What is A Virtual Service?- Broadening the Perspective on Technology-Based Services

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-651-1
Titel: What is A Virtual Service?- Broadening the Perspective on Technology-Based Services
Författare: Isoniemi, Kristina; Snellman, Kaisa
Medarbetare: Svenska handelshögskolan, Institutionen för marknadsföring och företagsgeografi, marknadsföring
Swedish School of Economics and Business Administration, Department of Marketing and Corporate Geography, Marketing
Utgivare: Svenska handelshögskolan
Datum: 2000
Språk: eng
Sidantal: 1837 bytes
Tillhör serie: Working Papers - 431
ISBN: 951-555-651-1
ISSN: 0357-4598
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10227/136
http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-651-1
Abstrakt: This article expands the discussion of the impact of technology on services and contributes to a broader comprehension of the nature of virtual services. This is done by discovering dimensions that distinguish physical services from virtual services, i.e. services that are distributed by electronic means and where the customer has no direct human interaction with the service provider. Differences in the core characteristics of services, servicescape and service delivery are discussed. Moreover, dimensions that differentiate between virtual services are analysed. A classification scheme for virtual services is proposed, including the origin of the service, the element of the service offering, the customisation process, stage of the service process performed, and the degree of mobility of the service.
Subject: virtual services
technology
service marketing
Internet services
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
431-951-555-651-1.pdf 66.58Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post