Sulautuvaa opetusta monilla tavoilla ja menetelmillä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10224/4611
Title: Sulautuvaa opetusta monilla tavoilla ja menetelmillä
Author: Valtiotieteellinen tiedekunta; Faculty of Social Sciences; Statsvetenskapliga fakulteten
Editor: Joutsenvirta, Taina; Kukkonen, Arja
Publisher: Valtiotieteellisen tiedekunnan verkko-opetuksen kehittämisyksikkö
Date: 2009-01
Language: fi
ISBN: 978-952-10-5084-8
URI: http://hdl.handle.net/10224/4611
Abstract: Sulautuva opetus yhdistää lähiopetuksen ja verkko-opetuksen. Sulautuvan opetuksen käsite on käännös englanninkielisestä käsitteestä blended learning. Sulautuvan opetuksen lähtökohtana on, että se on suunnitelmallisesti toteutettua ja opetuksellisissa ratkaisuissa hyödynnetään vuorovaikutteisen opetuksen menetelmiä. Kasvokkainen vuorovaikutus luokkahuoneessa tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisuuteen ja yhteiseen ideointiin, verkkovuorovaikutuksessa hyödynnetään vuorovaikutuksen asynkronisuutta ja paikasta riippumattomuutta. Tämä verkkojulkaisu pohjautuu vuoden 2008 Sulautuvan opetuksen seminaarin case-esityksiin. Julkaisussa kuvataan sulautuvaa opetusta ja esitetään käytännön esimerkkejä sulautuvan opetuksen moninaisuudesta. Tavoitteena on rohkaista opettajia käyttämään ja kehittämään sulautuvan opetuksen ideaa ja menetelmiä.
Subject (yso): blended learning
Subject (ysa): sulautuva opetus
verkko-opetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sulautuva_opetus.pdf 1.010Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record