Yhteiskuntatieteet / Social sciences

 

Helsingin yliopiston tutkijoiden julkaisemia artikkeleja.

Helsingin yliopiston tutkijat voivat rinnakkaistallentaa tutkimusjulkaisujansa HELDAan liittämällä kokotekstin julkaisuun TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä. (Toimintaohje tutkijalle)

Articles published by researchers at the University of Helsinki

Uusimmat julkaisut

 • Leiman, Mikael (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa –huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Kuurne, Kaisa (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa –huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Vehviläinen, Sanna (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa –huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Weiste, Elina (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa –huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Simonen, Mika (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Stevanovic, Melisa (Helsingin yliopisto, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippututkimusyksikkö, 2017)
 • Laaksonen, Seppo; Heiskanen, Markku (HY Sosiaalitieteiden laitos, 2013)
  2
  The paper compares the success of face‐to‐face, phone and web data collection modes. The survey designs are as identical as possible. Our application area, crime victimisation, is demanding in many ways, not least because the sensitiveness of the questions varies. Our research questions, respectively, are twofold. First, we assess the mode effects from the point of view of their frame coverage on one hand, and non‐response, on the other. We exploit this analysis for developing ideal adjusted sample weights in order to compare differences in measurement. In the second phase, our standpoints are that the mode that secures better the secrecy for the respondent will produce higher victimisation prevalence, and the differences between the modes are larger when more sensitive questions are asked. Our results show that sensitive questions were not working well in telephone interviewing. It seems that the representativity of surveys depends on several factors, not for instance only on a high response rate.
 • Kopomaa, Timo (2013)
  Eriytymiskehitystä väistäen ja monensuuntaisia sosiaalisia suhteita vaalien on vanhusten ja nuorten asumista sekoittaviin ratkaisuihin sisältynyt ideaali toive, että kohtaamiset synnyttäisivät vastavuoroista tukea, auttamista ja vireyttä eli synergia etuja. Harmillisesti vanhukset ovat kuitenkin monin paikoin joutuneet eristyksiin omiin ”harmaisiin taskuihinsa” ja ”aidattuihin retriitteihinsä”. Tätä kehitystä ei juuri ole onnistuttu kyseenalaistamaan, saatikka vastustamaan, vaikka sosiaalista tilausta, ehkä pakkoakin näyttäisi olevan sille, että vanhojen ja nuorten välillä syntyisi palvelusten vaihtoa. Ikääntyvien tai esimerkiksi liikuntavaivaisten asukkaiden vastuullisessa keskittämisessä saattaa olla etuna, että näihin ”kotoutettuihin” henkilöihin totutaan katukuvassa, eivätkä he herätä ylenmääräistä huomiota asuinympäristössään. Asukastalojen tulevaa roolia pohdittaessa, kuten rakennushankkeissa ylipäätään olisi laadun arvioinnin kriteerinä pidettävä esillä sitä, miten hyvin eri sukupolvet ja erilaiset ikäryhmät ovat edustettuina. Saksassa on vuosituhannen vaihteessa synnytetty laaja ”monen sukupolven talojen” verkosto, jota yhteiskunta on avustanut. Meilläkin jo 1980-luvun jälkipuoliskolla tiedostettiin uhka, että perheet jäävät ilman lähiyhteisön tukea. Ajatukset niin kutsutusta ”kolmen polven pihasta” saivat tuolloin niin sosiaalitieteilijöiden kuin yhdyskuntasuunnittelijoidenkin kannatuksen.
 • Heikkinen, Sakari (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1997)
  Väki Voimakas 10
 • Peltonen, Matti (Gaudeamus, 1996)
 • Kuusi, Hanna (The Finnish University Network for Tourism Studies (FUNTS) Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY), 2008)
  Discussion and Working Papers No 6 / Keskustelua ja raportteja No 6
  I will discuss five sites of Soviet period dark heritage: three occupation museums in the capital cities of Estonia, Latvia and Lithuania, a Soviet sculpture park in Lithuanian countryside and a cultural park in a former prison in Tallinn, Estonia. All but the last one have an important role in the local tourist scene. My purpose is to find out how the traumatic Soviet past is presented at the sites and what kind of different modes of display are used. I will also discuss the ways the sites have been interpreted by the visitors.
 • Mesimäki, Marja (2010)
  Ympäristöministeriön Lähiöiden kehittämisohjelman 2008–2011 tutkimus‐ ja selvityshanke Leppoisa lähiömme 2009–2011 Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos- - Hankkeen taustapaperi
 • Kopomaa, Timo (2010)
  Monien nuorten parissa työskentelevistä tahoista muun muassa poliisi on paikoin tuonut esiin näkemyksen nuorille tarkoitetun työpajatoiminnan myönteisistä vaikutuksista nuorten elämässä. Millaiseen kysyntään ja tarpeisiin työpajat poliisin näkökulmasta vastaavat tai voisivat vastata? Tämän kysymyksen kirjaamiseksi ja selvittämiseksi Nuoristotutkimusverkosto ja Opetusministeriön Nuorisoyksikkö päättivät toteuttaa pilottitutkimuksen. Nuorten työpajatoiminnassa on kyse sosiaalisesta työllistämisestä. Toimintaan kuuluu myös sellainen ohjaus koulutukseen, joka edistää työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Opetusministeriössä on laadittu esitys vuonna 2004 nuorten työpajatoiminnan vakinaistamiseksi. Tutkijana selvitystehtävässä toimi valt.tri Timo Kopomaa (T&K tmi) Helsingistä. Opetusministeriön edustajana hankkeessa työskenteli ylitarkastaja Jaana Hätälä ja Nuorisotutkimusverkoston puolelta hanketta koordinoi tutkimusjohtaja Tommi Hoikkala. Selvitystyö alkoi toukokuussa 2005 ja jatkui saman vuoden elokuun loppuun. Tutkija vastaa raportin sisällöstä ja sen painotuksista.
 • Kopomaa, Timo (2010)
  Kännykän käyttöä kartoittavissa tutkimuksissa on meillä toistaiseksi keskitytty pääosin työikäiseen väestöön sekä nuoriin ja jopa lapsiin. Tämä pilottiluonteinen selvitys kuvaa ikäihmisten kännykkätottumuksia.
 • Kopomaa, Timo (2010)
  24th AESOP Annual Conference, Finland, 7–10 July 2010 Track 10: Sustainability: Climate Change, Risks and Planning Abstract In this paper I study bomb shelters as places of protection and as common dwelling places. The bomb shelter in a residential building or block of flats is a collective good, which often has other uses other than those it was planned and built for (Kopomaa, 2010; research is based on interviewing experts [N=5] and local inhabitants [N=18]). Typically, shelters function as store closets and this ‘recycled use’ allows this space to be used to store items for outdoor activities, yard care, civil defence, but also forgotten junk. Occasionally the shelter rooms have also been used for hobbies and as gathering places. The shelters located in cellars are always near the inhabitants. Often these premises are the most extensive common indoor facilities for the inhabitants of high-rise buildings.