Lausunto perustuslakivaliokunnalle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10224/3942
Title: Lausunto perustuslakivaliokunnalle
Author: Nieminen, Liisa; VIljanen, Veli-Pekka; Koskinen, Pekka; Länsineva, Pekka; Hidén, Mikael
Date: 2008-06-25
URI: http://hdl.handle.net/10224/3942
Description: HE 221/2005 vp kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta
Subject: Hyvän tavan vastaisuus
Ultima ratio
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HE 221_2005 vp.pdf 386.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record