Göteborginsuomalaiset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10224/4031

Citation

Työväen verkostot, s. 169-188

Title: Göteborginsuomalaiset
Author: Snellman, Hanna
Other contributor: Teräs, Kari
Saaritsa, Sakari
Contributor organization: Collegium for Advanced Studies
Tutkijakollegium
Forskarkollegiet
Publisher: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Date: 2003
Language: fin
Belongs to series: Väki Voimakas ; 16
ISBN: 951-98296-6-0
ISSN: 0782-2332
URI: http://hdl.handle.net/10224/4031
Abstract: Ruotsalainen etnologi Alf Arvidsson on hyödyntänyt riittiteoriaa tarkastellessaan elämäkerrallisessa haastattelussa esiin tulevia kerronnallisia kokonaisuuksia,joiden aiheena on muuttamiseen liittyvä siirtymä. Tällaiset, kertojan kannalta merkittäviä muutoksia sisältävät kertomukset muodostuvat samanlaisista jaksoista kuin siirtymäriitit. Ne rakentuvat irtautumisesta, välitilasta ja liittymisestä uuteen. Tehdessäni haastatteluja 1960–1970-luvulla Göteborgiin muuttaneiden lappilaisten keskuudessa huomasin, että myös heidän elämänkulkujaan voi tarkastella irtautumisen, välitilan ja uuteen liittymisen kautta. Muuttopäätös ja muuttomatka edustavat irtautumista ja alkuvaiheet työn ja kodin etsinnässä uudessa kotimaassa edustavat välitilaa. Liittyminen uuteen on monilla ollut pitkä prosessi, joka on saattanut päättyä paluumuuttoon. Silloin ei liittymistä ole tapahtunut. Artikkelissani pohdin sitä, mikä merkitys maahanmuuttajan sosiaalisilla verkostoilla on uuteen kulttuuriympäristöön liittymisessä ja siihen sopeutumisessa.
Subject: Suomalaiset
Ruotsi
siirtolaisuus
siirtymä
sopeutuminen
ruotsinsuomalaiset
Göteborg


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
goteborg2003.pdf 98.61Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record