Sukupuoli ja organisaatiot liikkeessä? Gender and Organisations in Flux?

Visa enkel post

dc.contributor Svenska handelshögskolan, Institutionen för företagsledning och organisation, företagsledning och organisation sv
dc.contributor Swedish School of Economics and Business Administration, Department of Management and Organisation, Management and Organisation en
dc.contributor.author Eriksson, Päivi
dc.contributor.author Hearn, Jeff
dc.contributor.author Jyrkinen, Marjut
dc.contributor.author Merilainen, Susan
dc.contributor.author Moisander, Johanna
dc.contributor.author Niemi, Hertta
dc.contributor.author Rolin, Kristina
dc.contributor.author Vanhala, Sinikka
dc.contributor.author Henttonen, Elina
dc.contributor.author Hiillos, Minna
dc.contributor.author Katila, Saija
dc.contributor.author Tallberg, Teemu
dc.date.accessioned 2011-03-02T14:09:51Z
dc.date.available 2007-09-28T11:58:10Z fi
dc.date.available 2011-03-02T14:09:51Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier.isbn 951-555-866-2
dc.identifier.issn 0357-5764
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10227/238
dc.identifier.uri URN:ISBN:951-555-866-2
dc.description.abstract Viimeaikainen sukupuolta ja organisaatiota käsittelevä tutkimus ja kirjallisuus on saanut paljon (toisinaan epäsuoria) vaikutteita feminismiä ympäröivistä keskusteluista. Lisäksi naisten aseman ja kokemuksien tunnistaminen organisaatioissa ja johtamisessa on vaikuttanut tutkimukseen. Erilaisten kansainvälisesti tutkittujen aiheiden kirjo on laaja: sukupuolisuhteet organisaatioiden ja johtoryhmien kulttuureissa ja kommunikaatiossa; sukupuolittunut työnjako; sukupuolittuneet hierarkiat, valta, auktoriteetti ja johtajuus organisaatioissa ja johtamisessa; sukupuolittuneet markkinat; sukupuolittuneet kuvat, symbolit ja mainokset; sukupuoli ja IT teknologia; seksuaalisuus, häirintä, kiusaaminen ja väkivalta organisaatioissa; työn ja kodin yhteensovittaminen; ja niin edelleen. Myös akateemiset organisaatiot sekä niiden sukupuolittuneet valtasuhteet ja johtaminen kaipaavat kipeästi huomiota. Useimpia mainituista alueista on tutkittu ainakin jonkin verran mutta paljon työtä on vielä myös jäljellä. Tämä kokoelma esittelee ajankohtaista suomalaista tutkimusta seuraavista teemoista: tasa-arvo organisaatioissa, naisjohtajuus, yrittäjyyden sukupuoli, verkostot, sukupuolen representaatio sekä sukupuoli ja uusi teknologia. Kokoelma on työryhmän yhdessä koostama joten se on ennen kaikkea yhteistyön tulos. Recent research and literature on the gendering of organisations has been strongly influenced, though sometimes indirectly, by debates in and around feminism, and on recognising women and women’s situations, experiences and voices in organisations and management. The range of topics and issues that have been studied internationally is vast: gender relations in organizational and management groups, cultures and communication; gender divisions of labour; gender divisions of hierarchy, power, authority and leadership in organizations and management; gendered markets; gender imagery, symbols and advertising; gender and information technology; sexuality, harassment, bullying and violence in organisations; home-work relations; and so on. There are also key issues of gender power relations in academic organizations and management themselves, which need urgent attention. Though most of these areas have been researched to some extent, much remains to be done. This collection brings together current Finnish research on: Equality in Organisations, Women in Management, Gender and Entrepreneurship, Networks, Representation of Gender, Gender and ICTs. The book has been put together by an editorial team and is thus first and foremost a collective effort. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Svenska handelshögskolan sv
dc.publisher Swedish School of Economics and Business Administration en
dc.relation.ispartofseries Research Reports
dc.relation.ispartofseries 60
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject naisjohtajuus fi
dc.subject organisaatiot fi
dc.subject representaatio fi
dc.subject sukupuoli fi
dc.subject tasa-arvo fi
dc.subject uusi teknologia fi
dc.subject valta fi
dc.subject verkostot fi
dc.subject yrittäjyys fi
dc.subject entrepreneurship fi
dc.subject equality fi
dc.subject gender fi
dc.subject ict's fi
dc.subject networks fi
dc.subject organisations fi
dc.subject power fi
dc.subject representation fi
dc.subject woman in management fi
dc.subject.other Entrepreneurship and Management fi
dc.title Sukupuoli ja organisaatiot liikkeessä? Gender and Organisations in Flux? fi
dc.type.dcmitype Text

Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
60-951-555-866-2.pdf 2.496Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa enkel post