliktit yhdistyvät kiistoihin veden ja maan jakamisesta. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että heikot valtiot ovat haavoittuvaisempia väkivaltaisille ympäristöperäisille konflikteille kuin vahvat valtiot. Vahvassa valtiossa niin vertikaalinen legitimiteetti (kansalaisten ja päättäjien välillä) kuin horisontaalinenkin legitimiteetti (eri kansanosien välillä) on turvattu. Niinpä konfliktien väkivaltaistumisen estämiseksi on tärkeää vesiniukkuuden ratkaisemisen lisäksi pyrkiä konfliktiherkän yhteiskuntarakenteen muuttamiseen. Keski-Aasiassa huomio tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää demokratisoitumiseen, taloudelliseen tasa-arvoon sekä eri etnisten ryhmien ja klaanien välisten ristiriitojen vähentämiseksi.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: vesien saastuminen
ympäristökonfliktit
Keski-Aasia
ympäristöturvallisuus
konfliktit


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.23KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot