Asiantuntijan sosiaalinen representaatio - tietäjä vai taitaja

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/9998
Julkaisun nimi: Asiantuntijan sosiaalinen representaatio - tietäjä vai taitaja
Tekijä: Lähteenoja, Susanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Päiväys: 2001-01-10
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9998
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan sitä, keitä suomalaiset haastateltavat pitävät asiantuntijoina, kuinka he määrittelevät asiantuntijan ja ketkä heidän mielestään eivät ole asiantuntijoita. Näitä teemoja tarkastelemalla on pyritty selvittämään, onko asiantuntijoista olemassa yhteistä sosiaalista representaatiota. Tutkielma on osa Anna-Maija Pirttilä-Backmanin laajempaa haastattelu- ja kyselytutkimusta "Episteemisten ja asiantuntijoita koskevien representaatioiden kehittyminen aikuisiässä", jossa selvitetään 149 suomalaisen tietoon ja asiantuntemukseen liittyviä käsityksiä ja oletuksia. Tässä käytetyt haastattelut on tehty vuosina 1986-1988. Tutkimuksen haastateltavat edustavat kolmea eri koulutustasoa (ammattikoulu, opisto, korkeakoulu) siten, että 59 haastateltavaa oli opiskelijoita ja 59 kymmenen vuotta aiemmin valmistuneita. Lopuilla 31 haastateltavalla ei ollut ammatillista koulutusta eikä erikoistunutta työkokemusta ja iältään he vastasivat ammattikoulusta ja opistosta valmistuneita. Korkeakoulutasolta haastateltavat olivat teknillisestä korkeakoulusta, lääketieteellisestä sekä valtiotieteellisestä tiedekunnasta; opistotasolta teknillisestä opistosta sekä sairaanhoito-opistosta ja ammattikoulutasolta teknillisestä ammattikoulusta sekä apuhoitajakoulusta. Aineisto on analysoitu fenomenografista menetelmää noudattaen. Muodostetuille kuvauskategorioille on lisäksi tehty tyypillisyys-, korrespondenssi- ja klusterianalyysi SPAD-T ohjelmaa apuna käyttäen, jotta vastausten tarkempi rakenne ja erot eri vastaajaryhmien välillä paljastuisivat. Suurin osa haastateltavista ankkuroi käsityksensä asiantuntijasta lääkäriin. Myös erilaiset tieteentekijät olivat yleisiä vastauksia. Määritelmissä haastateltavat korostivat eniten kokemuksen, eritasoisen tietämisen ja perehtymisen merkitystä. Asiantuntijan negaatiota käsitellyt teema nosti esiin vahvan eetoksen kaikkien ihmisten asiantuntijuudesta. Tärkeimpänä lähdeaineistona on tutkielmassa ollut Moscovicin sosiaalisten representaatioiden teoria sekä Billigin argumentatiivinen sosiaalipsykologia.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.70KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot