Luottamus "valtiojohtoisessa markkinataloudessa" toisen maailmansodan aikana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10224/4096

Citation

Instituutiotaloustieteen nykyisiä suuntia

Title: Luottamus "valtiojohtoisessa markkinataloudessa" toisen maailmansodan aikana
Author: Teräs, Kari
Other contributor: Vihanto, Vihanto
Publisher: Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys
Date: 2005
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10224/4096
Abstract: Elinkeinoelämän sota- ja säännöstelytaloutta kohtaan tunteman systeemisen luottamuksen perusta oli se, että valtiollisen talouspolitiikan keinoin pyrittiin turvaamaan yksityisen yritteliäisyyden asema talouden liikevoimana. Sen vuoksi se tapa, jolla vapaan markkinatalouden pelisääntöjä julkisuudessa ja talouspoliittisissa kannanotoissa käsiteltiin, ei ollut yhdentekevä. Jo vakuuttelut siitä, että yksityinen yrittäjyys säilyy talouden perustana ja että vapaaseen markkinatalouteen tullaan palaamaan heti kun se on mahdollista, tuottivat institutionaalista luottavaisuutta ja motivoivat yrittäjiä kehittämään tuotantoaan sodan aikana. Valtion taloutta ohjaavaa roolia alettiin pitää sota-ajan kokemusten valossa suorastaan luonnollisena asiana myös ”rauhan kriisin” jälkeisessä tilanteessa. Säännöstelytaloudessa valtio ja eri elinkeinoelämän aloja edustaneet organisaatiot kohosivat keskeisiksi taloudellisiksi toimijoiksi, ja yritykset jäivät pitkälti niiden varjoon. Keskitetty sota- ja säännöstelytalous saattoi toimia edes kohtalaisen tehokkaasti vain viranomaisten ja toimialajärjestöjen luottamuksellisen yhteistyön varassa. Tuotantotoiminnan säännöstelyä pyrittiin käytännössä toteuttamaan neuvottelu- ja sopimusteitse, ja epäsuosittua kulutuksen säännöstelyä harjoitettiin sen sijaan paljon suoraviivaisemmin.
Subject: luottamus
toinen maailmansota
valtio
taloudellinen sääntely
markkinatalous


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Luottamus_INST2005.pdf 91.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record