Regulatory Reform of the Finnish Environmental Policy. Making the EIA-law, CO2-taxation and Voluntary Agreements

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/9984
Julkaisun nimi: Regulatory Reform of the Finnish Environmental Policy. Making the EIA-law, CO2-taxation and Voluntary Agreements
Tekijä: Sairinen, Rauno
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Päiväys: 2000-03-25
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9984
Opinnäytteen taso: Väitöskirja
Tiivistelmä: Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Eurooppalaisessa ympäristöpolitiikassa on tapahtunut julkisen ohjauksen uudistuminen (regulatory reform). Tämä tarkoittaa, että erityyppisiä uusia ohjauskeinoja, kuten taloudellinen ohjaus, uudet suunnittelun välineet, vapaaehtoiset lähestymistavat, on otettu käyttöön. Tässä tutkimuksessa kysytään kuinka tämä ‘ohjausreformi' on edennyt Suomessa. Kuinka uusia ohjauskeinoja on valittu, muotoiltu ja käytetty, ja minkälaiset poliittiset, hallinnolliset ja ideologiset tekijät ovat vaikuttaneet näiden keinojen kehittymiseen? Tutkimustehtävä jakaantuu neljää alatehtävään: 1) teoreettisen viitekehyksen luomisessa yhdistetään Linderin ja Petersin ohjaukeinojen valinnan teoriaa, Jänicken politiikan selitysmallia, Foucault'n 'governmentality' (‘hallinnanmentaliteetti') teoriaa ja poliittisten kulttuurien käsitteitä. Lisäksi kehitetään ‘environmental governmentality' käsite, jota sovelletaan ympäristöstrategioiden kehityksen analyysiin. ‘Ympäristöpoliittinen hallinnanmentaliteetti' sisältää neljä ulottuvuutta: institutionaaliset suhteet, politiikan ja hallinnon kulttuurit, tieto/valta suhteet sekä normalisaation ja intensiivistymisen vaikutukset. 2) Suomen ympäristöohjauksen ja siihen liittyvien politiikan tyylien historiallinen analyysi tarjoaa taustainformaatiota kansallisista institutionaalisista olosuhteista sekä poliittisista ja hallinnollista kulttuureista. Analyysin lopullisena tarkoituksena on ymmärtää uusien ohjauskeinojen roolia Suomen ympäristöpolitiikassa parin viime vuosikymmenen aikana. Suomalainen ympäristöpolitiikan tyyli jaetaan ‘konsensuaaliseen' saastepolitiikkaan ja ‘konfliktiseen' luonnonsuojelupolitiikkaan. 3) Tehdyt tapaustutkimukset koskevat YVA-lain valmistelua 1982-1994, CO2-veron muotoutumista 1989-96 ja vapaaehtoisten sopimusten käyttöä 1987-1999. 4) Johtopäätöksissä tehdään yleisempiä tulkintoja ‘ohjausreformin' piirteistä ja hallintomentaliteettia koskevista vallankäytön vaikutuksista Suomessa. Uusien ohjauskeinojen omaksuminen ei ole ollut helppo prosessi Suomessa. Niitä ei ole käytetty yhteisten strategioiden tai ‘hallintamentaliteetin' ohjaamana, vaan enemmän kokeilunhalusta (vapaaehtoiset sopimukset), tilannekohtaisten valtasuhteiden vuoksi (CO2-vero) tai kansainvälisen paineen takia (YVA-laki). Vallitseva hallintamentaliteetti on pääosin suuntautunut perinteiseen oikeudelliseen sääntelyyn. 1990-luvulla uusien ohjauskeinojen käyttö on kuitenkin muuttanut suomalaista ohjausjärjestelmää paljon. Voidaankin sanoa, että saadut kokemukset ovat ‘normalisoineet' ohjausreformin. Samalla ympäristöohjaus on intensiivistynyt eli sillä puututaan entistä laajemmin ja syvemmin ihmisten ja yritysten toimintoihin.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.12KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot