Domännamnstvister och ond tro - En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.iii

Visa enkel post

dc.contributor Svenska handelshögskolan, institutionen för redovisning och handelsrätt, handelsrätt sv
dc.contributor Hanken School of Economics, Department of Accounting and Commercial Law, Commercial Law en
dc.contributor.author Sund-Norrgård, Petra
dc.date.accessioned 2011-03-02T13:55:10Z
dc.date.available 2007-10-01T14:25:20Z fi
dc.date.available 2011-03-02T13:55:10Z
dc.date.issued 2002-10-25
dc.identifier.isbn 951-555-739-9
dc.identifier.issn 0357-5764
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10227/242
dc.identifier.uri URN:ISBN:951-555-739-9
dc.description.abstract Internets ökade betydelse gjorde att företagen började inse vilka problem som kan uppstå av att en webbsida med ett domännamn i form av deras varumärke olovligen handhas av en utomstående part. Konflikterna blev därför fler medan existerande tvistlösningsmekanismer ansågs dyra, tungrodda och ineffektiva. Ur detta behov föddes sedermera Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Detta internationella tvistlösningsförfarande skapades för att tillämpas på s.k. cybersquatting, dvs. situationer där domännamn, som inkräktar på andras varu- eller servicemärken, registreras i ond tro t.ex. för framtida försäljning. Jag granskar i denna avhandling huvudsakligen förutsättningarna för överföring eller upphävning av domännamnsregistreringar i enlighet med UDRP, varför jag fokuserar på artikel 4.a och då i synnerhet på innebörden av begreppet ”registrering och användning i ond tro”. Arbetet bygger huvudsakligen på en analys av de avgöranden som fattats inom ramen för UDRP. Syftet är att genom en systematisk undersökning av tillämpningen av begreppet ond tro beskriva och utvärdera rättstillämpningen inom UDRP. De granskade avgörandena är 396 st. till antalet och har meddelats under tidsperioden 14.1.2000-15.8.2001. fi
dc.language.iso se
dc.publisher Svenska handelshögskolan sv
dc.publisher Hanken School of Economics en
dc.relation.ispartofseries Research Reports
dc.relation.ispartofseries 56
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject cybersquatting fi
dc.subject domännamn fi
dc.subject icann fi
dc.subject internet fi
dc.subject ond tro fi
dc.subject tvistlösning fi
dc.subject udrp fi
dc.subject varumärke fi
dc.subject wipo fi
dc.subject.other Commercial Law fi
dc.title Domännamnstvister och ond tro - En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.iii fi
dc.type.dcmitype Text

Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
56-951-555-739-9.pdf 568.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa enkel post