Luottamusmiesten sitoutuminen yritykseen ja ammattijärjestöönsä

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:951-555-834-4
Titel: Luottamusmiesten sitoutuminen yritykseen ja ammattijärjestöönsä
Author: Pöllänen, Kari
Medarbetare: Svenska handelshögskolan, institutionen för företagsledning och organisation, ekonomisk politologi
Tillhör serie: Working Papers - 503
ISSN: 0357-4598
ISBN: 951-555-834-4
Abstrakt: Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa luottamusmiesten organisaatio- ja ammattijärjestösitoutumiseen liittyviä tekijöitä sekä kuvata eri tavoin sitoutuneita ryhmiä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat siten: Rapauttavatko hyvät esimies-alaissuhteet ja sujuviksi koetut neuvottelusuhteet työnantajan ja ammattiyhdistyksen välillä perustaa luottamusmiesten ammattijärjestösitoutumiselta? Mitkä tekijät vaikuttavat luottamusmiehen organisaatio- ja ammattijärjestösitoutumisen taustalla? Tutkimustulokset osoittavat, että oman johtajan/esimiehen ja luottamusmiehen välinen molemminpuolinen hyväksyntä ja siitä syntynyt motivoituneisuus ja työtyytyväisyys yhdistyneenä pitkän työsuhteen antamaan turvallisuuden tunteeseen ovat voimakkaammin pääkonttorien luottamusmiesten organisaatiositoutumisen taustalla. Kun taas kentän luottamusmiesten työssään kokema epävarmuus, oman työn autonomian puute, haasteeton työnjohtoilmasto tuntuivat aiheuttavan enemmän kritiikkiä työorganisaatiota kohtaan ja suuntaavan samaistumista oman ammattijärjestön suuntaan. Enemmistö tutkimuksen luottamusmiehistä oli kuitenkin kaksoissitoutuneita ja he kokivat ammattiliittonsa ja työnantajansa välisten suhteiden perustuvan yhteistyöhön ja luottamukseen organisaation johtoon. Luottamusmiesten sitoutuminen professioon ja työnantajaan näyttäisi olevan toinen vaihtoehtoinen tulevaisuuden kaksoissidoksen malli.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10227/187
URN:ISBN:951-555-834-4
Datum: 2004-04-29
Subject: johtaminen
luottamusmies
ennakkoluulot
vakuutus
kaksoissitoutuminen
työelämän suhteet
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
503-951-555-834-4.pdf 257.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post