Asiantuntijalausunto lakivaliokunnalle

Show simple item record

dc.contributor.author Määttä, Tapio en_US
dc.contributor.author Majamaa, Vesa en_US
dc.date.accessioned 2009-04-08T11:06:12Z en_US
dc.date.accessioned 2009-06-22T11:17:30Z
dc.date.available 2009-04-08T11:06:12Z en_US
dc.date.available 2009-06-22T11:17:30Z
dc.date.issued 2009-04-08T11:06:12Z en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10224/4674
dc.description HE 165/2003 vp tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku-ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain muuttamisesta en
dc.language.iso fi en
dc.subject Kansalaisosallistuminen en
dc.title Asiantuntijalausunto lakivaliokunnalle en
dc.type Oikeustieteellinen asiantuntijalausunto en
dc.creator.corporateName Joensuun yliopisto en
dc.creator.corporateName Helsingin yliopisto en
dc.identifier.valiokunta Lakivaliokunta en
dc.subject.eks Kansalaistoiminta en
dc.subject.eks Ympäristönsuojelu en
dc.subject.eks Lunastus en
dc.subject.eks Ydinenergia en
dc.subject.eks Århusin yleissopimus en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HE 165_2003 vp.pdf 212.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record