Kvinnliga och manliga socialarbetares attityder till invandrare

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9992
Title: Kvinnliga och manliga socialarbetares attityder till invandrare
Author: Silin, Carolina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2003-05-05
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/9992
Thesis level: master's thesis
Abstract: Det här pro gradu arbetets syfte var att jämföra kvinnliga och manliga socialarbetares attityder till invandrare. Arbetets andra mål var att studera sambandet mellan socialarbetarnas invandrarkontakter och attityder. Därtill undersöktes sambandet mellan socialarbetarnas nivå av emotionell empati och fördomsfullhet. Arbetats centrala teoretiska referensram bestod av kontakthypotesen (Allport 1954) och den emotionella empatiteorin (Mehrabian & Epstein 1972). Undersökningen deltog kvinnliga (N = 72) och manliga (N = 19) socialarbetare som arbetade för Helsingfors stad. Materialet samlades in med hjälp av enkäter och analyserades med hjälp av enkla och tvåsidiga variansanalyser. Man antog att det skulle finnas attitydskillnader mellan de kvinnliga och mannliga socialarbetarna. Arbetet utgick ifrån att kontakthypotesens alla villkor inte behöver uppfyllas för att kontakten skall leda till positivare attityder till invandrare. Då de kvinnliga och manliga socialarbetarnas nivån av fördomsfullhet jämfördes visade det sig att det inte fanns en signifikant skillnad mellan könen. Inte heller nivån emotionell empati hade ett samband med nivån av fördomsfullhet. I motsats till den ursprungliga kontakthypotesens antagande visade resultatet att kontakt till invandrare har i sig ett samband med mindre fördomsfullhet hos socialarbetarna. Kontaktens kvalitet hade inte ett samband med socialarbetarnas attityder. De viktigaste källorna: Allport 1954; Hewstone & Brown 1986; Mehrabian & Epstein 1972; Liebkind, Haaramo & Jasinskaja-Lahti 2000; Pettigrew 1998.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: attityder
fördomar
kontakthypotesen
socialarbetare
emotionell empati


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record